Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Công nghệ WTE: một giải pháp hay giúp tạo ra điện từ rác thải

Công nghệ WTE: một giải pháp hay giúp tạo ra điện từ rác thải

21/09/2017
Mức căn bản

WTE technology: a good solution to generate electricity from waste

Vietnam is planning to increase the generation of electricity from waste to help ease pollution and reserve land for purposes other than dumping grounds. 

One of the technologies it is choosing is WTE, developed by Vietnamese experts.

WTE treats solid waste with gasification, which under a lack of oxygen generates synthesis gas (syngas), used as fuel to run electricity generation units. 

The biggest advantages of the method are that it runs in a closed processing line and  does not require waste classification at source or large land plots. No bad odors or water are produced during the process of converting waste into syngas. The process runs safely.

According to Nguyen Gia Long, director of the Hydraulic Machine Company, the inventor and tester of the technology over many years, the technology was developed based on source technologies such as Seraphin, CDW, MBT CD-08 and MBT-GRE. 

Under WTE, input waste is cut into small pieces before it is forwarded into the conveyor belt. Here, MBT-GRE technology rapidly splits decomposed soft-tissue organic matter and water contained in waste mixture (these are decomposable matters which produce bad odors and attract insects).

Soft tissue organic matter and water will then be automatically transferred down to the biogas pipeline to produce methane gas, while the remaining residue will be dried to reduce humidity. After that, it will be pressed into plates and put into multi-fuel gasification furnaces to produce syngas.

WTE is being tested at a factory of the Hydraulic Machine Company in Dong Van IZ in Ha Nam province. After one month of operation, the factory has treated all 208 tons of unclassified waste provided by the Ha Nam Urban Environment Company. The electricity generated from the waste has been used to light the Dong Van IZ.

After one month trial operation, the factory has cleaned 208 tons of waste not classified by Ha Nam Urban Environment Company. Electricity produced from garbage lit the entire lighting system of Dong Van Industrial Park. The Environmental Monitoring Center has come to a conclusion that the quality of emissions from the treatment process can meet Vietnamese standards.

Besides Ha Nam, WTE has also been tested at the Go Cat waste-to-electricity plant in Tan Binh district in HCMC. Since April 2017, when it became operational, Go Cat has treated 500 tons of industrial waste and generated 7 MW to provide to the national grid.

Scientists have praised the technology, saying it is suited to Vietnam. 

Source: VIETNAMNET

 

Công nghệ WTE: một giải pháp hay giúp tạo ra điện từ rác thải

Việt Nam đang có kế hoạch gia tăng sản xuất điện từ rác thải nhằm giúp giảm ô nhiễm và giữ lại đất đai cho các mục đích khác ngoài việc làm các bãi đổ rác.

Một trong những công nghệ được chọn là WTE, do các chuyên gia Việt Nam phát triển.

Công nghệ WTE xử lý rác thải rắn bằng phương pháp khí hóa, trong điều kiện thiếu oxy tạo ra khí tổng hợp (syngas), được sử dụng làm nhiên liệu để chạy các tổ máy phát điện.

Lợi thế lớn nhất của phương pháp này là nó vận hành trong một dây chuyền khép kín và không cần phân loại rác thải tại nguồn hoặc tại các bãi rác lớn. Không có bất kỳ mùi hôi hay nước bẩn nào được tạo ra trong quá trình chuyển hóa rác thải thành khí tổng hợp. Quá trình này vận hành một cách an toàn.

Theo ông Nguyễn Gia Long, giám đốc Công ty Thủy lực-Máy, người phát minh và thử nghiệm công nghệ này trong nhiều năm qua, công nghệ này được phát triển dựa trên các công nghệ nguồn như Seraphin, CDW, MBT CD-08 và MBT-GRE.

Trong công nghệ WTE, rác thải đầu vào được cắt thành miếng nhỏ trước khi được chuyển tiếp vào băng chuyền. Ở đây, công nghệ MBT-GRE nhanh chóng phân tách các chất hữu cơ mô mềm dễ bị phân hủy và nước có trong hỗn hợp rác thải (đây là những chất khi phân hủy sẽ tạo ra mùi hôi và thu hút côn trùng).

Các chất hữu cơ mô mềm và nước sẽ được vận chuyển tự động xuống đường ống dẫn khí sinh học để sản xuất khí mê-tan, trong khi phần còn lại sẽ được làm khô để giảm độ ẩm. Sau đó, nó sẽ được ép thành tấm và đưa vào lò luyện khí đa nhiên liệu để sản xuất khí tổng hợp.

Công nghệ WTE đang được thử nghiệm tại một nhà máy của Công ty Thủy lực-Máy tại KCN Đồng Văn, tỉnh Hà Nam. Sau một tháng hoạt động, nhà máy đã xử lý toàn bộ 208 tấn rác thải chưa được phân loại do Công ty Môi trường Đô thị Hà Nam cung cấp. Lượng điện sinh ra từ rác thải đã được sử dụng để chiếu sáng KCN Đồng Văn.

Sau một tháng hoạt động thử nghiệm, nhà máy đã dọn sạch 208 tấn rác thải chưa được phân loại của Công ty Môi trường Đô thị Hà Nam. Điện sản xuất từ rác thải đã thắp lên toàn bộ hệ thống chiếu sáng của KCN Đồng Văn. Trung tâm Quan trắc Môi trường đã cho ra kết luận rằng chất lượng khí thải từ quá trình xử lý có thể đáp ứng các tiêu chuẩn của Việt Nam.

Bên cạnh Hà Nam, công nghệ WTE cũng đã được thử nghiệm tại nhà máy chuyển hóa rác thải thành điện Gò Cát ở quận Tân Bình, TP.HCM. Từ tháng 4 năm 2017, khi đi vào hoạt động, Gò Cát đã xử lý 500 tấn rác thải công nghiệp và tạo ra 7 MW cung cấp cho lưới điện quốc gia.

Các nhà khoa học đã tán dương công nghệ này, nói rằng nó phù hợp với Việt Nam.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục