Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Thế giới
  4. Con trai của Donald Trump dạy con gái bé bỏng điều gì nhân sự kiện tháng 10

Con trai của Donald Trump dạy con gái bé bỏng điều gì nhân sự kiện tháng 10

04/11/2017
Mức trung cấp

‘This report clearly reveals a need for educating our youth on the dangerous implications of socialist ideals’

Anti-aircraft missiles on parade as they are led past Lenin's Tomb en route to the saluting base in Red Square to celebrate the anniversary of the Bolshevik Revolution.

In a Halloween tweet that’s since gone viral, Donald Trump Jr. jokingly (although who really knows these days?) took the opportunity to impart an important political lesson to his cute little daughter.

Perhaps he should share his wisdom with millennials.

According to the latest survey from the Victims of Communism Memorial Foundation, a D.C.-based nonprofit, one in two U.S. millennials say they would rather live in a socialist or communist country than a capitalist democracy. 

What’s more, 22% of them have a favorable view of Karl Marx and a surprising number see Joseph Stalin and Kim Jong Un as “heroes.” 

Really, that’s what the numbers show. 

“Millennials now make up the largest generation in America, and we’re seeing some deeply worrisome trends,” said Marion Smith, executive director of the organization. “Millennials are increasingly turning away from capitalism and toward socialism and even communism as a viable alternative.”

But do they even know what it is? 

The survey, which was conducted by research and data firm YouGov, found that millennials are the least knowledgable generation on the subject, with 71% failing to identify the proper definition of communism. 

Smith explained that this “troubling turn” highlights pervasive historical illiteracy across the country and “the systemic failure of our education system to teach students about the genocide, destruction, and misery caused by communism since the Bolshevik Revolution one hundred years ago.”

Other findings include the belief held by 53% of millennials that America’s economic system works against them, which is the same percentage in the prior study. Meanwhile, 66% of Gen Z, ages 16-20, say the system works for them.

When it comes to the wealth divide, Americans seem to be on the same page, with 80% saying it’s a serious issue, up from 78% a year ago. They also mostly agree (68%) that the highest earners don’t pay their fair share in taxes. 

“This report clearly reveals a need for educating our youth on the dangerous implications of socialist ideals.” Smith said. “We will continue to work with educators to build curriculum to address this important need.”

The idea of communism is great! The practicality however, no so great. The idea of capitalism sucks (think pure capitalism) but the practicality is slightly better than communism!

Either way there's a good chance you'll be screwed - eventually!

 

'Bài báo này dẫn ra một cách rõ ràng về nhu cầu cần phải giáo dục giới trẻ về những hàm ý nguy hiểm về lý tưởng xã hội chủ nghĩa'.

Tên lửa phòng không trong cuộc diễu hành khi họ đi qua Lăng mộ của Lenin trên đường tới căn cứ chào mừng tại Quảng trường Đỏ để kỷ niệm ngày Cách mạng Bolshevik.

Trong một tweet nhân dịp Halloween được truyền đi rộng rãi, Donald Trump Jr. đùa nhẹ nhàng về dịp để truyền đạt một bài học chính trị quan trọng cho đứa con gái dễ thương của mình. (ông thực sự biết thiên hạ nghĩ gì về những ngày này).

Có lẽ ông ấy cũng nên chia sẻ hiểu thông tuệ đó đến tới thế hệ millenials (Những người sinh từ năm 1980 đến năm 2000).

Theo cuộc điều tra mới nhất từ Quỹ Nạn Nhân Chủ Nghĩa Cộng Sản, một tổ chức phi lợi nhuận dựa vào D.C., một trong hai ngàn người Hoa Kỳ thuộc thế hệ millennials nói rằng họ muốn sống trong một quốc gia xã hội chủ nghĩa hoặc cộng sản hơn là một nền dân chủ tư bản.

Còn nữa! 22% trong số họ thì thích thú với cách nhìn của Karl Marx và một con số làm ngạc nhiên khi họ xem Joseph Stalin và Kim Jong Un là những 'anh hùng'.

Quả thật là vậy, nhưng con số bên dưới chứng thực điều đó.

Marison Smith, giám đốc của tổ chức nghiên cứu này cho biết: "Thế hệ Millennials đang là thế hệ đông nhất trong các nhóm tuổi của nước Mỹ và họ đang cho thấy một xu hướng thật đáng lo ngại". Ông cũng nói: "Thế hệ Millennials cũng đang quay lưng lại với Chủ nghĩa tư bản và hướng đến Chủ nghĩa xã hội và thậm chí là Chủ nghĩa Cộng sản như một cách thay thế khả thi"

Nhưng họ có biết thực sự về nó (lý tưởng cộng sản)?

Bảng khảo sát được tiến hành bởi nghiên cứu và dữ liệu của YouGov đã cho phát hiện rằng những người thuộc thế hệ millennials thì đang là thế hệ có nhận thức thấp nhất về chủ đề này với 71% trong số họ thì không thể hiểu một định nghĩa chính xác về Chủ nghĩa cộng sản.

Smith giải thích rằng đề tài này đã "trở nên phiền toái" làm nổi bật sự mù kiến thức lịch sử lan rộng khắp đất nước và "hệ thống giáo dục của chúng ta đã thất bại trong việc dạy học sinh về nạn diệt chủng, phá hoại và khốn khổ của chủ nghĩa Cộng sản kể từ Cách mạng Bolshevik 100 năm về trước".

Các phát hiện khác bao gồm một niềm tin với 53% giới millennials cho rằng hệ thống kinh tế của Mỹ hoạt động chống lại họ, cũng như tỷ lệ phần trăm trong nghiên cứu trước đó. Trong khi đó, con số tương ứng là 66% người trong thế hệ Gen Z (độ tuổi từ 16-20) nói rằng hệ thống hoạt động phụ vụ cho họ.

Nói về sự phân tầng giàu nghèo, người Mỹ dường như ở cũng nhận thức như vậy, với 80% nói rằng đó là một vấn đề nghiêm trọng, đã tăng lên so với mức 78% trong một năm trước. Họ cũng đồng ý ( với 68%) rằng những người có thu nhập cao nhất không phải trả phần thuế hợp lý.

Smith cho biết: "Báo cáo này rõ ràng cho thấy nhu cầu giáo dục giới trẻ của chúng ta về những hệ quả nguy hiểm của lý tưởng xã hội chủ nghĩa. "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các nhà giáo dục để xây dựng chương trình giảng dạy để giải quyết nhu cầu quan trọng này."

Ý tưởng chủ nghĩa cộng sản thật tuyệt! Tuy nhiên thực tế thì không tuyệt vời như vậy. Ý tưởng về chủ nghĩa tư bản nghe có vẻ ẹ (liên tưởng chủ nghĩa tư bản cố hữu) nhưng thực tế thì tốt hơn một chút so với chủ nghĩa cộng sản!

Dù cách nào đi chăng nữa cũng là cơ hội tốt cho bạn du hành - nhưng hãy xem hệ quả!

 

Dịch bởi: Hannah

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục