Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Cừu 'có thể nhận dạng khuôn mặt của con người'

Cừu 'có thể nhận dạng khuôn mặt của con người'

23/11/2017
Mức căn bản
Sheep 'can recognise human faces'

Sheep have demonstrated the ability to recognise familiar human faces, according to a study.

Cambridge University researchers were able to train sheep to identify the faces of actors Jake Gyllenhaal and Emma Watson, former US President Barack Obama and BBC newsreader Fiona Bruce.

After training, the sheep chose photos of familiar faces over unfamiliar ones significantly more often than not.

It shows that sheep possess similar face recognition abilities to primates.

Previous studies had shown that sheep could identify other sheep and human handlers that they already knew.

"What we did is ask whether a sheep could learn to recognise someone from a photograph," the study's lead author Prof Jenny Morton said.

"We focused on whether or not an animal was capable of processing a two-dimensional object as a person."

Eight female Welsh Mountain sheep were trained to distinguish the four celebrity faces from pictures of unfamiliar people, using food pellets as a reward.

The ruminants were shown different photos on two computer screens; the sheep made their choice by breaking an infrared beam with their noses to release the treat.

After establishing the animals' ability to recognise the celebrities, researchers set them a new task. They wanted to see whether the farm animals could correctly identify the same celebrities when pictured from different angles.

Again, the animals' performance on this task was significantly above chance.

Finally, the researchers wanted to know if the sheep could recognise their handlers from a photo. Images of their custodians were randomly interspersed in a sequence of unfamiliar faces shown to them on the screens.

On this task too, the sheep didn't disappoint.

The results show that the animals' face-recognition abilities are similar to those of monkeys, apes - and humans.
The researchers say it might be interesting in future to investigate whether sheep can identify different expressions on human faces.

The work might even have implications for learning about neurodegenerative diseases, such as Huntington's and Parkinson's.

The research is published in the Royal Society journal Open Science.

Source: BBC.com

Cừu 'có thể nhận diện khuôn mặt của con người'

Theo một nghiên cứu, cừu đã chứng minh được khả năng nhận diện khuôn mặt của người quen thuộc.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Cambridge đã có thể huấn luyện cừu để nhận dạng khuôn mặt của các diễn viên Jake Gyllenhaal và Emma Watson, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và phóng viên BBC Fiona Bruce.

Sau khi đào tạo, việc con cừu đã chọn những bức ảnh có khuôn mặt quen thuộc trên những bức ảnh lạ thường có ý nghĩa nhiều hơn là không.

Nó cho thấy cừu có khả năng nhận dạng khuôn mặt tương tự với động vật linh trưởng.

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng cừu có thể phân biệt những con cừu và người chăm nuôi khác mà chúng đã biết.

Tác giả chính của nghiên cứu, Giáo sư Jenny Morton, cho biết: "Những gì chúng tôi làm là hỏi xem một con cừu có thể học cách nhận ra ai đó từ một bức ảnh hay không.

"Chúng tôi tập trung vào việc một con vật có khả năng xử lý một vật thể hai chiều như một con người hay không."

Tám con cừu cái núi xứ Welsh được đào tạo để phân biệt bốn gương mặt nổi tiếng từ những hình ảnh của những người xa lạ, sử dụng viên thức ăn làm phần thưởng.

Các động vật nhai lại đã được cho xem các bức ảnh khác nhau trên hai màn hình máy tính; những con cừu đã đưa ra lựa chọn bằng cách làm đứt đoạn tia hồng ngoại với mũi của chúng để cho ra kết quả.

Sau khi xác định được khả năng nhận biết những người nổi tiếng của động vật, các nhà nghiên cứu đặt ra cho chúng một nhiệm vụ mới. Họ muốn xem liệu những con vật nuôi có thể xác định chính xác cùng những người nổi tiếng khi hình ảnh từ góc độ khác nhau.

Một lần nữa, sự thể hiện của động vật đối với nhiệm vụ này lại vượt quá mong đợi.

Cuối cùng, các nhà nghiên cứu muốn biết liệu con cừu có thể nhận ra người chăn nuôi của chúng từ một bức ảnh. Hình ảnh của người chăm sóc chúng đã được xen kẽ ngẫu nhiên theo một chuỗi các khuôn mặt không quen thuộc được hiển thị trên màn hình.

Về nhiệm vụ này, con cừu cũng không làm chúng tôi thất vọng.

Kết quả cho thấy khả năng nhận biết khuôn mặt của động vật cũng tương tự như những con khỉ, tinh tinh và con người. Các nhà nghiên cứu nói rằng trong tương lai có thể sẽ thú vị để điều tra xem liệu cừu có thể xác định các biểu tình khác nhau trên khuôn mặt người không.

Nghiên cứu này thậm chí có thể có những tiền đề cho việc nghiên cứu về các bệnh thoái hóa thần kinh, như Huntington và Parkinson.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học Mở của Royal Society.

 

Dịch bởi:

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục