Bài viết liên quan:

The sick stag

A Stag had fallen sick. He had just strength enough to gather some food and find a quiet clearing in the woods, where he lay down to wait until his strength should return.

The Animals heard about the Stag's illness and came to ask after his health.

Of course, they were all hungry, and helped themselves freely to the Stag's food; and as you would expect, the Stag soon starved to death.

Good will is worth nothing unless it is accompanied by good acts.

Source: Aesop Fables

 

 

Con hươu bị bệnh

Có một con hươu đã bị ốm. Nó chỉ còn đủ sức để góp lượm một ít đồ ăn và tìm một nơi sạch sẽ trong rừng để nó có thể nghỉ ngơi đợi đến khi sức khỏe của nó hồi phục.

Những con vật biết bệnh tình của Hươu và đã đến hỏi thăm sức khỏe của nó.

Tất nhiên, tất cả bọn chúng đều rất đói và đã cùng chia nhau đồ ăn của con Hươu và như bạn có thể đoán được, con hươu đã sớm chết vì đói.

Thiện chí sẽ không đáng gì nếu nó không đi đôi với những hành động tốt.

 

Dịch bởi: smilea166