Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Giáo viên phải vật lộn để sống với mức lương thấp và việc trả lương chậm

Giáo viên phải vật lộn để sống với mức lương thấp và việc trả lương chậm

16/11/2016
Mức trung cấp

Teachers struggle to live with low wages, delayed payments

Hundreds of teachers in HCM City have not been paid over the last year, while hundreds of teachers in Nghe An province have only received 85 percent of basic wages.

Dan Tri reported that by early of the 2016-2017 academic year, Nghe An had 507 teachers working under labor contracts signed with district authorities and 622 under contracts with schools. 

This means that teachers don not receive pay from the state budget as other civil workers, but from districts’ localities or schools where they work.

Nguyen Thi Tinh, a teacher of Ho Tong Thoc Primary School in Yen Thanh district, who has been working there for the last 14 years, receives VND2 million a month.

Like Tinh, the other seven teachers of the schools also work under the labor contracts with districts or the school and receive modest pay. Since the employers don’t pay social insurance for them, they have to pay themselves, which means their real monthly income is just VND1.2 million.

Phap Luat reported that 117 teachers in district 1 in HCMC have been working without pay for 15 months. The teachers passed the exams to become civil servants in August 2015, but they still have not received decisions on appointment and thus have not been paid.

Le Thi Binh, head of the district 1’s education sub-department, said management agencies still had not reached an agreement about positions and wages for teachers because of problems in new regulations stipulated in an inter-ministerial circular.

If referring to the circular, the newly recruited teachers, though having university’s and master’s degrees, would still be ranked at the lowest salary level.

Meanwhile, Le Hoai Trung, deputy director of the HCMC Interior Affairs Department on November 1, said the department has not received any official report from the district 1’s authorities about the problem.

While waiting for the decision from the Interior Affairs Department, the district 1’s authorities on October 31 decided to pay temporary salaries to the teachers (80 percent of salaries for the probation time from August 2015 to July 2016 and 100 percent of salaries from August 2016) until a final decision is made.

In 2011-2016 alone, Ca Mau province owed VND139 billion in salary to local teachers. Ca Mau’s chair Nguyen Tien Hai said though the local authorities have used advanced money from the 2017 budget to pay teachers, the problem still has not been settled. 

More than 600 teachers and officers in Thanh Hoa province in Vinh Loc district have had their contracts terminated.

Source: Ha Phong (VIETNAMNET)

 

 

Giáo viên phải vật lộn để sống với mức lương thấp và việc trả lương chậm

Hàng trăm giáo viên ở thành phố Hồ Chí Minh chưa được thanh toán lương trong năm qua, trong khi hàng trăm giáo viên ở tỉnh Nghệ An đã chỉ nhận được 85 phần trăm tiền lương cơ bản.

Báo Dân Trí báo cáo rằng vào đầu năm học 2016-2017, Nghệ An có 507 giáo viên làm việc theo hợp đồng lao động đã ký với chính quyền huyện và 622 làm việc theo hợp đồng với các trường học.

Điều này đồng nghĩa với việc các giáo viên không được trả lương từ ngân sách nhà nước như các công chức khác, mà là từ địa phương hoặc trường học nơi họ làm việc.

Cô Nguyễn Thị Tình, một giáo viên của trường tiểu học Hồ Tông Thốc ở huyện Yên Thành, người đã làm việc ở đó trong suốt 14 năm qua, chỉ nhận được 2 triệu đồng một tháng.

Giống như cô Tình, bảy giáo viên khác của trường cũng làm việc theo hợp đồng lao động với các huyện hoặc các trường học và nhận mức lương khiêm tốn. Vì người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội cho họ nên họ phải tự đóng cho mình, có nghĩa là thu nhập hàng tháng thực sự của họ chỉ là 1,2 triệu đồng.

Báo Pháp Luật đưa tin rằng có 117 giáo viên ở quận 1, TPHCM đã làm việc không lương trong 15 tháng. Các giáo viên đã đậu kỳ thi để trở thành công chức vào tháng Tám năm 2015, nhưng họ vẫn chưa nhận được quyết định bổ nhiệm và do đó đã không được thanh toán.

Bà Lê Thị Bình, người đứng đầu của ban giáo dục tiểu học ở quận 1 cho biết cơ quan quản lý vẫn chưa đạt được thỏa thuận về vị trí và mức tiền lương cho giáo viên vì những vấn đề trong quy định mới được quy định tại Thông tư liên Bộ.

Nếu làm theo các thông tư, những giáo viên mới được tuyển dụng, dù có trình độ đại học và thạc sĩ thì sẽ vẫn được xếp ở mức lương thấp nhất.

Trong khi đó, ông Lê Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM vào ngày 01 Tháng Mười Một cho biết Sở đã không nhận được bất kỳ báo cáo chính thức nào của chính quyền quận 1 về vấn đề này.

Trong khi chờ quyết định từ Bộ Nội vụ, các cơ quan chức năng của quận 1 vào ngày 31 tháng 10 đã quyết định trả lương tạm thời cho các giáo viên (80 phần trăm tiền lương cho thời gian thử việc từ tháng 8 năm 2015 đến tháng Bảy năm 2016 và 100 phần trăm lương từ tháng 8 năm 2016) cho đến khi quyết định cuối cùng được thông qua.

Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2011-2016, tỉnh Cà Mau còn nợ 139 tỷ đồng tiền lương cho giáo viên địa phương. Ông Nguyễn Tiến Hải chủ tịch tỉnh Cà Mau cho biết mặc dù các nhà chức trách địa phương đã sử dụng tiền ứng từ ngân sách năm 2017 để trả lương giáo viên, vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

Hơn 600 giáo viên và cán bộ ở huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa đã phải chấm dứt hợp đồng.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 05/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục