Bài viết liên quan:

The ant and the dove

An ant went to the bank of a river to quench its thirst, and being carried away by the rush of the stream, was on the point of drowning. A Dove sitting on a tree overhanging the water plucked a leaf and let it fall into the stream close to her. 

The Ant climbed onto it and floated in safety to the bank. 

Shortly afterwards a birdcatcher came and stood under the tree, and laid his lime-twigs for the Dove, which sat in the branches. The Ant, perceiving his design, stung him in the foot. In pain the birdcatcher threw down the twigs, and the noise made the Dove take wing.

“One good turn deserves another”

Kiến và bồ câu

Một con kiến bò ra bờ sông uống nước giải khát thì bỗng bị nước cuốn đi, sắp chìm. Chú bồ câu đang đậu trên cây phía trên đó thấy vậy liền rứt một chiếc lá thả xuống nước ngay cạnh chỗ kiến. 

Kiến trèo lên lá và trôi vào bờ an toàn. 

Lát sau, có người bắt chim đến đứng dưới cây, đặt bẫy cây bôi nhựa hòng bắt chú bồ câu đang đậu trên cành. Kiến thấy được âm mưu đó liền cắn ngay vào chân hắn. Bị cắn đau, người bắt chim liệng cành cây xuống đất. Và tiếng động làm chim bồ câu bay mất.

“Làm ơn không bao giờ là thiệt”

Bài dịch sưu tầm