Bài viết liên quan:

The wild boar and the fox

A wild boar was sharpening his tusks busily against the stump of a tree, when a Fox happened by. Now the Fox was always looking for a chance to make fun of his neighbors.

So he made a great show of looking anxiously about, as if in fear of some hidden enemy. But the Boar kept right on with his work.

"Why are you doing that?" asked the Fox at last with a grin. "There isn't any danger that I can see."

"True enough," replied the Boar, "but when danger does come there will not be time for such work as this. My weapons will have to be ready for use then, or I shall suffer for it."

Preparedness for war is the best guarantee of peace.

 

Source: Aesop Fables

 

 

Con lợn rừng và con cáo

Một con lợn rừng bận rộn mài sắc răng nanh của nó ở chỗ gốc cây, một con cáo tình cờ cũng ở gần đó. Con cáo ngay lập tức tìm cơ hội để biến người hàng xóm của mình thành trò cười.

Vì vậy cáo đã thử thể hiện khả năng sự cảnh giác tuyệt vời của mình, như thể kẻ thù có thể đang ẩn nấp đâu đó. Nhưng con lợn rừng vẫn chăm chú vào công việc của nó.

"Tại sao bạn lại làm việc đó?" cáo hỏi lợn rừng với nụ cười toe toét. "Tôi chẳng nhìn thấy một mối nguy hiểm nào cả."

"Đúng là như vậy" lợn rừng trả lời, "nhưng khi gặp nguy hiểm thì sẽ không có thời gian cho công việc như thế này. Vũ khí của tôi sẽ phải luôn sẵn sàng để sử dụng vào lúc đó, hoặc tôi phải chịu đau khổ vì nó."

Chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh là sự đảm bảo tốt nhất về hòa bình

 

Dịch bởi: cepquynh