Bài viết liên quan:

The old lion and the fox

An old Lion, whose teeth and claws were so worn that it was not so easy for him to get food as in his younger days, pretended that he was sick.

He took care to let all his neighbors know about it, and then lay down in his cave to wait for visitors. And when they came to offer him their sympathy, he ate them up one by one.

The Fox came too, but he was very cautious about it. Standing at a safe distance from the cave, he inquired politely after the Lion's health.

The Lion replied that he was very ill indeed, and asked the Fox to step in for a moment. But Master Fox very wisely stayed outside, thanking the Lion very kindly for the invitation.

"I should be glad to do as you ask," he added, "but I have noticed that there are many footprints leading into your cave and none coming out. Pray tell me, how do your visitors find their way out again?"

Take warning from the misfortunes of others.

Source: www.read.gov

 

 

Con sư tử già và con cáo

Một con sư tử đã già nên răng và móng vuốt của nó đã mòn và thật không dễ dàng để nó có thể săn mồi như khi còn sung sức, vì thế nó đã giả vờ bị ốm.

Nó đã tìm cách để con vật xung quanh biết về tình trạng của nó và sau đó nó nằm chờ trong một hang động và chờ đợi các vị khách. Và khi những con vật xấu số đến để thăm hỏi nó, nó đã xơi thịt từng con một.

Con cáo cũng đã đến, nhưng hắn ta rất cẩn thận về điều đó. Đứng tại một khoảng cách an toàn từ cái hang , sau đó hắn ta hỏi thăm sức khỏe của con sư tử một cách lịch sự .

Sư tử trả lời rằng nó đang bị ốm và mời Cáo đến gần hơn. Nhưng Cáo rất khôn ngoan nên đứng ở bên ngoài mà cảm ơn lời mời chân thành của Sư tử.

Cáo nói thêm " Tôi rất vui khi được bạn mời ", " nhưng tôi đã nhận thấy rằng có rất nhiều dấu chân dẫn vào hang động của bạn và không ai ra ngoài được cả . Hãy nói cho tôi biết, làm thế nào để người khách đến thăm bạn tìm được đường ra ngoài lần nữa nhỉ? "

Luôn luôn cẩn trọng từ những điều không may của người khác.

 

Dịch bởi: nguyenthao, haichi,liemguyen