Bài viết liên quan:

Nghe bài nói mẫu về chủ đề- Giao thông (Traffic)

Bài học này là một phần được sử dụng trong chủ đề tiếng Anh: Getting from A to B (Di chuyển từ A tới B). Ce Phan đã giới thiệu trên hệ thống Timeline Learning

Traffic

Someone really should do something about the traffic. It's terrible. It's getting worse every day.

There are so many cars on the roads these days. It's a nightmare driving in the city. Bumper to bumper even at midnight.

I don't know where all this traffic came from. You turn on the radio and the traffic report is all about congestion here, snarl-ups and gridlocks there.

The answer must be to get better public transport. Let people take the train or bus. People need to leave their cars at home. The roads are too dangerous.

And then there's the pollution. It's disgusting outside sometimes. You feel like you're breathing pure fumes.

We need to get rid of these traffic jams so we can move and breathe more easily.

Source: Listen A Minute

 

Giao thông

Chúng ta nên để làm điều gì đó đối với tình hình giao thông.Thật kinh khủng. Nó trở nên tệ hơn mỗi ngày.

Dạo này có rất nhiều xe ô tô trên đường phố. Lái xe đúng là cơn ác mộng trong thành phố. Kẹt xe nối tiếp nhau cho đến tận nửa đêm.

Tôi thật sự không biết các luồng giao thông đến từ nơi nào. Bạn bật radio và tình hình giao thông tất cả xung quanh đây đều tắc nghẽn, kẹt xe và hoàn toàn bị tê cứng.

Giải pháp cho tình trạng này chính là giao thông công cộng. Mọi người hãy đi xe lửa hoặc xe buýt. Mọi người cần cất những chiếc xe hơi ở nhà. Đường phố thì quá nguy hiểm.

Và sau đó có nạn ô nhiễm. Đôi khi tình hình thật kinh khủng. Bạn cảm thấy như bạn đang hít thở trong bầu không khí độc.

Chúng ta cần phải giải quyết ngay tình trang kẹt xe để chúng ta có thể đi lại và hít thở dễ dàng hơn.