Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Facebook
  4. Làm thế nào để có được việc làm tại 'gã khổng lồ' truyền thông xã hội

Làm thế nào để có được việc làm tại 'gã khổng lồ' truyền thông xã hội

09/05/2018
Mức căn bản

Facebook’s HR chief reveals how to get a job at the social media giant

With over thousands of job applicants a year, it comes as no surprise that competition is stiff for open positions at Facebook.

In fact, one former employee even went through 17 rounds of interviews before finally securing the role.

How can job seekers stand out when applying to the illustrious social media network?

Lori Goler, Facebook's vice president of people, discusses the company's hiring process with job site Glassdoor.

First, she suggests people learn about Facebook's company culture. "Most people have done a lot of research before they come [in for an interview]," she tells Glassdoor.

She also recommends taking the time to thoroughly read call transcripts and earnings articles for up-to-date insight on what's most important to Facebook. That way, you can speak eloquently about CEO Mark Zuckerberg's vision for the company during job interviews.

Facebook has had the same mission statement since its inception: Make the world more connected. Zuckerberg even penned a manifesto, in February of this year, in which he expressed his vision for a global and connected world.

"Facebook stands for bringing us closer together and building a global community," he writes in the statement. "The most important thing we at Facebook can do is develop the social infrastructure to give people the power to build a global community that works for all of us."

Zuckerberg places an emphasis on hiring people who support this shared vision for the company, he tells Fast Company. He adds that doing so has "allowed [Facebook] to take on more and more products and things that we can try to solve for the world."

Adhering to this overarching vision has given the company the license to tackle new products like virtual reality headsets and less tangible issues like dealing with hate speech.

Second, Goler says that applicants should be "builders" and "learners," or people who are constantly educating themselves at the office and also contributing to the company's growth through innovation.

Goler tells Glassdoor: "We're always looking at something and thinking, 'That works pretty well but it can be even better." A recent example: the addition of fun filters to Facebook-owned Instagram.

"What that means is that we are never done ... That's true of every person on every job in every location across the globe for us," she says. Express that you "would like the opportunity to contribute to doing good," she says.

Zuckerberg says as much on a recent Reid Hoffman's Masters of Scale podcast. Facebook's company culture promotes risk-taking, by allowing engineers to experiment with new software, the CEO says on the podcast.

"On a day-to-day basis, a lot of the decisions I am making are, 'Okay, is this going to destroy the company?" says Zuckerberg. "Because if not, then let them test it."

Source: CNBC

 

Giám đốc nhân sự của Facebook tiết lộ làm thế nào để có được việc làm tại "gã khổng lồ" truyền thông xã hội

Với hàng ngàn ứng viên xin việc mỗi năm, không có gì đáng ngạc nhiên khi cạnh tranh diễn ra gay gắt cho các chức vụ còn trống tại Facebook.

Thực tế, một cựu nhân viên thậm chí đã trải qua 17 vòng phỏng vấn trước khi được làm việc chính thức.

Bằng cách nào những người tìm việc có thể trở nên nổi bật khi ứng tuyển vào mạng lưới truyền thông xã hội nổi tiếng?

Lori Goler, phó chủ tịch Facebook, trao đổi về quy trình tuyển dụng của công ty với trang web việc làm Glassdoor.

Đầu tiên, cô đề nghị mọi người tìm hiểu về văn hóa công ty của Facebook. Cô nói với Glassdoor "Hầu hết mọi người đều đã nghiên cứu rất nhiều trước khi họ đến [cho một cuộc phỏng vấn],"

Cô ấy cũng khuyên nên dành thời gian để đọc kỹ các bản ghi cuộc gọi và các bài báo về thu nhập để cập nhật thông tin nội bộ về những điều quan trọng nhất đối với Facebook. Bằng cách đó, bạn có thể nói chuyện một cách hùng hồn về tầm nhìn của CEO Mark Zuckerberg đối với công ty trong các cuộc phỏng vấn việc làm.

Facebook luôn có cùng một tuyên bố sứ mệnh kể từ khi ra đời: Khiến thế giới được kết nối nhiều hơn. Zuckerberg thậm chí còn viết một bản tuyên ngôn, hồi tháng hai năm nay, trong đó anh đã nói rõ tầm nhìn của mình về một thế giới được kết nối, một thế giới toàn cầu.

Anh viết trong bản tuyên ngôn "Facebook tượng trưng cho việc mang chúng ta lại gần nhau hơn và xây dựng một cộng đồng toàn cầu". "Điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm tại Facebook là phát triển cấu trúc hạ tầng xã hội mang đến cho mọi người sức mạnh để tạo dựng nên một cộng đồng toàn cầu làm việc cho tất cả chúng ta"

Zuckerberg nhấn mạnh vào việc thuê những người ủng hộ tầm nhìn chung cho công ty, anh nói với Fast Company. Anh nói thêm rằng làm như vậy đã "cho phép [Facebook] ngày càng có nhiều sản phẩm và những thứ mà chúng tôi có thể cố gắng giải quyết cho thế giới."

Trung thành với tầm nhìn tổng quát này đã cho phép công ty quản lý các sản phẩm mới như tai nghe thực tế ảo và các vấn đề ít hữu hình hơn như đối phó với phát ngôn thiếu thiện chí.

Thứ hai, cô Goler nói rằng ứng viên nên là "nhà xây dựng" và là "người học" hoặc những người luôn luôn tự mày mò học hỏi tại văn phòng và cũng góp phần vào sự tăng trưởng của công ty thông qua việc đổi mới.

Cô Goler phát biểu với Glassdoor: "Chúng tôi lúc nào cũng nhìn vào thứ gì đó và nghĩ "công việc khá tốt nhưng nó có thể tốt hơn". Một ví dụ gần đây: việc bổ sung các bộ lọc giải trí trên Instagram (thuộc Facebook).

Cô nói "điều đó có nghĩa là chúng tôi không bao giờ xong việc... Đó là sự thật của mỗi người trong mọi công việc ở mọi nơi trên toàn cầu đối với chúng tôi". Cô ấy cho rằng bạn "muốn có cơ hội đóng góp để làm việc tốt".

Zuckerberg nói nhiều về hệ thống phân phối nội dung Masters of Scale gần đây của Reid Hoffman. Văn hóa công ty của Facebook thúc đẩy việc chấp nhận rủi ro bằng cách cho phép các kỹ sư thử nghiệm phần mềm mới, vị CEO nói về hệ thống phân phối nội dung.

Zuckerberg nói: "Cơ bản thường ngày, tôi đưa ra nhiều quyết định, 'Được rồi, liệu điều này sẽ hủy công ty chăng? Bởi vì nếu không, thì hãy để họ thử nghiệm nó."

 

Dịch bởi: TRANPHUONG

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục