Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Kính thiên văn của NASA giúp dò tìm các hành tinh khác

Kính thiên văn của NASA giúp dò tìm các hành tinh khác

12/04/2017
Mức trung cấp

NASA telescope to look for other Earths

NASA has successfully launched a rocket carrying a planet-hunting telescope. The powerful Kepler telescope will search for planets similar to the Earth. Scientists believe there are good chances of finding a planet like ours somewhere out there in the galaxy.

There are billions and billions of stars in the heavens. If one planet is the right distance from one of these stars, then conditions might be right to support life. The planet’s atmosphere should neither be too hot nor too cold.

The planet would also need water. The telescope is named after the German 17th-Century astronomer Johannes Kepler. It will spend more than three years looking for dark specks against the brightness of a hundred-thousand stars. These specks could be Earth-like planets.

The manager of the $600-million project Jim Fanson said: "We have a feeling like we're about to set sail across an ocean to discover a new world." NASA’s space science boss Ed Weiler agreed that the mission was a “historical” landmark in space exploration.

However, he couldn’t say whether or not the telescope would find another Earth. “It very possibly could tell us that Earths are very, very common...or that Earths are really, really, really rare - perhaps we're the only Earth,” he said.

He told reporters how important Kepler’s journey was, saying: "It really attacks some basic human questions that have been asked since that first man or woman looked up at the sky and asked, 'Are we alone?’”

Source: breakingnewsenglish.com

 

 

Kính thiên văn của NASA có thể tìm kiếm những hành tinh khác

NASA đã phóng thành công một tên lửa mang theo một kính viễn vọng có tên là "săn hành tinh". Loại kính thiên văn Kepler mạnh mẽ này sẽ tìm kiếm các hành tinh tương tự như Trái đất. Các nhà khoa học tin rằng có những cơ hội tốt trong việc tìm kiếm một hành tinh giống như chúng ta ở đâu đó ngoài kia trong dải thiên hà.

Có tỷ tỷ ngôi sao trên bầu trời. Nếu một hành tinh có khoảng cách chính xác từ một trong những ngôi sao đó, tiếp theo những điều kiện có thể thích hợp để hỗ trợ sự sống. Bầu khí quyển của hành tinh không nên quá nóng cũng không được quá lạnh.

Các hành tinh cũng sẽ cần nước. Chiếc kính thiên văn được đặt theo tên nhà thiên văn học Johannes Kepler vào thế kỷ 17. Nó sẽ dành thời gian nhiều hơn ba năm cho việc tìm kiếm những đốm đen chống lại độ sáng của những ngôi sao có trăm ngàn năm tuổi. Những đốm đen có thể là hành tinh giống trái đất.

Người quản lý của dự án $ 600 triệu Jim Fanson nói: "Chúng tôi có một cảm giác như chúng tôi đang sắp sửa khởi hành băng qua một đại dương để khám phá một thế giới mới." ông chủ của khoa học vũ trụ thuộc NASA Ed Weiler đồng ý rằng sứ mệnh đó đã là một bước ngoặt "lịch sử" trong việc thăm dò không gian.

Tuy nhiên, ông không thể nói liệu kính viễn vọng này sẽ tìm thấy một trái đất khác hay không. "Nó rất có thể có thể cho chúng tôi biết rằng Trái Đất là rất rất phổ biến ... hay Trái Đất thực sự là rất hiếm - có lẽ chúng tôi chỉ có trái đất là duy nhất ", ông nói.

Ông nói với các phóng viên về tầm quan trọng của cuộc hành trình kính thiên văn Kepler, ông nói:" Nó thực sự tác động vào những câu hỏi cơ bản của loài người đã dấy lên kể từ khi loài người nhìn lên bầu trời và hỏi," chúng ta đơn độc phải không?"

 

Dịch bởi: nguyenthiviphuong

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục