Bài viết liên quan:

The Monkey and the Dolphin

A SAILOR, bound on a long voyage, took with him a Monkey to amuse him while on shipboard. 

As he sailed off the coast of Greece, a violent tempest arose in which the ship was wrecked and he, his Monkey, and all the crew were obliged to swim for their lives. 

A Dolphin saw the Monkey contending with the waves, and supposing him to be a man (whom he is always said to befriend), came and placed himself under him, to convey him on his back in safety to the shore. 

When the Dolphin arrived with his burden in sight of land not far from Athens, he asked the Monkey if he were an Athenian. 

The latter replied that he was, and that he was descended from one of the most noble families in that city. 

The Dolphin then inquired if he knew the Piraeus (the famous harbor of Athens). 

Supposing that a man was meant, the Monkey answered that he knew him very well and that he was an intimate friend. 

The Dolphin, indignant at these falsehoods, dipped the Monkey  under the water and drowned him.

Those who pretend to be what they are not, sooner or later, find themselves in deep water

Aesop

 

Khỉ và cá heo

Một thủy thủ trong một chuyến hải hành dài, mang theo một  con Khỉ để mua vui trên tàu.

Khi tàu đang ở biển Hi Lạp, một cơn bão lớn nổi lên làm lật cả con tàu. Mọi người, kể cả con Khỉ, buộc phải bơi đi để sống sót.

Một chú Cá Heo thấy Khỉ đang chiến đấu vất vả với con sóng, tưởng nó là con người (mà nó vẫn nghe nói là thân thiện), vội chạy đến, nâng Khỉ lên lưng mình và đưa vào bờ an toàn.

Khi  đang  đưa Khỉ đi Cá Heo nhìn thấy  sắp đến gần vùng đất Athens ( Hi Lạp), nó hỏi Khỉ có phải là người Athen không.

Khỉ bảo rằng không những nó là người Athens mà xuất thân là con nhà quí tộc danh giá nhất ở thành phố đó nữa !

Cá Heo nghe vậy bèn hỏi thăm xem Khỉ có biết gì về Piraeus không (Bến cảng nổi tiếng của Athens).

Cứ đinh ninh rằng đó là người, Khỉ bảo nó Quen "ông ta" và nó với "ông" lại là bạn thân nữa ! 

Cá Heo biết Khỉ nói dối, tức giận dìm nó xuống nước cho đến lúc Khỉ chết chìm mới thôi.

Hãy là chính mình. Ai giả dối, chẳng chóng thì chầy sẽ lộ tẩy.

Dịch bởi: Ngọc Trâm