Mỗi tuần sẽ có một chủ đề bài học ở cả 4 kỹ năng: Nghe-nói-đọc-viết được Ce Phan giới thiệu trong hệ thống Timeline Learning. Chủ đề tuần này là: Sự quý giá của nguồn nước (Every drop counts)

Bài nghe bên dưới là một cuộc trò chuyện giữa một sinh viên Đại học và một giảng viên về chủ đề bảo vệ nguồn nước. Bạn sinh viên cảm thấy hứng thú với đề tài về hệ thống xử lý biến nước biển thành nước ngọt và giảng viên sẽ giúp anh ta có một trình bày tốt hơn.

Trong phần đầu sinh viên sẽ trình bày các phần: introduction (mở đầu), background (bối cảnh, thông tin xung quanh), description of the process (mô tả quy trình), advantages/ disadvantages (điểm mạnh điểm yếu), conclusion (kết luận). Giảng viên có 3 cách nhận xét cho mỗi phần: A- Cần ngắn gọn hơn; B- Các ý kiến rất khó theo dõi, C- Một vài thông tin khác nên được thêm vào. Trong phần thứ hai sẽ là phần trình bày của sinh viên về quá trình xử lý nước biển thành nước ngọt thông qua 6 giai đoạn.

Với hai dạng câu hỏi: Matching (phần 1) và Flow-chart Completion (phần 2) dạng câu hỏi này là một phần trong đề thi IELTS Listening mà các bạn sẽ gặp trong các bài thi của mình. 

 

 

Biên soạn: Ce Phan

Trích sách IELTS Complete Band 4.0-5.0