Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Khám phá ra ba hành tinh con người có thể sinh sống

Khám phá ra ba hành tinh con người có thể sinh sống

01/03/2017
Mức trung cấp

Three Planets That May Be Able to Support Human Life Are Discovered

This artist’s impression shows an imagined view of the three planets orbiting an ultra-cool dwarf star just 40 light-years from Earth that were discovered using the TRAPPIST telescope at ESO’s La Silla Observatory. (ESO/M. Kornmesser/N. Risinger (skysurvey.org))

Three planets, that have just the right temperatures to possibly support life as we know it, have been discovered. The trio orbit a star 40 light years away and are much cooler and dimmer than our sun, researchers say.

The planets are about as big as Earth. One is four times warmer than Earth, one is two times warmer, and one is cooler than Earth. But all of them may still have areas where water exists in liquid state—what scientists consider a prerequisite for development of life similar to that found on Earth.

The star is an ultra-cool dwarf in the constellation of Aquarius about eight times smaller than the Sun and much cooler. That makes it easier to detect potential life on its planets, as opposed to brighter stars that can overpower signals coming from their planets.

This picture shows the Sun and the ultracool dwarf star TRAPPIST-1 to scale. The faint star has only 11 percent of the diameter of the sun and is much redder in color. (ESO)

This picture shows the Sun and the ultracool dwarf star TRAPPIST-1 to scale. The faint star has only 11 percent of the diameter of the sun and is much redder in color. (European Southern Observatory)

“These planets are so close, and their star so small, we can study their atmosphere and composition, and further down the road, which is within our generation, assess if they are actually inhabited,” said co-author of the research Julien de Wit of the Massachusetts Institute of Technology in a MIT press release.

“All of these things are achievable and within reach now. This is a jackpot for the field,” she said.

But searching around such stars also carried an investment risk, as it required special instruments and detectors.

Lead authors of the research, Michael Gillon and Emmanuel Jehin of the University of Liège, took that risk and built the Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope (TRAPPIST) in Chile to look at 60 small, nearby ultra-cool stars.

This artist's impression shows an imagined view from close to one of the three planets orbiting an ultracool dwarf star just 40 light-years from Earth that were discovered using the TRAPPIST telescope at ESO's La Silla Observatory. (ESO/M. Kornmesser)

This artist’s impression shows an imagined view from close to one of the three planets orbiting an ultracool dwarf star just 40 light-years from Earth that were discovered using the TRAPPIST telescope at ESO’s La Silla Observatory. (ESO/M. Kornmesser)

“It’s not looking at 100,000 stars at a time, like the Kepler Space Telescope,” de Wit said. “It’s a few of them that you’re spending time on, one at a time. And one paid off.”

The scientists determined the planets are probably tidally locked, meaning they face their star with the same side all the time, like our Moon does. That means half the planet is in perpetual daytime and the other half always night. The planets closer to the star may be too hot on their day side, but may have a “sweet spot” where the temperature is just right. The third planet may be entirely within the habitable zone.

“Now we have to investigate if they’re habitable,” de Wit says. “We will investigate what kind of atmosphere they have, and then will search for biomarkers and signs of life.”

This artist's impression shows an imagined view from the surface one of the three planets orbiting an ultracool dwarf star just 40 light-years from Earth that were discovered using the TRAPPIST telescope at ESO's La Silla Observatory. These worlds have sizes and temperatures similar to those of Venus and Earth and are the best targets found so far for the search for life outside the Solar System. They are the first planets ever discovered around such a tiny and dim star. In this view one of the inner planets is seen in transit across the disc of its tiny and dim parent star.

This artist’s impression shows an imagined view from the surface one of the three planets orbiting an ultracool dwarf star just 40 light-years from Earth that were discovered using the TRAPPIST telescope at ESO’s La Silla Observatory. (ESO/M. Kornmesser)

This chart shows the naked eye stars visible on a clear dark night in the sprawling constellation of Aquarius (The Water Carrier). The position of the faint and very red ultracool dwarf star TRAPPIST-1 is marked. Although it is relatively close to the Sun it is very faint and not visible in small telescopes.

This chart shows the naked eye stars visible on a clear dark night in the sprawling constellation of Aquarius (The Water Carrier). The position of the faint and very red ultracool dwarf star TRAPPIST-1 is marked. Although it is relatively close to the Sun it is very faint and not visible in small telescopes. (ESO/IAU and Sky & Telescope)

Source: Việt Đại Kỷ Nguyên

Khám phá ra ba hành tinh con người có thể sinh sống

This artist’s impression shows an imagined view of the three planets orbiting an ultracool dwarf star just 40 light-years from Earth that were discovered using the TRAPPIST telescope at ESO’s La Silla Observatory. (ESO/M. Kornmesser/N. Risinger (skysurvey.org))

Hình minh họa ba hành tinh quay quanh một ngôi sao lùn siêu mát cách Trái Đất 40 năm ánh sáng, nó được phát hiện bởi kính thiên văn Trappist tại Đài thiên văn ESO’s La Silla. (Nguồn: ESO / M. Kornmesser / N. Risinger (skysurvey.org))

Ba hành tinh này được phát hiện có những nhiệt độ thích hợp để con người có thể sinh sống như trên Trái Đất. Theo các nhà nghiên cứu, chúng quay quanh một ngôi sao cách Trái Đất 40 năm ánh sáng, ngôi sao này mát và tối hơn mặt trời của chúng ta rất nhiều.

Những hành tinh này lớn cỡ như Trái Đất. Một hành tinh ấm hơn Trái Đất bốn lần, một hành tinh ấm hơn hai lần, và một hành tinh lạnh hơn Trái Đất. Nhưng tất cả chúng vẫn có thể có những nơi mà nước tồn tại ở dạng lỏng – các nhà khoa học đánh giá đây là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển sự sống giống như đã từng diễn ra trên Trái Đất.

Ngôi sao trung tâm là một sao lùn siêu mát thuộc chòm sao Bảo Bình, nó nhỏ hơn mặt trời khoảng tám lần và mát hơn rất nhiều. Điều này giúp chúng ta dễ dàng phát hiện ra sự sống tiềm năng trên các hành tinh xoay quanh nó hơn. Ngược lại, với những ngôi sao sáng hơn, các tín hiệu đến từ các hành tinh xoay quanh có thể bị ánh sáng của nó lấn át.

This picture shows the Sun and the ultracool dwarf star TRAPPIST-1 to scale. The faint star has only 11 percent of the diameter of the sun and is much redder in color. (ESO)

Bức hình này biểu thị tỷ lệ kích thước giữa mặt trời và ngôi sao lùn siêu mát TRAPPIST -1. Ngôi sao mờ này chỉ có đường kính bằng khoảng 11 phần trăm đường kính của mặt trời và có màu đỏ sậm hơn. (Nguồn: Đài thiên văn Nam châu Âu)

“Những hành tinh này rất gần, và ngôi sao trung tâm của chúng quá nhỏ, chúng ta có thể nghiên cứu khí quyển và thành phần của chúng, và trong tương lai gần trong thời đại của chúng ta, có thể đánh giá khả năng liệu chúng có thực sự là một nơi có thể sống hay không”, theo Julien de Wit thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), đồng tác giả của nghiên cứu của này phát biểu trong một thông cáo báo chí của MIT.

“Tất cả những điều trên có thể đạt được và nằm trong khả năng hiện nay. Đây là một thành công lớn trong lĩnh vực này”, bà nói.

Nhưng việc tìm kiếm xung quanh những ngôi sao như vậy cũng đi kèm những rủi ro đầu tư, vì nó đòi hỏi các thiết bị và máy dò đặc biệt.

Các tác giả chính của nghiên cứu này, Michael Gillon và Emmanuel Jehin của Đại học Liège, đã chấp nhận rủi ro và xây dựng kính thiên văn TRAPPIST (kính thiên văn nhỏ quan sát các tiểu hành tinh và hiện tượng một hành tinh đi ngang qua một hành tinh khác) ở Chile để quan sát 60 ngôi sao nhỏ siêu mát ở gần trái đất.

This artist's impression shows an imagined view from close to one of the three planets orbiting an ultracool dwarf star just 40 light-years from Earth that were discovered using the TRAPPIST telescope at ESO's La Silla Observatory. (ESO/M. Kornmesser)

Hình minh họa ba hành tinh quay quanh một ngôi sao lùn siêu mát cách Trái Đất 40 năm ánh sáng, nó được phát hiện bởi kính thiên văn Trappist tại Đài thiên văn ESO’s La Silla. (Nguồn: ESO / M. Kornmesser / N. Risinger (skysurvey.org))

“Kính thiên văn này không quan sát 100.000 ngôi sao cùng một lúc, như kính thiên văn không gian Kepler”, de Wit cho biết. “Bạn chỉ tập trung vào một vài ngôi sao trong mỗi thời điểm. Và một trong những quan sát đã đem lại kết quả”.

Các nhà khoa học đã xác định rằng các hành tinh này có thể không có hiện tượng thủy triều, có nghĩa là chúng luôn hướng một mặt duy nhất về ngôi sao của chúng, giống như mặt trăng luôn hướng một mặt của nó về phía Trái Đất. Điều đó có nghĩa là một nửa hành tinh luôn luôn là ngày và nửa còn lại luôn là ban đêm. Các hành tinh gần ngôi sao này hơn có thể rất nóng ở phía mặt ban ngày của chúng, nhưng có thể có một “khu vực có thể sống”, nơi có nhiệt độ vừa phải. Hành tinh thứ ba có thể hoàn toàn nằm trong phạm vi có thể sinh sống.

“Bây giờ chúng ta phải nghiên cứu xem có thể sinh sống trên các hành tinh này không”, de Wit cho biết. “Chúng tôi sẽ nghiên cứu loại khí quyển của chúng, và sau đó sẽ tìm kiếm các chỉ dấu sinh học cho biết các dấu hiệu của sự sống”.

This artist's impression shows an imagined view from the surface one of the three planets orbiting an ultracool dwarf star just 40 light-years from Earth that were discovered using the TRAPPIST telescope at ESO's La Silla Observatory. These worlds have sizes and temperatures similar to those of Venus and Earth and are the best targets found so far for the search for life outside the Solar System. They are the first planets ever discovered around such a tiny and dim star. In this view one of the inner planets is seen in transit across the disc of its tiny and dim parent star.

Hình minh họa bề mặt một trong ba hành tinh quay quanh ngôi sao lùn siêu mát cách Trái Đất chỉ 40 năm ánh sáng, nó được phát hiện bởi kính thiên văn Trappist tại Đài quan sát ESO’s La Silla. (Nguồn: ESO / M. Kornmesser)

This chart shows the naked eye stars visible on a clear dark night in the sprawling constellation of Aquarius (The Water Carrier). The position of the faint and very red ultracool dwarf star TRAPPIST-1 is marked. Although it is relatively close to the Sun it is very faint and not visible in small telescopes.

Bản đồ này biểu thị các ngôi sao mà mắt thường có thể nhìn thấy vào đêm tối không có mây. Các ngôi sao này nằm trong chòm sao rộng lớn Bảo Bình (Biểu tượng Người mang nước). Vị trí của ngôi sao lùn siêu mát, mờ và đỏ đậm Trappist-1 được đánh dấu như trong bản đồ. Mặc dù nó tương đối gần với mặt trời, nhưng nó rất mờ và không thể nhìn thấy bằng các kính thiên văn nhỏ. (Nguồn: ESO/IAU và Sky & Telescope).

Dịch bởi: X-Toàn

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục