Bài viết liên quan:

The fox and the cat

A Fox was boasting to a Cat of its clever devices for escaping its enemies.

"I have a whole bag of tricks," he said, "which contains a hundred ways of escaping my enemies." "I have only one," said the Cat; "but I can generally manage with that."

Just at that moment they heard the cry of a pack of hounds coming towards them, and the Cat immediately scampered up a tree and hid herself in the boughs.

"This is my plan," said the Cat. "What are you going to do?"

The Fox thought first of one way, then of another, and while he was debating the hounds came nearer and nearer, and at last the Fox in his confusion was caught up by the hounds and soon killed by the huntsmen.

Miss Puss, who had been looking on, said: " Better one safe way than a hundred on which you cannot reckon"

 

Source: Aesop Fables

 

 

Con cáo Và con mèo

Cáo khoác lác với Mèo rằng nó có nhiều cách trốn thoát kẻ thù rất tài tình. "Tôi có một bụng các mánh khóe đó"  " Trong đó bao gồm hàng trăm cách trốn thoát kẻ thù của tôi".

"Tớ thì chỉ có một", Mèo nói tiếp "nhưng thông thường thì tớ có thể xoay sở được". 

Chỉ khi vào thời điểm mà họ nghe được tiếng gào thét của lũ chó săn đang đến gần họ, ngay lập tức, Mèo chạy vụt lên trên cây và giấu mình trong những cành cây. 

Mèo nhìn xuống nói "Đó là cách của tớ" Mèo nói "Còn bạn sẽ làm gì?"

Cáo nghĩ cách đầu tiên, rồi sau đó có thêm những cách khác. Trong khi Cáo đang đắn đo thì lũ chó săn ngày càng đến gần. Và cuối cùng, sự bại trận của Cáo chính là bị tóm bởi lũ chó săn và bị giết nhanh chóng bởi thợ săn. 

Cô Puss, người chững kiến sự việc đã thôt lên: " Một biện pháp an toàn còn hơn hàng trăm biện pháp không đáng tin cậy"

 

Dịch bởi: Cảnh Dương, Sai Sai