Bài viết liên quan:

The porcupine and the snakes

A Porcupine was looking for a good home. At last he found a little sheltered cave, where lived a family of Snakes. He asked them to let him share the cave with them, and the Snakes kindly consented.

The Snakes soon wished they had not given him permission to stay. His sharp quills pricked them at every turn, and at last they politely asked him to leave.

"I am very well satisfied, thank you," said the Porcupine. "I intend to stay right here." And with that, he politely escorted the Snakes out of doors. And to save their skins, the Snakes had to look for another home.

Give a finger and lose a hand.

Source: Library of Congress Aesop Tales

 

 

Con nhím và những con rắn

Một con nhím đang tìm một ngôi nhà tốt. Sau cùng, anh cũng tìm thấy một cái hang nhỏ có mái che, nơi sinh sống của gia đình rắn. Anh đã đề nghị gia đình rắn chia sẻ cái hang này với anh và rắn vui vẻ đồng ý.

Không lâu sau, rắn ước gì đã không cho phép anh ta ở lại. Những chiếc lông sắc bén đâm cứ đâm vào họ và cuối cùng, họ đã hỏi một cách lịch sự để anh ta đi.

Con nhím bảo "Cảm ơn bạn, tôi rất hài lòng. Tôi dự định sẽ tiếp tục ở lại đây." Điều đó có nghĩa là anh đang lịch sự tống rắn ra khỏi hang. Và để bảo vệ da, gia đình rắn buộc phải tìm một ngôi nhà khác.

Cho một ngón tay, mất một bàn tay.

 

Dịch bởi: cepnguyen