Bài viết liên quan:

The Peacock's Complaint

A peacock was very unhappy with his ugly voice, and he spent most of his days complaining about it.

"It is true that you cannot sing," said the fox, "But look how beautiful you are!"

"Oh, but what good is all this beauty," moaned the dishearten bird, "with such an unpleasant voice!"

"Oh hear," said the fox, "Each one has it's special gift. You have such beauty, the nightingale has his song, the owl has his eyes, and the eagle his strength. Even if you had a eloquent voice, you would still complain about another thing."

Do not envy the gifts of others. Make the most of your own.

Aesop

Lời Phàn Nàn Của Chim Công

Một con công không hài lòng với chất giọng khàn đục của mình, nên nó suốt ngày than vãn về điều đó.

"Quả thực bạn không hát được", cáo nói, "Nhưng nhìn xem bạn đẹp dường nào!"

"Ồ, nhưng vẻ đẹp của tôi nào có ích gì," chim công thất vọng than vãn, "với chất giọng khó nghe thế này!"

"Ồ nghe này," con cáo nói: "Mỗi loài vật có một khả năng đặc biệt. Bạn có vẻ đẹp tuyệt vời như vậy, chim sơn ca có tiếng hót líu lo, bác cú có đôi mắt tinh anh, và anh đại bàng có sức mạnh. Thậm chí nếu bạn có được chất giọng hay, bạn vẫn sẽ  than vãn  về một điều gì khác nữa. "

Đừng ghen tị với những khả năng của người khác. Hãy tận dụng mọi thứ bạn có.

Dịch bởi: Hoành Thái Hà