Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Điểm tiếng Anh thấp cho thấy nhiều vấn đề trong phương pháp giảng dạy

Điểm tiếng Anh thấp cho thấy nhiều vấn đề trong phương pháp giảng dạy

27/08/2016
Mức trung cấp

Low English scores indicate problems in teaching methodology

The quality of English teaching and learning at general schools has once again become a hot topic of discussion after the Ministry of Education and Training (MOET) announced that students got an average of 3.3 marks out of 10 at the national high-school finals. 

The English scores were described as ‘dramatically low’, which showed that the goal of universalizing foreign languages throughout the country is still far from reach.

A local newspaper commented that the test results were ‘really shameful’ if noting that Vietnam has been developing English programs for 30 years. 

English is now a compulsory learning subject for students from the third to 12th grades. 

It is also compulsory for civil servants under the Government’s Program No 422 launched in 1994. English is a compulsory learning subject at most universities.

Thousands of English centers have been set up in Vietnam. A series of national and local programs on teaching and learning English operate, including a huge project worth trillions of dong which has been implemented for six years.

MOET’s Deputy Minister Bui Van Ga said the average English score is low because of the poor results gained by students in rural and remote areas, especially ethnic minority students who don’t have good conditions to study English properly at high school.

However, analysts pointed out that the English scores received by urban students, including the ones in Hanoi, were also low, affirming that this must be blamed on problems in teaching English.

“Up to 90 percent of students got scores below average in English test at a national exam, disappointing any teachers,” said Nguyen Quoc Hung, former deputy rector of the Foreign Languages University which has been renamed Hanoi University.

Hung denied that students got low marks because of the difficult exam questions. “The exam questions include both easy and difficult ones. Meanwhile, many students could not answer easy and average questions,” he said.

A high school teacher in Hanoi agreed with Hung that the low English scores must not be blamed on the way the exam questions were raised, but on the teaching method being applied at general schools.

“The discouraging result of the English test is predictable. I know many students who cannot speak English despite 10 years of learning English at school,” he said.

He cited a MOET report as saying that more than 74,000 students got 2.25 scores only in English in 2015.

Tran Xuan Nhi, former Deputy Minister of MOET said he would propose MOET allow English at preschool as well and apply English teaching methods used in some other countries.

Source: VIETNAMNET

 

 

Điểm tiếng Anh thấp cho thấy nhiều vấn đề trong phương pháp giảng dạy

Chất lượng giảng dạy và học tiếng anh ở các trường một lần nữa trở thành chủ đề nóng sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố rằng học sinh có số điểm trung bình là 3,3 điểm trên thang điểm 10 trong kỳ thi Quốc gia.

Điểm tiếng Anh được miêu tả là khá thấp, điều đó cho thấy rằng mục tiêu phổ cập ngoại ngữ trong cả nước còn xa tầm tay.

Một tờ báo địa phương nhận xét rằng kết quả thi này thực sự đáng xấu hổ vì nên lưu ý tằng Việt Nam đã phát triển chương trình tiếng anh trong 30 năm.

Tiếng Anh hiện nay là một môn học bắt buộc đối với học sinh từ lớp 3 đến lớp 12.

Tiếng Anh cũng là sự bắt buộc đối với công chức nhà nước theo chương trình số 422 của Chính phủ ra mắt năm 1994. Anh văn là một môn học bắt buộc ở hầu hết các trường đại học.

Hàng ngàn trung tâm ngoại ngữ được thành lập tại Việt Nam. Một loạt các chương trình quốc gia và địa phương về việc dạy và học tiếng Anh, bao gồm một dự án lớn trị giá hàng nghìn tỷ đồng đã được thực hiện trong vòng 6 năm.

Thứ trưởng Bộ GD & ĐT ông Bùi Văn Ga cho biết, điểm trung bình môn tiếng Anh thấp vì điểm của học sinh thuộc các khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là học sinh người dân tộc thiểu số-những em không có điều kiện tốt để học tiếng Anh đúng cách tại các trường trung học.

Tuy nhiên, các nhà phân tích chỉ ra rằng điểm tiếng Anh của học sinh ở thành thị, bao gồm cả những người ở Hà Nội, cũng khá thấp, đồng thời khẳng định việc giảng dạy môn tiếng Anh chính là nguyên nhân.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, nguyên phó hiệu trưởng trường Đại học Ngoại Ngữ (nay đã đổi tên thành Đại học Hà Nội) cho biết: "Có đến 90 phần trăm học sinh bị điểm dưới mức trung bình trong bài thi môn tiếng Anh tại kỳ thi quốc gia, đã gây thất vọng cho tất cả các giáo viên".

Ông Hùng phủ nhận rằng học sinh bị điểm thấp vì đề thi khó. Ông cho biết thêm: "Các câu hỏi trong đề thi bao gồm cả những câu dễ và khó. Trong khi đó, nhiều học sinh không thể trả lời được những câu hỏi ở mức dễ và trung bình".

Một giáo viên trường trung học ở Hà Nội đồng ý với ông Hùng rằng điểm tiếng Anh thấp không thể đổ lỗi cho việc các câu hỏi thi được nâng cao lên, mà là về phương pháp giảng dạy đang được áp dụng tại các trường phổ thông.

Ông nói: "Kết quả đáng thất vọng trong môn thi tiếng Anh là nằm trong dự đoán. Tôi biết nhiều sinh viên không thể nói tiếng Anh cho dù đã học tiếng Anh 10 năm ở trường".

Ông trích dẫn một báo cáo của Bộ GD-ĐT cho biết rằng có hơn 74.000 học sinh chỉ đạt 2,25 điểm môn tiếng Anh vào năm 2015.

Ông Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết ông sẽ đề xuất Bộ GD-ĐT cho phép các trường mầm non áp dụng các phương pháp giảng dạy tiếng Anh đã được sử dụng trong một số quốc gia khác.

 

Dịch bởi: Huyentran

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục