Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Kỹ sư CNTT có mức lương cạnh tranh nhất tại Việt Nam

Kỹ sư CNTT có mức lương cạnh tranh nhất tại Việt Nam

11/10/2016
Mức căn bản

IT engineers have most competitive salary in Vietnam

Information and technology - software jobs- offer the most competitive salaries in Viet Nam, according to VietnamWorks's Salary Insights report.

Information and technology - software jobs- offer the most competitive salaries in Viet Nam. 

The report presents an analysis of salary data specified in each job posting on VietnamWorks.com  from January 1 to June 30 this year. Most of the jobs are for positions in the Vietnamese market.

The most commonly offered salary for Information and Technology (IT) – software jobs -- range between US$701-$1000 (for experienced employees) and $1001-$2000 (for managers).

Meanwhile, normal salaries for other popular sectors in Viet Nam, including accounting, administrative, production, marketing and sales, range from $251 to $500.

The strong development of technology and the Internet in recent years resulted in increasing recruitment demands, while human resources in Viet Nam's technology sector has not met that demand.

That gap, and the demand to attract high quality employers, are key factors for the high salaries in the IT field.

Also, according to the report, the most common salary for new graduates and entry level employees range from US$251 and $500.

In management positions, the salary ranges between $1000 and $2000 per month.

Meanwhile, for director and CEO level positions, monthly salaries are at least $3000.

The report also shows salaries by location. According to VietnamWorks, many people believe that they could earn more money and become wealthy more quickly if they accept positions in large cities.

However, actual figures show that salaries in big cities, such as Ha Noiand HCM City, are not much higher than in Da Nang, Binh DuongandBacNinh. In fact, salaries in big cities are only $71 - $93 higher than in other provinces.

Source: VIETNAMNET

 

 

Kỹ sư CNTT có mức lương cạnh tranh nhất tại Việt Nam

Theo báo cáo về mức lương của VietnamWorks : Những công việc liên quan đến công nghệ thông tin, phần mềm có mức lương cạnh tranh nhất Việt Nam.

Những công việc liên quan tới công nghệ thông tin và phần mềm có mức lương cạnh tranh nhất Việt Nam.

Báo cáo trình bày một phân tích dữ liệu lương được quy định trong từng công việc đăng trên VietnamWorks.com từ ngày 1 tháng 1 - ngày 30 tháng 6 năm nay. Dữ việc việc làm bao phủ gần hết các công việc ở tất cả các vị trí tại thị trường Việt Nam.

Mức lương phổ biến dành cho nhóm ngành CNTT, phần mềm ở khoảng 701 đôla Mỹ đến 1000 đôla Mỹ (dành cho nhân viên có kinh nghiệm ) và từ 1000 đôla Mỹ đến 2000 đôla Mỹ (dành cho quản lý).

Trong khi đó, tiền lương trung bình đối với các ngành nghề phổ biến khác ở Việt Nam, bao gồm: kế toán, hành chính, sản xuất, tiếp thị và bán hàng ở mức khoảng $251 đến $500.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và Internet trong những năm gần đây dẫn đến tăng nhu cầu tuyển dụng, trong khi nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ của Việt Nam chưa đáp ứng được nhu cầu đó.

Với khoảng cách đó và nhu cầu việc làm đã thu hút các nhà tuyển dụng cao cấp. Đó là những yếu tố quan trọng đối với mức lương cao trong lĩnh vực CNTT.

Ngoài ra, theo báo cáo, mức lương phổ biến nhất cho sinh viên mới tốt nghiệp và nhân viên mới vào dao động khoảng 251 đôla đến $500 đôla

Vị trí quản lý có mức lương khoảng $1000 đến $2000 mỗi tháng.

Trong khi đó, vị trí giám đốc điều hành thấp nhất là $3000 một tháng.

Báo cáo cũng cho thấy lương theo từng vị trí. Theo VietnamWorks, nhiều người tin rằng họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn và trở nên giàu có một cách nhanh chóng hơn nếu họ nhận một công việc ở các thành phố lớn.

Tuy nhiên , thật sự thì mức lương ở các thành phố lớn Hà Nội và TPHCM cao hơn không nhiều so với Đà Nẵng, Bình Dương, Bắc Ninh. Thực tế, mức lương ở các thành phố lớn chỉ cao hơn khoảng $71 đến $93 so với các tỉnh khác.

 

Dịch bởi: giahao

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục