Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kỹ năng
  4. Lý do tại sao bạn nên đọc 50 cuốn sách trong năm nay (Và cách thực hiện)

Lý do tại sao bạn nên đọc 50 cuốn sách trong năm nay (Và cách thực hiện)

21/06/2017
Mức căn bản

Why You Should Read 50 Books This Year (And How To Do It)

From Mark Zuckerberg to Bill Gates, all of the most successful leaders are avid readers. Here’s how to build the habit.

If you want to get ahead in business, sit down and pick up a book. Warren Buffett spends 80% of his day reading. Bill Gates reads for an hour each night before going to bed. And Mark Cuban credits part of his success to the fact that he is willing to read more than anyone else.

“Leaders are readers,” says author and syndicated radio host Dave Ramsey, who reads at least one book a week and gives five of his favorite books to every new team member as part of the onboarding process. “It’s in my DNA to always want to grow as a leader. We want our team to always be learning and growing, too,” he says.

Reading forces me to stop thinking about my day-to-day life for long enough that I often find a new perspective.

Business boils down to personal interactions, and exposure to new ideas challenges you and expands your understanding of viewpoints, says Joan Fallon, CEO of the biotech company Curemark, who reads a book a week. “Reading forces me to stop thinking about my day-to-day life for long enough that I often find a new perspective or a new way of thinking about something,” she says.

For example, Fallon says Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking by Susan Cain gave her tips on how to work with introverts. “This understanding gives me the empathy to work with other introverts when I encounter them in a business, or even in social situations,” she says.

Reading 50 to 60 books a year helps Ajit Singh, partner at the venture capital firm Artiman Ventures and consulting professor in the School of Medicine at Stanford University, be a better communicator. “Leadership requires storytelling; the story can be the vision of the company, or an acquisition plan, or an impending layoff,” he says. “Telling a compelling story and listening with empathy have contributed much to my skills as a leader.”

What to read

If you’re not sure where to start, get recommendations from friends or mentors. Gates shares his favorites on his blog throughout the year. Buffett shares his favorite picks in his annual letter to shareholders of Berkshire Hathaway.

Singh gets inspiration on what to read by talking to independent bookshop owners. “A latte and 15 minutes go a long way,” he says, adding that he also checks out The New York Review of Books and Kirkus Reviews.

You can also check your local library for recommendations or join a business book club. Last year, Mark Zuckerberg set a goal to read one book every two weeks, and he started A Year of Books page on Facebook as a virtual book club. He and followers discussed the choices and invited authors to participate via webcasts; by December, he had finished 23 books.

How to do it

Finding the time to read needs to be a priority. “I wouldn’t recognize a Kardashian, and I don’t know who got kicked off the island,” says Ramsey. “My suggestion for anyone who wants to be successful: turn off the TV and open a book. You can become an expert on just about anything just by reading and learning.”

Sam Thomas Davis, author of Unhooked: How to Break Bad Habits and Form Good Ones That Stick, reads one nonfiction book each week and says you have to make reading a habit instead of waiting until you’re in the mood.

“Identify a constant trigger for when to read (like an existing habit) and commit to it,” he writes in his blog. “I read for 30 minutes every morning, immediately after my wife goes to work. As soon as I’ve kissed her goodbye, I sit at my desk, set a timer for 30 minutes, and read without interruption. By scheduling when to read, you begin to look forward to it, and can enjoy it guilt-free.”

Reading on the road is another popular way leaders find time. Singh reads during flights. “During rush hour, I don’t drive; I take Uber and read in the backseat,” he says.

Fallon also finds time during travels. “Every day there is time that is idle or spent traveling from one place to another,” she says. “If those gaps are long, I can read a book; if they are shorter, I read an article. Everything I read adds value to my life: personally, professionally, emotionally, and on so many levels.”

Source: STEPHANIE VOZZA (Fast Company)

 

Lý do tại sao bạn nên đọc 50 cuốn sách trong năm nay (Và cách thực hiện)

Từ Mark Zuckerberg cho đến Bill Gates, tất cả các lãnh đạo thành công nhất đều là những người cuồng đọc sách. Và đây là cách xây dựng kỹ năng đọc sách dành cho bạn.

Nếu bạn muốn thành công trong công việc thì hãy ngồi xuống và cầm một quyển sách lên. Warren Buffett dành 80% thời gian một ngày cho việc đọc sách. Bill Gates đọc sách 1 giờ đồng hồ mỗi đêm trước khi đi ngủ. Và Mark Cuban tin tưởng rằng một phần tạo nên sự thành công của ông là do ông quyết tâm đọc sách nhiều hơn bất kỳ ai khác.

Dave Ramsey, tác giả và là người dẫn chương trình phát thanh nói rằng: "Những nhà lãnh đạo là những người đọc sách", ông đọc ít nhất một cuốn sách mỗi tuần và đưa năm cuốn sách yêu thích của mình cho mỗi thành viên mới trong nhóm như một phần của quá trình nhập môn. Ông nói: "Ý nghĩ luôn muốn lớn lên như một nhà lãnh đạo đã nằm sẵn trong ADN của tôi rồi. Chúng tôi còn muốn nhóm mình luôn luôn học hỏi và luôn luôn phát triển".

Đọc sách ép tôi dừng việc suy nghĩ quá lâu về cuộc sống hằng ngày, nhờ đó thời gian của tôi đủ dài để có thể tìm ra một triển vọng mới.

Joan Fallon, Giám đốc điều hành công ty công nghệ sinh học Curemark, người mỗi tuần đều đọc một quyển sách, nói: "Việc kinh doanh thực chất là những tương tác cá nhân và việc tiếp xúc với các ý tưởng mới sẽ tạo thách thức đồng thời mở rộng tầm hiểu biết về quan điểm của bạn. "Đọc sách buộc tôi phải ngừng suy nghĩ về cuộc sống hằng ngày, thời gian đó thường đủ để tôi tìm ra một viễn cảnh mới hoặc một cách suy nghĩ mới về điều gì đó", bà nói.

Lấy một ví dụ, Fallon nói rằng cuốn sách Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking (Tĩnh lặng: Sức mạnh của người hướng nội trong một thế giới không ngừng nói) của Susan đã cho bà những mẹo nhỏ về cách làm việc với người hướng nội. Bà nói: "Hiểu biết này mang lại cho tôi sự đồng cảm khi làm việc với những người hướng nội khác khi tôi bắt gặp họ trong công việc hoặc thậm chí trong những tình huống xã hội."

Đọc 50 đến 60 quyển sách mỗi năm giúp cho Ajit Singh, đối tác của công ty đầu tư mạo hiểm Artiman Ventures và là giáo sư cố vấn tại trường Y thuộc Đại học Stanford, trở thành một người giao tiếp tốt hơn. Ông nói:"Khả năng lãnh đạo đòi hỏi kỹ năng kể chuyện; câu chuyện có thể là viễn cảnh của công ty, hoặc là một kế hoạch thâu tóm, hoặc là một đợt sa thải sắp tới. Kể một câu chuyện hấp dẫn và lắng nghe bằng sự thấu cảm đã đóng góp rất nhiều vào việc xây dựng các kỹ năng cho tôi như một nhà lãnh đạo."

Đọc cái gì

Nếu bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu, hãy nghe những đề nghị từ bạn bè và các cố vấn. Gates chia sẻ những đầu sách yêu thích trên blog của ông trong suốt cả năm. Buffett cũng chia sẻ những cuốn sách ông thích trong lá thư thường niên gửi đến các cổ đông của BerkShire Hathaway.

Singh lấy cảm hứng nên đọc cái gì bằng cách nói chuyện với các chủ cửa hàng sách tư nhân. Ông nói "Một ly latte và 15 phút kéo thật dài", thêm vào đó ông cũng xem qua Đánh giá New York về sách và Những lời bình của Kirkus.

Bạn cũng có thể ghé qua thư viện địa phương để được đề cử các loại sách hoặc tham gia một câu lạc bộ sách kinh doanh. Năm ngoái, Mark Zuckerberg đã đặt ra mục tiêu mỗi 2 tuần là đọc xong 1 quyển sách và tạo trang Một Năm của Sách trên Facebook như là một câu lạc bộ sách ảo. Anh và những người theo dõi trang đã thảo luận về các lựa chọn sách, các tác giả được mời tham gia thông qua webcast (truyền hình trực tiếp trên Internet); đến tháng 12, anh đã đọc xong 23 cuốn sách.

Làm thế nào để thực hiện

Tìm khoảng thời gian để đọc sách phải là việc được đặt lên hàng đầu. Ramsey nói: "Tôi sẽ chẳng nhận ra thành viên nhà Kardashian, và tôi không biết ai bị đá ra đảo cả. Đề nghị của tôi cho bất cứ ai muốn thành công: hãy tắt TV đi và mở một cuốn sách ra. Bạn có thể trở thành một chuyên gia về bất cứ điều gì chỉ bằng cách đọc và học."

Sam Thomas Davis, tác giả của cuốn Unhooked: How to Break Bad Habits and Form Good Ones That Stick (Tháo gỡ: Làm thế nào để phá vỡ thói quen xấu và hình thành thói quen tốt), đọc một cuốn sách thể loại nonfiction (truyện về người thật việc thật; phi hư cấu) mỗi ngày và tự nhủ rằng bạn phải hình thành thói quen đọc thay vì chờ đến khi có tâm trạng mới đọc.

Ông viết trên một blog cá nhân rằng:"Xác định một thời điểm để có thể đọc liên tục (như một thói quen đang tồn tại) và cam kết sẽ thực hiện". "Tôi đọc sách 30 phút mỗi sáng, ngay sau khi vợ tôi đi làm. Vừa lúc chúng tôi hôn tạm biệt xong, tôi ngồi vào bàn làm việc, hẹn đồng hồ 30 phút, và đọc mà không ngừng nghỉ. Bằng cách lên kế hoạch thời điểm đọc, bạn bắt đầu mong chờ tới thời điểm đó và tận hưởng mà không hề vướng bận."

Đọc trong suốt quãng đường đi là một cách phổ biến khác mà các nhà lãnh đạo tìm ra thời gian để họ đọc sách. Singh đọc sách trong suốt các chuyến bay của ông. Ông nói : "Trong giờ cao điểm, tôi không lái xe, tôi bắt Uber và ngồi đọc sách ở ghế phía sau."

Fallon cũng tìm thời gian đọc sách trong suốt các chuyến đi. Bà nói "Mỗi ngày có những thời điểm nhàn rỗi hoặc dùng thời giờ để di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Nếu những khoảng thời gian trống đó dài thì tôi có thể đọc sách; nếu chúng ngắn hơn, tôi sẽ đọc báo. Mọi thứ tôi đọc đều thêm giá trị vào cuộc sống của tôi: một cách cá nhân, một cách chuyên nghiệp, một cách cảm xúc và nhiều mức độ khác."

 

Dịch bởi: Tranthibichha27

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục