Bài viết liên quan:

Nghe bài nói mẫu về chủ đề tiếng Anh| Accidents (Tai nạn)

Bài học này là một phần được sử dụng trong chủ đề tiếng Anh: Getting from A to B (Di chuyển từ A tới B). Ce Phan đã giới thiệu trên hệ thống Timeline Learning

Accidents

I wonder how many accidents I’ve had in my life. I’ve had a few serious ones where I’ve ended up in hospital. Traffic accidents are the worst. They’re always painful.

I haven’t had too many work-related accidents. I suppose that’s because I do office work and that’s not so dangerous. Most of my accidents are those around the house.

I’ve lost count of the number of times I’ve hit my thumb with a hammer. I’m also really good at standing up and hitting my head on something.

I’m not as bad as my friend though. He’s a real accident looking for somewhere to happen. Almost every time we meet, he has some story to tell about his latest accident. He’s quite unbelievable. I think I’d be very worried if I were his mother.

Source: Listen A Minute

 

 

Tai nạn

Tôi tự hỏi có bao nhiêu tai nạn mà tôi đã từng trải qua trong cuộc sống. Tôi đã từng gặp những tai nạn đáng sợ với những người nhập viện, nơi mà tôi vừa qua khỏi bệnh. Tai nạn giao thông là đáng sợ nhất. Chúng luôn là nỗi đau đớn.

Tôi không có quá nhiều công việc dễ dẫn đến tai nạn. Tôi cho rằng công việc văn phòng của tôi không có gì nguy hiểm. Hầu như những tai nạn của tôi xảy ra xung quanh nhà tôi.

Tôi không thể đếm được bao nhiêu lần tôi đã đóng cây búa vào ngón tay của tôi. Tôi cũng thường đứng dậy và cụng đầu vào một thứ gì đó.

Mặc dù tôi không gặp điều xấu như người bạn của tôi. Anh ấy gặp những tai nạn thực sự ở một vài nơi. Hầu như mỗi lần chúng tôi gặp nhau, anh ta đều có vài câu chuyện để kể về tai nạn gần nhất của anh ta. Anh ấy không thể hiểu nổi điều đó. Nếu tôi là mẹ anh ấy, tôi nghĩ là tôi rất lo lắng.

 

Dịch bởi: Annaphan