Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến: Cuộc sống không tiền

Bài học là một phần trong chủ đề Making money and spending money (Kiếm tiền và tiêu tiền) được giới thiệu trên hệ thống Timeline Learning.

Life without money

Can you live without money? Heidemarie Schwermer can. This 71-year-old German lady stopped using money about 18 years ago. But no, she does not go hungry or live on the street. She does not own a house, and all her belongings fit into a tiny suitcase. Is thisminimalism at its extreme? Schwermer thinks this is liberation and says she is happier now than when she owned tons of stuff.

So how does Schwermer survive? She lives in Dortmund and does small jobs like cleaning, washing windows, and gardening in exchange for food and accommodation. Her friends donate clothes to her, and she gives away whatever she cannot carry around. She is often invited to give lectures on her revolutionary alternative lifestyle. On these occasions, she accepts only the railway fare. She has kept aside €200 for emergencies and gives away anything extra she receives. She does not have health insurance, preferring to rely on her self-healing powers.

Schwermer's cashless life started as an experiment for just 12 months, but has become a permanent way of life!

Heidemarie Schwermer was born into a wealthy Prussian family. But during the 2nd World War, her family was stripped of their riches and forced to flee to Germany. Schwermer's father managed to rebuild their fortunes, but she was not comfortable with her affluent lifestyle. She saw the homeless people around her and felt compelled to justify her wealth. She went to the university, became a teacher, and then worked as a psychotherapist. But even with her cushy job, Schwermer felt something was missing from her life.

Looking for ways to reduce her dependence on money, Schwermer set up Give and Take, a swap shop where people could exchange their services, skills, and possessions for things they need. She was so inspired by living a life where money was not a necessity that she decided to try living cash-free for a year. So in 1996, at the age of 53, Heidemarie Schwermer sold her apartment and almost all her belongings and embarked on a nomadic life.

Schwermer's lifestyle may be too radical for many of us. But she has a point when she says money distracts us from what is important in life. She found peace, happiness, and companionship by ditching money. Can we reduce our attachment to money? Schwermer's life has the blueprint—pare down your possessions, avoid debts, make time for friends and family, and extend a helping hand in return for nothing.

Source: Deepnglish

 

 

Cuộc sống không tiền

Bạn có thể sống mà không có tiền không? Heidemarie Schwermer có thể. Người phụ nữ 71 tuổi này đã không sử dụng tiền cách đây khoảng 18 năm. Nhưng không, bà ấy không hề đói hoặc ngủ ngoài đường. Bà không có nhà, và tất cả hành lý của bà vừa vặn trong một cái vali bé tí. Có phải nó vô cùng tối giản không? Schwermer nghĩ đó là sự tự do và nói giờ bà thấy mình hạnh phúc hơn trước kia lúc bà có quá nhiều thứ.

Vậy làm thế nào để Schwermer sống sót? Bà sống ở Dortmund và làm những công việc nhỏ như lau dọn, rửa kính, và làm vườn để đổi lấy thức ăn và phòng ở. Những người bạn của bà cho bà quần áo, và bà cho đi những thứ gì mà bà không thể mang theo. Bà thường được mời đến những buổi diễn thuyết để chia sẻ về sự thay đổi cách mạng trong cách sống của bà. Trong những buổi gặp mặt này, bà chỉ chấp nhận tiền vé tàu. Bà giữ 200 euro phòng những lúc khẩn cấp và cho đi bất kỳ thứ gì bà nhận được thêm. Bà không có bảo hiểm y tế, và thích tự dựa vào khả năng tự chữa bệnh của mình.

Cuộc sống không tiền của Schwermer ban đầu chỉ là một sự trải nghiệm trong 12 tháng, nhưng giờ nó đã trở thành một cuộc sống lâu dài!

Heidemarie Schwermer sinh ra trong một gia đình người Phổ giàu có. Nhưng suốt trong chiến tranh thế giới thứ hai, gia đình của bà bị tước đoạt tài sản và buộc phải chạy trốn sang Đức. Cha của Schwermer cố gắng để gây dựng lại tài sản, nhưng bà đã không thấy thoải mái với cuộc sống sung túc của mình. Bà nhìn thấy những người vô gia cư xung quanh mình và cảm thấy bắt buộc phải biện hộ cho sự giàu có của mình. Bà đã đi học đại học, và trở thành một giáo viên, và sau đó làm một người chữa bệnh bằng liệu pháp tâm lý. Nhưng với công việc nhàn hạ của mình, Schwermer cảm thấy thiếu một điều gì đó trong cuộc sống của mình.

Tìm kiếm nhiều cách để giảm đi sự phụ thuộc vào đồng tiền, Schwermer lập nên Give and Take, một cửa hàng nơi mọi người có thể trao đổi những dịch vụ của họ, các kỹ năng và những vật sỡ hữu họ cần. Bà đã được truyền cảm hứng từ cuộc sống nơi tiền không phải là cần thiết để bà thử sống tự do về tiền bạc trong một năm. Chính vì vậy vào năm 1996, ở tuổi 53, Heidemarie Schwermer đã bán đi căn hộ của mình và gần như tất cả đồ đạc cá nhân của mình và lên tàu cho một cuộc sống du cư (nay đây mai đó).

Cuộc sống của Schwermer có thể sơ khai với nhiều người chúng ta. Nhưng bà có lý ở điểm khi bà nói tiền làm ta quên mất đi những gì là quan trọng trong cuộc sống. Bà tìm thấy sự bình yên, hạnh phúc và tình bạn bè khi bỏ lại tiền phía sau. Chúng ta có thể giảm đi sự phụ thuộc vào tiền bạc được không? Cuộc sống của Schwermer có một kế hoạch rõ ràng-cắt giảm những tài sản của bạn, tránh các khoản nợ, dành thời gian cho những người bạn và gia đình, sẵn sàng dang tay giúp đỡ người khác mà không cần nhận lại gì cả.

Dịch bởi: Ân Huệ

TỪ VỰNG

Belonging (n): đồ đạc cá nhân, hành lý
Minimalism (n): sự tối giản
Accommodation (n): phòng ở
Revolutionary (adj): cách mạng
Self-healing (n): tự chữa bệnh
Permanent (adj): lâu dài, cố định
Strip (v): tước đoạt
Flee (v): chạy trốn
Affluent (adj): sung túc, giàu có, thịnh vượng
Cushy (adj): nhàn hạ
Possession (n): vật sỡ hữu, tài sản
Embark (v): lên tàu
Nomadic (adj): du cư (nay đây mai đó)
Radical (adj): sơ khai, căn bản
Distract (v): làm sao lãng, làm quên đi
Ditching: bỏ lại
Blueprint : thiết lập kế hoạch