Bài viết liên quan:

The Eagle and the Arrow

AN EAGLE was soaring through the air when suddenly it heard the whizz of an Arrow, and felt itself wounded to death.

Slowly it fluttered down to the earth, with its life-blood pouring out of it.

Looking down upon the Arrow with which it had been pierced, it found that the haft of the Arrow had been feathered with one of its own plumes. "Alas!" it cried, as it died,

"we often give our enemies the means for our own destruction"

Source: Aesop Fables

 
 

 

 

Đại bàng và mũi tên

Một chú đại bàng đang chao lượn trên không thì đột nhiên chú nghe được tiếng vút của mũi tên và chú biết mình bị thương sắp chết.

Chú run run thân mình và từ từ là xuống mặt đất. Máu từ vết thương chảy ra.

Chú nhìn xuống và thấy một nửa phần mũi tên đâm xuyên ngực mình được gắn những chiếc lông của chính đại bàng. chú than vãn "ôi trời ơi",  khóc và chết đi.

Chúng ta thường cho kẻ thù phương tiện để hủy diệt chính mình.

 

Dịch bởi: Tibirin Chan