Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Hai học sinh lớp 5 chiến thắng cuộc thi ý tưởng cho 'máy ứng phó với bão' đặt ngầm dưới đất

Hai học sinh lớp 5 chiến thắng cuộc thi ý tưởng cho 'máy ứng phó với bão' đặt ngầm dưới đất

24/10/2016
Mức trung cấp

Two 5th graders win idea contest for underground storm machine

Creativity in science is a priority topic that CEP introduces on the bilingual newspaper (English-Vietnamese language) www.cep.com.vn/news. This article is part of an English topics on Timeline Learning platform about major findings for the future world. Pleased to introduce our readers.

Two schoolgirls from the northern province of Ninh Binh have presented their idea of making a machine to collect and deal with storms underground.

Dinh Quynh Ngan and Dinh Thi Nguyet Minh.

The10-year-old girls are Dinh Quynh Ngan and Dinh Thi Nguyet Minh from Tran Phu Primary School, in Tam Diep town.

Ngan and Minh surprised their teachers when they presented the idea at the school’s children’s ideas contest, which was launched by the Ministry of Education and Training at all primary schools in Vietnam.

"It's a unique idea because the world has never had such a machine," said Mr. Le Xuan Thang, Principal of Tran Phu Elementary School.

According to the two schoolgirls, the machine has two main parts: the one that is set underground to absorb and handle wind and the other on the ground to collect lightning and transform it into electrical energy. 

During the process of turning their idea into a real model, the two children experienced a lot of difficulties. 

"It's challenging to find active principles for handling storms in the ground because we have not yet studied about power or have deep knowledge of physics," Minh said.

 The model of a machine to receive and process storms won first prize at the children’s idea contest 2016. 

Minh told her problems to her dad, who suggested the schoolgirl learn from the Hoang Cam stove, which was used during wartime in Vietnam. This was a stove intake and chimney system which dissipated smoke from cooking which prevented aerial detection of smoke by American planes. 

More than a month later, under the guidance of teacher Pham Son Thu, the model machine was completed.

The working principle of this machine is once a storm is formed with strong winds, the propellers will absorb wind into the compressed air container. 

In the container, the sensor will measure the wind grade and process the wind in two directions: part of the wind will escape through vents on the ground and the rest will be transformed into power by motors. The lightning rods placed on the ground are also connected to the underground electrical charges to store energy.

The machine is installed close to the sea to limit wind before it flows to the inland, reducing the devastation of the storm. 

The materials used to make the model are inexpensive or from scrap. The total cost for the model is VND500,000 ($22).

The model surpassed 450,000 ideas of elementary school students nationwide to win the first prize of the children’s idea competition 2016 worth VND20 million (nearly $1,000).

Source: Linh Thư (VIETNAMNET)

 

 

Hai học sinh lớp 5 chiến thắng cuộc thi ý tưởng cho 'máy ứng phó với bão' đặt ngầm dưới đất

Sáng tạo trong khoa học là đề tài mà CEP dành nhiều sự ưu tiên nhất để giới thiệu trong trang tin tức song ngữ Anh Việt www.cep.com.vn/news. Bài viết này cũng là một phần trong chủ đề tiếng Anh được giới thiệu trong hệ thống Timeline Learning về những công nghệ sẽ làm thay đổi thế giới. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý đọc giả. 

Hai nữ sinh từ tỉnh phía bắc của Ninh Bình đã trình bày ý tưởng của các em về việc chế tạo một chiếc máy có khả năng thu thập dữ liệu và đối phó với các cơn bão đặt ngầm dưới lòng đất.

Đình Quỳnh Ngân và Đinh Thị Nguyệt Minh

Các cô gái 10 tuổi là Đinh Quỳnh Ngân và Đinh Thị Nguyệt Minh từ Trường Tiểu học Trần Phú, thị xã Tam Điệp.

Ngân và Minh đã làm ngạc nhiên giáo viên của họ khi họ trình bày ý tưởng tại cuộc thi ý tưởng cho trẻ em của trường, ý tưởng này đã được giới thiệu bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tất cả các trường tiểu học ở Việt Nam.

Ông Lê Xuân Thắng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Phú cho biết: "Đây là một ý tưởng độc đáo bởi vì thế giới chưa bao giờ có một chiếc máy như vậy,"

Theo hai bạn nữ sinh thì chiếc máy có hai phần chính: một phần được thiết lập ngầm để tích và xử lý gió, phần còn lại trên mặt đất để thu sét và chuyển hóa thành năng lượng điện.

Trong quá trình chuyển ý tưởng của mình thành một mô hình thực tế thì hai đứa trẻ đã trải qua rất nhiều khó khăn.

Minh chia sẻ: "Đó là thử thách để tìm ra các nguyên tắc hoạt động cho việc xử lý các cơn bão trong lòng đất bởi vì chúng em chưa nghiên cứu về năng lượng hoặc có kiến thức sâu về Vật lý".

Mô hình của chiếc máy thu thập dữ liệu và ứng phó với các cơn bão đã giành giải nhất tại cuộc thi ý tưởng của trẻ em năm 2016.

Minh kể với cha mình về các vấn đề gặp phải của cô bé, ông đã đề nghị em hãy học hỏi từ bếp Hoàng Cầm mà đã được sử dụng trong suốt thời chiến tranh ở Việt Nam. Đây là một chiếc lò có hệ thống ống khói có khả năng làm tiêu tan khói khi nấu ăn, việc này giúp ngăn chặn những chiếc máy bay Mỹ phát hiện.

Sau hơn 1 tháng, dưới sự hướng dẫn của giáo viên Phạm Sơn Thu, mô hình máy thu và xử lý bão trong lòng đất đã hoàn thành.

Nguyên tắc làm việc của chiếc máy này là một khi một cơn bão hình thành với sức gió mạnh, các cánh quạt sẽ hút gió vào trong thùng chứa không khí nén.

Trong thùng chứa đó, bộ phận cảm biến sẽ đo cấp độ gió và xử lý theo hai hướng: một phần gió sẽ thoát qua các lỗ trên mặt đất và phần còn lại sẽ được chuyển đổi thành điện năng bằng các động cơ. Các cột thu sấm chớp đặt trên mặt đất cũng được nối với bình tích điện dưới lòng đất để dự trữ năng lượng.

Chiếc máy được cài đặt gần biển để hạn chế sức gió trước khi vào đất liền, giảm sự tàn phá của cơn bão.

Các vật liệu sử dụng để thực hiện mô hình này không tốn kém hoặc từ phế liệu. Tổng chi phí cho mô hình là 500.000 đồng (22 đô).

Mô hình này đã vượt qua 450.000 ý tưởng của các học sinh tiểu học trên toàn quốc để giành giải nhất trong cuộc thi ý tưởng trẻ em năm 2016 trị giá 20 triệu USD (gần 1.000 USD).

 

Dịch bởi: hongnhung

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục