Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Điểm học và điểm thi khác biệt như ngày với đêm

Điểm học và điểm thi khác biệt như ngày với đêm

07/07/2017
Mức căn bản

School and exam scores different as day and night

Parents cannot understand why their children do very well in school, but have low scores at national exams. Analysts blame the disparity on the so-called achievement disease.

Song Tra, a teacher at Huynh Thuc Khang High School, said days ago that he heard a complaint from a neighbor that his daughter only got 10.2 score in total (less than 2 for each exam subject) on the high school entrance exam. 

And a colleague of Song Tra, who is proud of his son, a 12th grader at a high school for the gifted, was astonished to discover several months before the national high school finals that there were many gaps in the boy’s knowledge. Only after a lot of effort did the boy fill up the gaps and attend the finals in late June. 

Many parents believed that their children would get high scores at the national high school finals because they had high scores at school and reports showed they were excellent students.

However, when comparing the students’ exam work and the official answers given by the Ministry of Education and Training (MOET), they realized that many answers were wrong and that their children were not as excellent as they thought.

“My child was very good at school and his GPA (grade point average) was very high. Why did he have such a modest exam score? Is this because of the ‘achievement disease’ which has been mentioned recently?” one parent said. 

Song Tra, who spoke about the stories on Giao Duc Viet Nam, said: “You have every reason to have such doubts”. Teachers now tend to raise students’ marks to embellish achievement records.

A report released recently by MOET found irregularities in students’ learning and exam results. There is a large gap between the GPA at school and the high school final exam: the average exam score is 2.5 scores lower than the GPA.

A local newspaper recently analyzed the reports from some schools and found that  students are ‘abnormally excellent’. About 30-40 percent of students meet the requirements to be recognized as ‘excellent students’, while the proportion is 50-60 percent in some localities and schools. 

The figures are even higher at schools for the gifted or classes for the best students.

The scores at schools have been especially high in the last four years. Around 80-90 percent of students have good marks. Records at schools are considered by universities when enrolling students. 

Source: VietNamNet

 

Điểm học và điểm thi khác biệt như ngày với đêm

Các bậc phụ huynh không thể hiểu được tại sao con cái của họ học tốt ở trường, nhưng điểm số lại thấp tại các kỳ thi quốc gia. Các nhà phân tích quy trách nhiệm sự chênh lệch này cho cái gọi là bệnh thành tích.

Sông Trà, một giáo viên của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, cho hay hôm trước anh nghe thấy lời phàn nàn từ một người hàng xóm rằng con gái họ điểm tổng chỉ có 10,2 (ít hơn 2 điểm cho mỗi môn thi) trong kỳ thi tuyển sinh trung học.

Và một đồng nghiệp của Sông Trà, người luôn tự hào về cậu con trai học lớp 12 trường THPT chuyên, đã rất ngạc nhiên vì vài tháng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, ông phát hiện ra kiến thức của cậu con trai có nhiều lỗ hổng. Chỉ sau khi đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực, cậu bé mới có thể lấp các lỗ hổng và tham gia kỳ thi tốt nghiệp vào cuối tháng sáu.

Nhiều bậc cha mẹ tin rằng con cái của họ sẽ đạt điểm cao tại các kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia bởi vì các em có điểm số cao ở trường và các báo cáo cho thấy các em là những học sinh xuất sắc.

Tuy nhiên, khi so sánh bài thi của học sinh và các câu trả lời chính thức do Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) đưa ra, họ nhận ra rằng có nhiều câu trả lời sai và con của họ không tuyệt vời như họ nghĩ.

"Con tôi học ở trường rất giỏi và GPA (điểm trung bình) rất cao. Tại sao nó lại có điểm thi như vậy? Đây có phải là do "bệnh thành tích" đã được đề cập đến gần đây?" một phụ huynh nói.

Sông Trà, người đã thuật lại những câu chuyện trên báo Giáo Dục Việt Nam, nói: "Bạn có mọi lý do để có những nghi ngờ như vậy". Hiện nay, giáo viên có khuynh hướng tăng điểm của học sinh để tô điểm cho bảng thành tích học tập.

Một báo cáo mới đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hiện ra những sai trái trong kết quả học tập và thi của học sinh. Có một khoảng cách lớn giữa điểm trung bình ở trường và điểm kỳ thi cuối cấp trung học: trung bình điểm của bài thi thấp hơn 2,5 điểm so với GPA.

Một tờ báo địa phương gần đây đã phân tích các báo cáo từ một số trường và thấy rằng học sinh 'xuất sắc một cách bất thường'. Khoảng 30-40% học sinh đáp ứng đủ yêu cầu để được công nhận là "học sinh xuất sắc", trong khi tỷ lệ này ở một số địa phương và trường học là 50-60%.

Con số này thậm chí còn cao hơn ở những trường chuyên hay ở các lớp chọn.

Điểm số tại các trường học đều đặc biệt cao trong bốn năm qua. Khoảng 80-90% học sinh có điểm tốt. Hồ sơ tại trường học được các trường đại học xem xét khi tuyển sinh viên.

 

Dịch bởi: hoaithuong_198

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục