Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Không nên sử dụng các công cụ để unlock iPhone

Không nên sử dụng các công cụ để unlock iPhone

03/10/2016
Mức trung cấp

Don't use tools to jailbreak iPhones: BKAV

Experts from the Bach Khoa Anti-virus Center (BKAV), the leading network security firm in Vietnam, have found signs showing that the tool used to jailbreak iPhone is capable of collecting information from iCloud accounts. It said the tools provided by third parties cannot be trusted. 

Facebook users said that 3uTools (at 3u.com), a jailbreak tool, may contain Trojan. 

3uTools is a general tool with many functions, including firmware flashing However, it has been mostly used to jailbreak iPhone to have more interesting apps. 3uTools has been very popular in Vietnam.

However, the bad news is that some users, when scanning on VirusTotal, the online virus, malware and URL scanner at virustotal.com, have discovered Trojan.

Meanwhile, the administrator of the fanpage which supports 3uTools said that 3uTools is a safe tool, and that the online scanner may have errors, stating that misunderstanding will be cleared as soon as possible.

However, the internet security experts from BKAV conducted thorough research on the issue and have made some conclusions.

They said the "i4picture" app store which the Chinese version of the tool (at i4.cn) automatically installs on iPhone after a jailbreak is capable of collecting information from iCloud accounts such as Apple ID and password, and then reporting to the server in China during transmission between iPhone and Apple’s server. No one can say for sure if the information is safe.

Ngo Tuan Anh, deputy president of BKAV, a renowned security expert, said that the developers can install ‘i4picture’ additionally to the English version of 3uTools at any time and with more malicious software, while users cannot realize this.

However, he said that currently, the influence to Vietnamese users is not too serious.

In most cases, jailbreak tools, in early stages, only have Chinese versions and they all are allowed to install strange apps, while users don’t care about this. BKAV plans to examine the jailbreak tools in the time to come.

BKAV’s experts have strongly recommended not to jailbreak phones if not necessary. Jailbreaking means going beyond the system control, while tools provided by third parties are not trustworthy. 

Anh said there was a growing tendency of spreading malware by providing official software associated with viruses. 

Jailbreak is recognized as a legal action in the US laws after the US government amended the DMCA (digital millennium copyright act), legalizing the jailbreak of smartphones in 2010.

However, Apple has shown its strong opposition to the interference to its products, saying that jailbreaking may make iPhones vulnerable to attacks.

The smartphone manufacturer also said that any changes to its products will violate its maintenance 

Source: VIETNAMNET

 

 

Theo BKAV: Không nên sử dụng các công cụ để mở khóa iPhone

Các chuyên gia đến từ trung tâm phần mềm diệt virus BKAV, công ty bảo mật mạng hàng đầu ở Việt Nam phát hiện ra những dấu hiệu cho thấy rằng công cụ từng được sử dụng để mở khóa iPhone có khả năng lấy các thông tin từ tài khoản iCloud. Điều đó cho thấy rằng những công cụ như thế này được cung cấp bởi bên thứ ba không đáng tin tưởng.

Người dùng Facebook nói rằng 3uTools (tại 3u.com)- một công cụ unlock có lẽ sẽ ẩn chưa Trojan.

3uTools là 1 công cụ phổ biến với nhiều chức năng bao gồm tính năng firmware flashing. Tuy nhiên, nó hiện được dùng nhiều nhất để 'jailbreak' iPhone để có thể tải nhiều app thú vị hơn. 3uTools hiện đang rất phổ biến ở Việt Nam.

Tuy nhiên , điều không tốt khi mà một số người dùng khi quét trên VirisTotal, loại virus trực tuyến, phần mềm độc hại và người quét URL tại virustotal.com đã phát hiện ra Trojan.

Trong khi đó, người quản lý của fanpage hỗ trợ 3uTools nói rằng 3uTools là một công cụ an toàn, và những người quét trực tuyến có thể có 1 số vấn đề, khẳng định rằng sự hiểu lầm sẽ nhanh chóng được làm rõ.

Tuy nhiên , chuyên gia về bảo mật mạng xã hội từ BKAV đã tiến hành một số cuộc điều tra vấn đề và đang có một số kết luận.

Họ cho biết kho ứng dụng i4picture, 1 phiên bản của Trung Quốc (tại i4.cn) tự động cài đặt trên iPhone sau khi jailbreak, có khả năng sẽ lấy được thông tin từ tài khoản iCloud như Apple ID và mật khẩu, và sau đó báo cáo đến máy chủ ở Trung Quốc trong suốt quá trình truyền tải giữa iPhone và máy chủ của Apple. Không ai có thể chắc chắc rằng những thông tin này được an toàn.

Ông Ngô Tuấn Anh, phó chủ tịch của BKAV, một chuyên gia danh tiếng trong lĩnh vực bảo mật, nói rằng những lập trình viên có thể cài đặt 'i4picture' phiên bản Anh của 3uTools bất cứ lúc nào và với nhiều hơn nữa những phần mềm độc hại, trong khi những người dùng không nhận ra điều đó.

Tuy nhiên, ông ấy nói rằng hiện tại sự ảnh hưởng đến người dùng Việt Nam không quá lo ngại.

Trong hầu hết các trường hợp, công cụ mở khóa trong những bước đầu chỉ có phiên bản Trung Quốc và tất cả chúng đều được phép cài đặt ứng dụng lạ, trong khi người dùng không quan tâm về điều đó. BKAV lên kế hoạch để kiểm tra công cụ mở khóa này trong thời gian tới.

Những chuyên gia của BKAV đã có những khuyến cáo rằng nếu không cần thiết thì không cần mở khóa. Việc mở khóa có nghĩa là vượt qua khỏi hệ thống kiểm soát, trong khi công cụ thì được cung cấp bởi một phần thứ ba không đáng tin tưởng.

Ông Anh cũng cho biết đã có một khuynh hướng ngày càng rõ rệt của sự mở rộng phần mềm độc hại được sự cung cấp của các phần mềm chính thức liên kết với virus.

Công cụ mở khóa (Jailbreak) thì được công nhận như một hành động hợp pháp trong luật pháp của Mỹ sau chính quyền Mỹ sửa đổi bổ sung DMCA , hợp pháp hóa việc mở khóa điện thoại thông minh năm 2010.

Tuy nhiên , Apple cũng cho thấy sức mạnh của họ đối với những đối thủ muốn gây trở ngại đến những sản phẩm của họ, họ cho rằng sự mở khóa này có thể tấn công những chiếc iPhone của họ.

Những nhà sản xuất điện thoại thông minh cũng nói rằng bất kì một sự thay đổi nào tới sản phẩm của họ cũng sẽ xâm hại đến sự bảo trì của chúng.

 

Dịch bởi: ngonhungoc

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục