Bài viết liên quan:

The bull and the goat

A Bull once escaped from a Lion by entering a cave which the Goatherds used to house their flocks in stormy weather and at night.

It happened that one of the Goats had been left behind, and the Bull had no sooner got inside than this Goat lowered his head and made a rush at him, butting him with his horns.

As the Lion was still prowling outside the entrance to the cave, the Bull had to submit to the insult.

"Do not think," he said, "that I submit to your cowardly treatment because I am afraid of you. When that Lion leaves, I'll teach you a lesson you won't forget."

It is wicked to take advantage of another's distress.

Source: www.read.gov

 

 

Con bò đực và con dê

Một lần nọ , một con bò trốn thoát khỏi một con sư tử bằng cách trốn vào một hang động, nơi mà những người chăn dê lùa những con dê của họ vào đó để trú bão vào buổi tối.

Điều đã xảy ra là một trong những con dê bị bỏ lại phía sau đàn dê trong hang động và con bò đã không kịp nhận ra con dê đang cuối đầu xuống xông tới nó, húc nó bằng những chiếc sừng.

Khi con sư tử vẫn đang rình mò bên ngoài lối vào hang động, con bò đã phải chịu đựng sự đau đớn.

Con bò đực nói rằng :"Đừng nghĩ cư xử như vậy mà được nhé. Tôi phải chấp nhận sự hèn nhát của bạn không vì tôi sợ bạn. Khi mà con sư tử rời đi, tôi sẽ dạy cho bạn một bài học nhớ đời"

Sẽ rất xấu xa khi lợi dụng tình huống lúc người khác gặp nạn.

 

Dịch bởi: nguyenthao