Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Xây dựng - Kiến trúc
  4. Kiến trúc - Vươn tới bầu trời

Kiến trúc - Vươn tới bầu trời

11/08/2018
Mức trung cấp

Architecture - Reaching for the Sky

Architecture is the art and science of designing buildings and structures. A building reflects the scientific and technological achievements of the age as well as the ideas and aspirations of the designer and client. The appearance of individual buildings, however, is often controversial.

The use of an architectural style cannot be said to start or finish on a specific date. Neither is it possible to say exactly what characterises a particular movement. But the origins of what is now generally known as modern architecture can be traced back to the social and technological changes of the 18th and 19th centuries.

Instead of using timber, stone and traditional building techniques, architects began to explore ways of creating buildings by using the latest technology and materials such as steel, glass and concrete strengthened steel bars, known as reinforced concrete. Technological advances also helped bring about the decline of rural industries and an increase in urban populations as people moved to the towns to work in the new factories. Such rapid and uncontrolled growth helped to turn parts of cities into slums.

By the 1920s architects throughout Europe were reacting against the conditions created by industrialisation. A new style of architecture emerged to reflect more idealistic notions for the future. It was made possible by new materials and construction techniques and was known as Modernism.

By the 1930s many buildings emerging from this movement were designed in the International Style. This was largely characterised by the bold use of new materials and simple, geometric forms, often with white walls supported by stilt-like pillars. These were stripped of unnecessary decoration that would detract from their primary purpose — to be used or lived in.

Walter Gropius, Charles Jeanneret (better known as Le Corbusier) and Ludwig Mies van der Rohe were among the most influential of the many architects who contributed to the development of Modernism in the first half of the century. But the economic depression of the 1930s and the second world war (1939-45) prevented their ideas from being widely realised until the economic conditions improved and war-torn cities had to be rebuilt. By the 1950s, the International Style had developed into a universal approach to building, which standardised the appearance of new buildings in cities across the world.

Unfortunately, this Modernist interest in geometric simplicity and function became exploited for profit. The rediscovery of quick-and-easy-to-handle reinforced concrete and an improved ability to prefabricate building sections meant that builders could meet the budgets of commissioning authorities and handle a renewed demand for development quickly and cheaply. But this led to many badly designed buildings, which discredited the original aims of Modernism.

Influenced by Le Corbusier’s ideas on town planning, every large British city built multi-storey housing estates in the 1960s. Mass- produced, low-cost high-rises seemed to offer a solution to the problem of housing a growing inner-city population. But far from meeting human needs, the new estates often proved to be windswept deserts lacking essential social facilities and services. Many of these buildings were poorly designed and constructed and have since been demolished.

By the 1970s, a new respect for the place of buildings within the existing townscape arose. Preserving historic buildings or keeping only their facades (or fronts) grew common. Architects also began to make more use of building styles and materials that were traditional to the area. The architectural style usually referred to as High Tech was also emerging. It celebrated scientific and engineering achievements by openly parading the sophisticated techniques used in construction. Such buildings are commonly made of metal and glass; examples are Stansted airport and the Lloyd’s building in London.

Disillusionment at the failure of many of the poor imitations of Modernist architecture led to interest in various styles and ideas from the past and present. By the 1980s the coexistence of different styles of architecture in the same building became known as Post Modern. Other architects looked back to the classical tradition. The trend in architecture now favours smaller scale building design that reflects a growing public awareness of environmental issues such as energy efficiency. Like the Modernists, people today recognise that a well designed environment improves the quality of life but is not necessarily achieved by adopting one well defined style of architecture.

Twentieth century architecture will mainly be remembered for its tall buildings. They have been made possible by the development of light steel frames and safe passenger lifts. They originated in the US over a century ago to help meet the demand for more economical use of land. As construction techniques improved, the skyscraper became a reality.

Source: Mini-Ielts

 

Kiến trúc - Vươn tới bầu trời

Kiến trúc chính là môn nghệ thuật và là môn khoa học của thiết kế các tòa nhà và cấu trúc. Một tòa nhà phản ánh những thành tựu khoa học và công nghệ của thời đại cũng như những ý tưởng và nguyện vọng của nhà thiết kế và khách hàng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các tòa nhà riêng lẻ thường gây ra những tranh cãi.

Việc sử dụng một phong cách kiến trúc không thể đưa ra được ngày bắt đầu hoặc ngày kết thúc một cách cụ thể. Không thể nói chính xác điều gì đặc trưng cho một chuyển động cụ thể. Nhưng nguồn gốc của những thứ mà bây giờ chúng ta biết đến là kiến trúc hiện đại có thể được tìm thấy nguồn gốc của những thay đổi xã hội và công nghệ của thế kỷ 18 và 19.

Thay vì sử dụng kỹ thuật xây dựng bằng gỗ, bằng đá và xây dựng truyền thống, kiến trúc sư bắt đầu khám phá các cách tạo tòa nhà bằng cách sử dụng công nghệ và vật liệu mới nhất như thép, kính và bê tông được gọi cụ thể là bê tông cốt thép. Tiến bộ công nghệ cũng là nguyên do cho sự suy giảm của các ngành công nghiệp nông thôn và sự gia tăng dân số đô thị khi người dân chuyển đến các thị trấn để làm việc trong các nhà máy mới. Sự tăng trưởng nhanh chóng và không kiểm soát như vậy đã biến các nơi trong thành phố thành khu ổ chuột.

Trước những năm 1920 các kiến trúc sư trên khắp châu Âu đã phản ứng chống lại các điều kiện được tạo ra bởi công nghiệp hóa. Một phong cách kiến trúc mới nổi lên để phản ánh nhiều khái niệm lý tưởng hơn cho tương lai. Nó được làm bằng vật liệu và kỹ thuật xây dựng mới, được gọi là chủ nghĩa hiện đại.

Đến những năm 1930, nhiều tòa nhà nổi lên từ phong trào này được thiết kế theo các phong cách quốc tế. Phần lớn được mô tả qua việc sử dụng đậm nét các vật liệu mới và các hình dạng đơn giản, hình học, thường đó là các bức tường trắng được chống bởi các cột giống như sàn. Những tòa nhà này bị bỏ đi những hoa văn, chi tiết trang trí không cần thiết để có thể làm giảm mục đích chính của chúng - được sử dụng hoặc sống ở đó.

Walter Gropius, Charles Jeanneret (hay còn gọi là Le Corbusier) và Ludwig Mies van der Rohe là một trong những người có ảnh hưởng nhất đối với nhiều kiến trúc sư đã đóng góp cho sự phát triển của chủ nghĩa hiện đại trong nửa đầu thế kỷ. Nhưng sự suy thoái kinh tế của những năm 1930 và chiến tranh thế giới thứ hai (1939-45) đã ngăn cản những ý tưởng của họ được thực hiện rộng rãi cho đến khi các điều kiện kinh tế được cải thiện và các thành phố chịu chiến tranh tàn khốc phải được xây dựng lại. Vào những năm 1950, phong cách quốc tế đã phát triển thành một cách tiếp cận phổ quát vào xây dựng, đã tiêu chuẩn hóa sự xuất hiện của các tòa nhà mới ở các thành phố trên khắp thế giới.

Thật không may, mối quan tâm của người hiện đại về sự đơn giản trong hình học và chức năng đã bị khai thác vì lợi nhuận. Việc tái phát hiện bê tông cốt thép nhanh và dễ xử lý cũng như cải thiện khả năng đúc sẵn các phần của tòa nhà có nghĩa là các nhà xây dựng có thể đáp ứng ngân sách của các nhà chức trách và xử lý nhu cầu phát triển nhanh chóng và rẻ tiền. Nhưng điều này dẫn đến nhiều tòa nhà được thiết kế rất qua loa kém chất lượng, làm mất uy tín mục tiêu ban đầu của chủ nghĩa hiện đại.

Với việc chịu ảnh hưởng của những ý tưởng về quy hoạch đô thị của Le Corbusier, mỗi thành phố lớn của Anh đã xây dựng các khu nhà ở nhiều tầng vào những năm 1960. Sản xuất hàng loạt, cao tầng với chi phí thấp có vẻ như tạo ra một giải pháp cho vấn đề nhà ở khi dân số nội thành ngày càng tăng. Nhưng đi quá xa so với nhu cầu của con người, các bất động sản mới thường được cho là sa mạc lộng gió và thiếu các cơ sở và dịch vụ xã hội thiết yếu. Nhiều tòa nhà này được thiết kế và xây dựng kém và đã bị phá hủy.

Đến những năm 1970, một sự công nhận mới cho vị trí của các tòa nhà trong cảnh quan đô thị hiện có phát sinh. Bảo tồn các tòa nhà lịch sử hoặc chỉ giữ mặt tiền của chúng trở nên phổ biến. Kiến trúc sư cũng bắt đầu sử dụng nhiều hơn các kiểu cách và vật liệu xây dựng truyền thống cho khu vực. Phong cách kiến trúc thường được gọi là công nghệ cao cũng đang nổi lên. Nó đánh dấu thành tựu khoa học và kỹ thuật bằng cách công khai ngăn chặn các kỹ thuật tinh vi được sử dụng trong xây dựng. Các tòa nhà như vậy thường được làm bằng kim loại và thủy tinh; ví dụ là sân bay Stansted và tòa nhà của Lloyd ở London.

Sự thất vọng vì có quá nhiều thất bại của sự mô phỏng nghèo nàn về kiến trúc hiện đại đã dẫn đến sự quan tâm đến nhiều phong cách và ý tưởng khác nhau từ quá khứ và hiện tại. Vào những năm 1980, cùng tồn tại các kiểu kiến trúc khác nhau trong cùng một tòa nhà được gọi là Post Modern. Các kiến trúc sư khác cũng đã nhìn lại truyền thống cổ điển. Xu hướng kiến trúc hiện nay ủng hộ thiết kế xây dựng quy mô nhỏ hơn phản ánh nhận thức của cộng đồng ngày càng tăng về các vấn đề môi trường như hiệu quả năng lượng. Giống như những người theo Chủ nghĩa hiện đại, con người ngày nay nhận ra rằng một môi trường được thiết kế tốt sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống nhưng không nhất thiết phải đạt được bằng cách áp dụng một phong cách kiến trúc được xác định rõ ràng.

Kiến trúc thế kỷ 20 sẽ được nhớ đến chủ yếu là các tòa nhà cao tầng mà nó đã tạo ra. Họ đã được thực hiện bằng cách phát triển khung thép nhẹ và thang máy hành khách an toàn. Chúng có nguồn gốc từ Mỹ cách đây hơn một thế kỷ để giúp đáp ứng nhu cầu sử dụng đất đai tiết kiệm hơn. Khi kỹ thuật xây dựng được cải thiện, tòa nhà chọc trời đã trở thành hiện thực.

 

Dịch bởi: kakalotgocu

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục