Bài viết liên quan:

Nghe bài giới thiệu về chủ đề tiếng Anh: Học nhảy cũng giống như học tiếng Anh

Đây là một bài học nằm trong chủ đề tiếng Anh Getting the message across (truyền tải thông điệp), được Ce Phan biên soạn và giới thiệu trong hệ thống Timeline Learning.

A Bad Dancer's Guide to English

The message for me is being comfortable looking foolish is a path to greater freedom and happiness in your life. This is especially important for language learners, because everyone makes mistakes and everyone looks foolish sometimes. The people who are comfortable with those mistakes, and don’t care what other people think, are the ones who will learn the fastest.

Matt Harding is a video game developer and an internet celebrity. His 2008 video of him dancing has been watched over 45 million times. He dances his way through 42 countries over the course of 14 months.

In each video he does the same goofy dance and people love it. He’s a self-admitted bad dancer, but you can see that he doesn’t care at all. His joy is infectious. Almost everywhere he does his silly dance, he’s greeted with smiles. When asked, “What’s the message of your videos?” Matt says, it’s “Up to you. I’m just dancing.”

The message for me is being comfortable looking foolish is a path to greater freedom and happiness in your life. This is especially important for language learners, because everyone makes mistakes and everyone looks foolish sometimes. The people who are comfortable with those mistakes, and don’t care what other people think, are the ones who will learn the fastest.

After 14 months of dancing, Matt Harding was still a bad dancer, but his goal was to travel and have fun, not to improve his dancing. Karen Cheng on the other hand, had a clear goal. She wanted to be a good dancer, so she practiced every day. She practiced alone and she took classes. Every day she took a video to record her progress. At the end of the year, she edited it down to an amazing 2-minute video that shows how far you can go when you put your mind to it, and keep working towards your goal every day.

Karen says that passion was the key to her success at learning to dance. Watch the 2 minute video below to see her transformation.

Just like learning dancing, learning a language quickly requires fearlessness, clear goals, daily effort and passion. How can you increase the amount of time you spend using English, and what kind of shift in attitude will get you there quickest?

Source: Deep English

 

 

Chỉ dẫn học tiếng Anh của một vũ công tồi

Thông điệp mà tôi nhận được là thoải mái tìm kiếm những điều ngốc nghếch sẽ dẫn bạn đến con đường của tự do và hạnh phúc trong cuộc sống. Đây là điều đặc biệt quan trọng đối với những người học ngôn ngữ, bởi vì tất cả mọi người đều sẽ mắc sai lầm và đôi khi trông ngốc nghếch. Người biết học cách chấp nhận lỗi lầm và không bận tâm những điều người khác nghĩ sẽ là người đạt được thành công nhanh nhất.

Matt Harding là một nhà phát triển trò chơi điện tử và là một người nổi tiếng trên mạng Inernet. Đoạn phim nhảy múa của ông ta được đăng vào năm 2008 đã thu hút hơn 45 triệu lượt xem. Ông đã nhảy múa qua 42 quốc gia trong một chuyến hành trình kéo dài 14 tháng.

Trong mỗi video của mình, ông nhảy những điệu nhảy ngớ ngẩn nhưng mọi người đều thích chúng. Ông tự thừa nhận mình là một vũ công tồi, nhưng bạn có thể thấy ông không quan tâm mấy đến điều đó. Niềm vui của ông nhanh chóng lan truyền. Hầu như mọi nơi ông đến người ta đều chào đón ông với những nụ cười. Khi được hỏi "thông điệp của những đoạn video này là gì?" Matt trả lời: "Tuỳ bạn hiểu. Tôi chỉ nhảy múa."

Thông điệp tôi mà nhận được là thoải mái tìm kiếm những điều ngốc nghếch sẽ dẫn bạn đến con đường của tự do và hạnh phúc trong cuộc sôńg. Đây là điều đặc biệt quan trọng đối với những người học ngôn ngữ, bởi vì tất cả mọi người đều mắc sai lầm và đôi khi trông ngốc nghếch. Người biết học cách chấp nhận lỗi lầm và không bận tâm những điều người khác nghĩ sẽ là người đạt được thành công nhanh nhất.

Sau 14 tháng nhảy múa, Matt Harding vẫn là một vũ công không giỏi, nhưng mục đích cho chuyến đi của ông ấy là có những giờ phút vui vẻ chứ không phải cải thiện khả năng nhảy nhót của mình. Karen Cheng, ngược lại, có một mục tiêu rõ ràng. Cô ấy mong muốn trở thành một vũ công giỏi, vì thế cô luyện tập mỗi ngày. Cô ấy tự luyện tập một mình và đến lớp học. Mỗi ngày, Karen quay một video ghi lại quá trình tập luyện của mình. Đến cuối năm, cô cắt ghép chúng thành một video dài 2 phút tuyệt vời minh chứng cho việc bạn có thể tiến triển xa thế nào nếu bạn đặt hết tâm trí và làm việc chăm chỉ cho mục tiêu của bạn mỗi ngày.

Karen cho rằng sự đam mê chính là chìa khoá thành công trong việc học nhảy. Hãy xem đoạn video 2 phút bên dưới để xem cô ấy đã hay đổi như thế nào.

Cũng giống như việc học nhảy, học một ngôn ngữ một cách nhanh chóng đòi hỏi sự can đảm, có mục tiêu rõ ràng, nỗ lực mỗi ngày và không ngừng đam mê. Làm thế nào để bạn có thể dành nhiêù thời gian hơn cho tiếng Anh, và thái độ học tập như thế nào là tốt nhất?

 

Dịch bởi: WendyJAnvil