Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Luật kinh tế
  4. Hà Nội và TP HCM yêu cầu gỡ bỏ các khẩu hiệu phản đối Uber và Grab

Hà Nội và TP HCM yêu cầu gỡ bỏ các khẩu hiệu phản đối Uber và Grab

11/10/2017
Mức căn bản

Hanoi and HCM City demand to remove slogans against Uber and Grab

Hanoi and HCM City departments of transport have asked taxi firms to remove slogans opposing Uber and Grab on their cars.

Taxi firms asked to remove slogans opposing Uber and Grab

The departments also asked taxi firms to better manage their drivers to prevent traffic problems through too many cars being in the same area.

There are opinions that the slogans violated competition laws which are managed by the Ministry of Industry and Trade.

Heads of Vinasun also promised to remove the decals and slogans but many drivers still kept them to oppose Uber, Grab and Decision 24 on the pilot application of science and technology in passenger transportation by contracts permits using electronic instead of written contracts in car rent transactions.

Talking about the request to scrap Decision 24 from the Hanoi Taxi Association, Hanoi Department of Transport denied and said after the pilot project ended, they would ask the Ministry of Transport to reconsider current regulations to ensure a level playing field for all parties. Traditional taxi firms were encouraged to upgrade their technology to improve their competitiveness.

On October 9, HCM City Department of Transport asked Vinasun to remove the slogans, saying that such move was ‘not nice’ and ‘actually offensive’.

When HCM City Taxi Association opposed the shortcomings of current regulations HCM City Department of Transport said they had consulted to city people's committee to bring the issue to the Ministry of Transport.

After many taxis of Vinasun in HCM City pasted decals with the slogan that has “Uber and Grab have to conform to Vietnamese laws” or “Uber and Grab’s pilot operation must be stopped in Vietnam”, it has to face public criticism.

Source: DTiNews

 

Hà Nội và TP HCM yêu cầu gỡ bỏ các khẩu hiệu phản đối Uber và Grab

Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các công ty taxi gỡ bỏ các khẩu hiệu phản đối Uber và Grab trên xe của họ.

Các công ty taxi được yêu cầu gỡ bỏ các khẩu hiệu phản đối Uber và Grab

Các Bộ cũng yêu cầu các công ty taxi quản lý tốt hơn tài xế của họ để ngăn chặn những vấn đề giao thông do có quá nhiều xe ô tô ở trong cùng một khu vực.

Có ý kiến cho rằng các khẩu hiệu đã vi phạm luật cạnh tranh do Bộ Công thương quản lý.

Ban lãnh đạo Vinasun cũng cam đoan sẽ gỡ bỏ các giấy đề can và khẩu hiệu nhưng nhiều lái xe vẫn giữ lại chúng để phản đối Uber, Grab và Decision 24 về việc áp dụng thí điểm khoa học và công nghệ trong vận tải hành khách bằng các giấy phép hợp đồng điện tử thay vì hợp đồng bằng văn bản trong các giao dịch thuê xe.

Bàn về việc đề nghị loại bỏ Quyết định 24 của Hiệp hội Taxi Hà Nội, Sở Giao thông Hà Nội đã từ chối và cho biết sau khi dự án thí điểm kết thúc, họ sẽ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải xem xét lại các quy định hiện hành để đảm bảo một sân chơi bình đẳng cho tất cả các bên. Các công ty taxi truyền thống được khuyến khích nâng cấp công nghệ để nâng cao khả năng cạnh tranh.

Ngày 9 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải TP HCM đã yêu cầu Vinasun gỡ bỏ khẩu hiệu, lên tiếng rằng hành động đó là "không tốt" và "xúc phạm".

Khi Hiệp hội Taxi TP HCM phản đối những thiếu sót trong các quy định hiện hành, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết họ đã tham khảo ý kiến của UBND thành phố để đưa vấn đề này lên Bộ Giao thông vận tải.

Sau khi nhiều xe taxi của Vinasun tại TP Hồ Chí Minh dán đề can với khẩu hiệu "Yêu cầu Uber và Grab tuân thủ pháp luật Việt Nam" hoặc "Đề nghị dừng thí điểm Grab và Uber ở Việt Nam", hãng xe này đã phải đối mặt với những lời chỉ trích từ công chúng.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục