Bài viết liên quan:

The fox and the monkey

At a great meeting of the Animals, who had gathered to elect a new ruler, the Monkey was asked to dance. This he did so well, with a thousand funny capers and grimaces, that the Animals were carried entirely off their feet with enthusiasm, and then and there, elected him their king.

The Fox did not vote for the Monkey and was much disgusted with the Animals for electing so unworthy a ruler.

One day he found a trap with a bit of meat in it. Hurrying to King Monkey, he told him he had found a rich treasure, which he had not touched because it belonged by right to his majesty the Monkey.

The greedy Monkey followed the Fox to the trap. As soon as he saw the meat he grasped eagerly for it, only to find himself held fast in the trap. The Fox stood off and laughed.

"You pretend to be our king," he said, "and cannot even take care of yourself!"

Shortly after that, another election among the Animals was held.

The true leader proves himself by his qualities.

Source: Library of Congress Aesop Tales

 

 

Con cáo và con khỉ

Tại cuộc họp lớn của muông thú, chúng tụ hội để bầu ra một vị vua mới, khỉ được yêu cầu nhảy múa. Nó đã làm rất tốt với cả ngàn kiểu nhảy và điệu bộ hài hước, các động vật khác cũng nhiệt tình nhảy múa theo và sau đó, chúng bầu khỉ làm vua.

Cáo không bầu cho khỉ và cảm thấy chán chường khi con vật được bầu, Cáo nghĩ Khỉ không xứng đáng là một nhà lãnh đạo.

Một hôm, Cáo tìm thấy một cái bẫy có một chút thịt trong đó. Cáo vội vã chạy đến chỗ vua Khỉ nói rằng nó tìm thấy một kho đồ ăn phong phú nhưng nó đã không đụng vào bởi vì kho tàng ấy thuộc về vua Khỉ.

Con Khỉ tham lam theo Cáo đến chỗ cái bẫy. Ngay sau khi nhìn thấy thịt, nó háo hức với tay lấy chúng và cái bẫy nhanh chóng gập lại. Cáo đứng lên và cười.

Cáo nói "Ngươi làm ra vẻ là vua của chúng ta nhưng thậm chí ngươi chẳng thể lo nổi cho mình!"

Ngay sau đó, một cuộc bầu cử của các động vật lại được tổ chức.

Một người lãnh đạo thực sự phải chứng tỏ được các phẩm chất của mình.

 

Dịch bởi: cepnguyen