Bài viết liên quan:

Cách sử dụng các cấu trúc so sánh (Making Comparisons)

Sử dụng các cấu trúc so sánh đúng theo từng loại so sánh có thể không dễ dàng nếu bạn không thường xuyên sử dụng chúng trong các tình huống giao tiếp thông thường. Trong bài thi Ielts Speaking sử dụng các cấu trúc so sánh một cách chính xác là cách bạn ghi điểm trong mắt giám khảo.

Có 5 dạng cơ bản trong các cấu trúc so sánh mà bạn có thể hệ thống lại và luyện tập để nắm rõ cách dùng. Việc sử dụng sai cấu trúc so sánh trong phần IELTS Speaking có thể sẽ là điểm trừ khá nặng cho phần thi của bạn.

1. Khi so sánh 2 điều gì đó trong tiếng Anh (theo dạng so sánh hơn/ thua), có 2 cấu trúc cơ bản. Cấu trúc thứ nhất là:

 • "be" + "adjective with -er" + "than", when the adjective is a short word 

 • Example: Bob is taller than Bill. 

2. Cấu trúc thứ hai trong so sánh hơn là

 • "more" + adjective + "than", when the adjective is a short word

 • Example: This movie is more interesting than that one.

3. Nếu so sánh từ 3 đối tượng trở lên, nó được gọi là so sánh nhất. Cấu trúc thứ nhất được áp dụng cho những tính từ ngắn là:

 • "the" + "adjective with -est"

 • Example: Susan is the tallest girl in the class.

4.  Cách thứ hai đối với so sánh nhất cho những đối tượng, trường hợp sử dụng tính từ dài.

 • "the" + "most" + "adjective"

 • Example: Joe is the most wonderful teacher I have ever known!

5. Nếu bạn muốn so sánh hai đối tượng có những đặc điểm giống nhau hoặc tương đồng bạn có thể sử dụng cấu trúc:

 • Use "as" + adjective + "as"

 • Example: "A is as good as B."

Đối với những tính từ dài thì cách dùng cũng tương tự như vậy:

 • X is as interesting as Y.

Ghi chú: Hầu hết các tính từ đều theo các hình thức (cấu trúc) như trên. Chúng ta có thể nói "tall - taller - tallest" hoặc nói "funny - funnier - funniest". Nhưng có tính từ khá đặc biệt là "good""bad", thay vì nói "good - gooder - goodest", chúng ta phải nói "good - better - best" (Hoặc nói  "bad - worse - worst" khi so sánh với tính từ "bad")

Những cấu trúc được liệt kê và đặt câu ví dụ ở trên khá cơ bản mà bạn nên áp dụng chúng trong kỳ thi IELTS Speaking của mình để thể hiện khả năng dùng tiếng Anh của bạn. Khi trình bày các ý kiến, bạn có thể nói  "I believe M is more useful than N", hoặc nếu bạn mô tả thứ gì đó bạn có thể nói "My hometown is bigger than City Z". Những cách nói như vậy sẽ cho giám khảo thấy các thông tin một cách chi tiết hơn trong phần trả lời của bạn và đương nhiên bạn sẽ có điểm số cao hơn.

Nếu bạn muốn sử dụng các cấu trúc so sánh theo dạng "Giống- Tương đồng", "Khác biệt" ở mức nâng cao bạn có thể tiếp tục tìm hiểu ở các mục bên dưới với ví dụ là các tiểu bang của nước Mỹ, bên cạnh đó các chủ đề có sẵn cũng là những gợi ý hay để bạn thực hành bài học này

1- Cách nói những điểm tương đồng và khác biệt nhỏ

 

New Hampshire

Vermont

Arizona

New Mexico

Area in square miles

9,304

9,609

113,909

121,666

population

738,000

444,000

1,771,000

1,016,000

Highest mountain

(height in feet)

Mt. Washington

6,288

Mt. Mansfield

4,393

Humphrey’s Peak

12,633

Wheeler Peak

13,161

Largest city

(population)

Manchester

88,000

Burlington

39,000

Phoenix

968,000

Albuquerque

297,000

Joined United States

1788

1791

Feb 1912

Jan. 1912

 

Although there are some obvious differences in area and population, the states in America have something in common. For example:              

 • There isn’t much difference between the area of New Hampshire and the area of Vermont, although Vermont is a bit bigger.
 • The dates when Arizona and new Mexico joined the U.S. are more or less the same, although New Mexico joined just a little bit earlier.
 • Humphrey’s Peak and Wheeler Peak are roughly similar in height, but Wheeler Peak is slightly higher.
 • Both Mt. Washington and Mt. Mansfield are more than 4,000 feet high, but neither one is all that high compared to the Rocky Mountains, for example
 • Manchester and Burlington have something in common: neither one of them is anywhere near (=at all) as big as Phoenix

 

2- Cách nói về những điều khác biệt

 

Rhode Island

Texas

Area in square miles

1,214

267,338

Population

950,000

11,197,000

Highest mountain

(height in feet)

Jerimoth Hill

812

Guadalupe Peak

8,751

Largest city

(population)

Providence

795,000

Houston

1,678,000

Joined United States

1790

1845

 

Although they are both American states, Rhode Island and Taxes have a little thing in common. For example: 

 • Rhode Island isn’t anywhere near (=at all) as big as Texas- in fact, Texas is about 222 times bigger than Rhode Island!
 • The population of Rhode Island is nowhere near (= not really) as many as the population of Texas- in fact, Texas has about 12 times the population of Rhode Island
 • Houston is a lot bigger than Providence
 • There’s a large number of differences between the people of Rhode Island and Texas- their accent, their attitudes, and even their behavior is quite different.

 

3- Cách nói sự lựa chọn sau khi so sánh

Sau khi sử dụng các cấu trúc so sánh, nếu bạn so sánh những chiếc xe hơi, bạn sẽ đưa ra sự chọn của mình. Dưới đây là những cách nói để thể hiện bạn thích cái nào hơn.

 • As far as I’m concerned, the best…
 • From my point of view, the best…
 • I’d go for this one because…
 • I’d prefer that one because…
 • This one’s better for me because…

 

Thực hành: Bạn có thể so sánh và lựa chọn các chủ đề bên dưới, đừng quên đưa ra sự chọn của bạn sau khi sử dụng các cấu trúc so sánh

Learning                                                vs                     teaching

A vacation in a hotel                            vs                     a camping vacation

Working in an office                             vs                     working at home

Working for others                                vs                     being your own boss

Getting married                                     vs                     staying single

Life now                                                  vs                     life ten years ago

Playing billiards/ pools                         vs                     playing ping-pong

Travelling to places                               vs                     staying at the sample place

Loving                                                    vs                     being loved

Tác giả: Ce Phan