Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Liệu giáo dục trực tuyến có thể thay thế giáo dục trên lớp bất cứ lúc nào?

Liệu giáo dục trực tuyến có thể thay thế giáo dục trên lớp bất cứ lúc nào?

18/05/2018
Mức trung cấp

Will Online Education Replace Classroom Education Anytime Soon

Is online education going to replace classroom education soon? originally appeared on Quora: the place to gain and share knowledge, empowering people to learn from others and better understand the world.

Answer by Deepak Reddy, Vice Chairman at Aditya Educational Institutions, on Quora:

E-learning tools provide educators and students with access to resources they couldn’t have had otherwise, no matter their status or location. A philosophy student in England can learn from the top professor a continent away, and can do so in their own time while balancing a full-time job and a family at home.

Shutterstock

But even though e-learning has become an education equalizer, it’s still not a replacement for the traditional classroom. Sure, the technology is advancing, but it’s not flawless. Just like any new, burgeoning innovation, e-learning faces its own challenges.

This, to me, is where e-learning and the traditional classroom will one day form a union: compensating for one where the other lacks.

Here’s what I mean.

The State of The Traditional Classroom

In a traditional classroom, educators will tell you they need to be on their toes, trying to engage their students at every moment. But students don’t always cooperate—maybe they’re bored, zoned out, or too focused on the sun outside to pay attention to math.

That lack of engagement is a challenge for the student as well. They can’t hit pause on a teacher and rewind back to the part where they stopped paying attention, which means they’re going to miss out.

Accounting for a student’s individual attention span is also an issue in traditional classrooms. Some students fatigue after 50 minutes, others after 15, and there’s no way to adjust for that in a real-time environment.

Despite these problems, once the teacher and the student meet in the middle and find that engagement, it’s magic. Being surrounded by like-minded people, actively participating with peers, and seeing students come alive once things click is a social energy you can’t replace—even with AI.

The Emergence of E-Learning

One of the ways e-learning has tried to mimic the social aspects of a classroom is with tools like messaging boards, Facebook groups, and yes, sometimes chatbots. They give students the sense they aren’t just staring at an empty message board, but they are talking with real people about their homework.

Of course, this doesn’t replace talking with peers or having a teacher know your name.

Students naturally learn from one another while solving problems and working collaboratively in a traditional classroom. They’re validated and encouraged by face-to-face time with a teacher that doesn’t come from a pre-recorded video.

E-learning has yet to find a way to truly imitate that.

From the teacher’s perspective, e-learning tools give them precise, clear-cut feedback on how a student is engaging with material. They can see where students get lost in a lesson and grade assignments with the click of a button.

A reduced workload allows teachers to flex their skills in other ways—ways that are more beneficial to the students and the classroom. Less hours spent grading workbooks means more time spent engaging each student on an individual level.

It’s this combination of customized content and resource management that will allow teachers to lead our classrooms into the future.

What The Future Classroom Looks Like

These days, more and more students are being driven to self-instruction—either because they can’t afford tuition or are simply excited about a topic. This is where e-learning comes in.

If a platform could actually cater content and interaction around the individual user—their speed, their interests, their location—then e-learning could give them the ability to learn whatever they want, from wherever they want.

If a student wants to attend Harvard business lectures but lives halfway across the country, then e-learning puts them in the room.

True mobility and access to education is the future. But that doesn’t mean we stop empowering our classrooms and teachers.

While e-learning won’t replace traditional classrooms, it will change the way we know them today.

With improved resources and reduced teacher workloads, classrooms can shift to co-learning spaces. Students can arrive, learn, engage—all at their own pace in a collaborative environment.

And that’s the true goal of education: to create the best environment for students to learn.

Source: forbes

 

Liệu giáo dục trực tuyến có thể thay thế giáo dục trên lớp bất cứ lúc nào?

Giáo dục trực tuyến có thể sớm thay thế giáo dục trên lớp không? câu hỏi đầu tiên xuất hiện trên Quora: nơi để đạt được và chia sẻ kiến thức, nơi mọi người có quyền được học hỏi từ người khác và hiểu rõ hơn về thế giới.

Deepak Reddy, Phó Chủ tịch của Tổ chức Giáo dục Aditya đã trả lời trên Quora:

Các công cụ học trực tuyến (E-learning) cung cấp cho các giáo viên và sinh viên quyền truy cập vào các nguồn dữ liệu mà họ không thể có, cho dù họ ở đâu và làm công việc gì. Một sinh viên triết học ở Anh có thể học hỏi từ một giáo sư hàng đầu ở một lục địa xa, và có thể học theo thời gian mà họ sắp xếp để cân bằng giữa công việc toàn thời gian và gia đình ở nhà.

Shutterstock

Nhưng mặc dù học trực tuyến đã trở thành hình thức giáo dục bình quyền, nhưng nó vẫn không thể thay thế cho lớp học truyền thống. Chắc chắn, công nghệ ngày càng tiên tiến, nhưng nó không hoàn hảo. Cũng giống như bất kỳ sự đổi mới và phát triển nào, học trực tuyến phải đối mặt với những thách thức riêng của nó.

Với tôi, đây là nơi mà lớp học trực tuyến và lớp học truyền thống sẽ một ngày nào đó hình thành nên một thể thống nhất: bù đắp cho nhau những thiếu sót.

Đây là điều tôi nghĩ

Các lớp học truyền thống của Nhà nước

Trong lớp học truyền thống, các giáo viên sẽ dạy bạn thậm chí coi chừng bạn, và cố gắng để động viênsinh viên mọi lúc. Nhưng sinh viên không phải lúc nào cũng hợp tác - có thể họ chán, xao lãng, hoặc quá tập trung ở bên ngoài trời mà không chú ý đến môn toán.

Thiếu sự thúc ép cũng là một thách thức đối với sinh viên. Họ không thể tạm ngắt lời giáo viên và giảng lại phần mà họ không chú ý, điều đó có nghĩa là họ sẽ bị bỏ qua.

Tính đến thời gian tập trung của cá nhân sinh viên cũng là một vấn đề trong các lớp học truyền thống. Một số sinh viên cảm thấy mệt mỏi sau 50 phút, số người khác sau 15 phút, và không có cách nào để điều chỉnh điều đó trong môi trường thời gian thực tế.

Mặc dù xảy ra những vấn đề này, nhưng một khi giáo viên và sinh viên gặp nhau và tìm thấy sự ràng buộc, đó là sức lôi cuốn. Được bao quanh bởi những người cùng chí hướng, tích cực tham gia với các bạn cùng trang lứa và nhận thấy sinh viên trở nên sôi nổi sau khi mọi thứ ăn ý với nhau, đó là một năng lượng xã hội mà bạn không thể thay thế — ngay cả với AI.

Sự xuất hiện của E-Learning

Một trong những cách học trực tuyến đã cố gắng bắt chước các khía cạnh xã hội của một lớp học qua các diễn đàn, nhóm Facebook, và đôi khi có trò chuyện. Họ tạo cho sinh viên cảm giác họ không chỉ nhìn chằm chằm vào một diễn đàn trống không, mà họ còn nói chuyện với những người thực về bài tập về nhà của họ.

Dĩ nhiên, điều này không thay thế việc nói chuyện với bạn bè hoặc một giáo viên nào đó biết tên của bạn.

Sinh viên học hỏi lẫn nhau một cách tự nhiên trong khi xử lý các vấn đề và học tập tương tự như trong một lớp học truyền thống. Họ được công nhận và khuyến khích bằng thời gian trực tiếp với giáo viên không xuất hiện từ video được ghi trước.

Học trực tuyến vẫn chưa tìm được cách để thực sự bắt chước điều đó.

Từ quan điểm của giáo viên, các công cụ học trực tuyến đưa ra cho họ những phản hồi rõ ràng, chính xác về cách sinh viên tương tác với tài liệu. Họ có thể nhìn thấy những cái sinh viên thiếu sót trong bài học và chấm điểm bài tập chỉ bằng cách nhấn nút.

Khối lượng công việc được giảm tải giúp các giáo viên rèn luyện kỹ năng theo những cách khác - những cách có lợi hơn cho sinh viên và lớp học. Dành ít thời gian cho việc chấm điểm bài tập có nghĩa là có thêm thời gian dành cho mỗi sinh viên ở từng mức độ.

Chính sự kết hợp của nội dung tùy chỉnh và quản lý nguồn này sẽ cho để giáo viên dẫn dắt các lớp học vào tương lai.

Lớp học tương lai trông như thế nào

Ngày này, ngày càng có nhiều sinh viên được hướng đến việc tự học — do họ không đủ khả năng để tự học hoặc chỉ đơn giản là không thích thú một chủ đề nào đó. Đây là nơi học trực tuyến hướng tới.

Nếu một diễn đàn thực sự có thể cung cấp nội dung và tương tác xung quanh người dùng cá nhân về tốc độ, sở thích và vị trí của họ thì học trực tuyến cũng có thể cung cấp cho họ khả năng học bất cứ điều gì và từ bất cứ nơi nào mà họ muốn.

Nếu một sinh viên muốn tham gia vào các bài giảng kinh doanh của Harvard nhưng sống ở cách xa nửa vòng trái đất, thì việc học trực tuyến đưa họ vào một phòng học.

Sự biến chuyển thực sự và khả năng tiếp cận giáo dục là ở tương lai. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta ngừng cho phép các lớp học và giáo viên.

Trong khi học trực tuyến sẽ không thay thế các lớp học truyền thống, nó sẽ thay đổi cách chúng ta nhận biết chúng ngày nay.

Với các nguồn được cải thiện và giảm khối lượng công việc của giáo viên, các lớp học có thể chuyển sang không gian học tập. Học sinh có thể đến, học hỏi, tham gia — tất cả đều theo từng khả năng tiến triển riêng của mình trong một môi trường cộng tác.

Và đó là mục đích thực sự của giáo dục: để tạo ra môi trường tốt nhất cho sinh viên học.

 

Dịch bởi: thuyloan95

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục