Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Thế giới
  4. Không được trang điểm trên các chuyến tàu

Không được trang điểm trên các chuyến tàu

08/11/2016
Mức trung cấp

No putting on make-up on trains, says rail company

A 30-second video from a railway company in Japan has made many women angry. The video is aimed at stopping women from putting on make-up while riding on trains. It is from the Japanese railway operator Tokyu Corporation.

It has the lines: "Women in the city are all beautiful. But they are ugly to see, at times….Please refrain from putting on make-up on the train."

A spokesman for Tokyu said that the no-make-up video campaign is part one of an eight-part video series aimed at educating passengers on train etiquette.

It wants people to follow rules and be well mannered on the trains. Tokyu said it had received more positive feedback about the make-up video than negative feedback, and that it would continue showing it.

Many women have criticized the video on social media as being sexist. A Twitter user wrote: "I can understand if Tokyu's ad asks me to stop putting make-up on because powder might spill or its smell bothers others, but a train company has no right to tell me whether I look beautiful or ugly."

Another wrote: "If Tokyu wants to clamp down on people who make others uncomfortable, it should create a video targeting people with body odors, or people who smell of alcohol or vomit."

In a 2015 survey, passengers said watching women put on make-up was number eight on a list of the biggest nuisances on trains. Other nuisances included men groping women and people talking loudly on smartphones.

The video is below. It is in Japanese.

Source: Breaking News English

 

 

Không được trang điểm trên các chuyến tàu

Một video dài 30 giây từ một công ty vận tải đường sắt Nhật Bản đã làm cho nhiều phụ nữ nổi giận. Video nhằm mục đích ngăn chặn phụ nữ trang điểm trong khi đang ngồi trên tàu. Nó xuất phát từ các nhà điều hành đường đường sắt ở Tokyo Nhật bản.

Đó là câu: "Tất cả phụ nữ trong thành phố đều xinh đẹp. Nhưng có những lúc họ thật xấu xí , ... Xin đừng trang điểm khi trên tàu."

Một nhà phát ngôn cho Tokyu đã nói rằng chiến dịch Video Không Trang Điểm là một trong tám seri video nhằm giáo dục hành khách về phép lịch sự khi đi tàu.

Hãng tàu muốn mọi người tuân thủ luật và giữ phép lịch sự ở trên tàu. Tokyu đã nói nó đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực về video trang điểm hơn là ý kiến tiêu cực, và hãng vẫn tiếp tục trình chiếu nó.

Nhiều người phụ nữ đã chỉ trích video trên mạng xã hội như là cách phân biệt đối xử. một người sử dụng Twitter đã viết:"Tôi không thể hiểu nếu theo như quảng cáo màTokyu yêu cầu tôi ngừng trang điểm bởi vì bột phấn có thể đổ hoặc hương thơm của nó làm ảnh hưởng tới người khác, nhưng một công ty tàu sắt không có quyền để nói liệu tôi trông đẹp hay xấu."

Một người khác viết: Nếu như Tokyu muốn để trấn áp những người làm cho người khác khó chịu, hãng nên sáng tạo một video hướng tới những người với cơ thể có mùi, hoặc người có mùi của rượu hoặc mùi nôn.

Khảo sát vào năm 2015, các hành khách đã nói xem người phụ nữ trang điểm đã là 8 số trong một danh sách phiền toái nhất trên tàu. Phiền hà khác bao gồm người đàn ông mò mẫm phụ nữ và người khác nói điện thoại lớn.

Hãy xem video ở dưới đây. Đó là câu chuyện ở Nhật bản

 

Dịch bởi: GiangLe

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục