Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Tài chính ngân hàng
  4. Lý do thực sự của Trung Quốc khi đưa đồng Nguyên vào rổ tài chính của IMF

Lý do thực sự của Trung Quốc khi đưa đồng Nguyên vào rổ tài chính của IMF

05/11/2016
Mức trung cấp

China's real reason for getting Yuan into IMF Currency basket

Put out the flags, sound a fanfare, and give three rousing cheers. In a move which mainland media have compared in importance to China’s 2001 accession to the World Trade Organisation, from this month the yuan is to become a component of the Special Drawing Right (SDR).

If you’d never heard of the SDR before Chinese officials started making such a big song and dance about it, it was for a good reason: the SDR is altogether irrelevant. Devised almost 50 years ago as a unit of account for the International Monetary Fund (IMF), the SDR is a notional basket of major currencies including the US dollar, the euro, the yen and the British pound. Unsurprisingly, given its inconvenience, the idea never caught on, and the SDR lapsed into well-deserved obscurity, universally ignored outside the rarefied economic atmosphere of the IMF’s offices.

Ignored, that is, until six or seven years ago when People’s Bank of China governor Zhou Xiaochuan started lobbying intensively for the inclusion of the yuan in the SDR basket. At the time, his enthusiasm for the long-forgotten unit bemused many observers, especially because Zhou is a smart chap who well understands the SDR’s unimportance. But Zhou was playing a bigger game. He was promoting the yuan’s SDR inclusion not because he believed it to be desirable in its own right, but because he saw it could be used as the means to a vital domestic policy end.

People’s Bank of China governor Zhou Xiaochuan lobbied for the yuan’s inclusion. Photo: Xinhua

Zhou’s genius was to persuade his nationalistically-inclined but otherwise conservative compatriots in the Communist Party that membership of the SDR basket would confer enormous international prestige on China. Inclusion would endorse the yuan as a top-rank international currency on a par with the US dollar, confirming China’s status on the world stage as an economic and financial superpower.

Zhou’s party colleagues lapped it up, so much so that they were prepared to sign off on the IMF’s conditions for SDR membership. These include the requirement that SDR member currencies must be “freely usable”. But although use of the yuan to settle China’s foreign trade has been growing in recent years, strict capital controls limited dealing of the currency on foreign exchange markets. When China made its first bid for SDR inclusion in 2010 the yuan’s share of global currency trading was tiny – just 0.3 per cent according to the Bank for International Settlements, no more than the Malaysian ringgit.

To gain entrance to the SDR club, clearly China would have to relax its controls and allow freer cross-border flows of capital.

But the impossible trinity of international economics dictates that no country can allow free capital flows while simultaneously operating an independent monetary policy and maintaining a fixed exchange rate. You can have two of the three, but not all three together.

To become an SDR member, not only would China have to open its capital account, it would have to stop managing the yuan’s exchange rate so rigidly against the US dollar, and allow its currency to move more freely in international markets.

The International Monetary Fund’s SDR is altogether irrelevant. Photo: Reuters

What’s more, to preserve the stability of the domestic financial system in an environment of freer capital flows and greater exchange rate volatility, China would have to complete the overhaul of its domestic monetary system, moving away from a model which dished out capital according to centrally dictated quotas, and towards one which allocates capital according to market forces.

This was the real point of Zhou’s whole exercise. A fixed exchange rate and fixed credit quotas may have worked well enough during the early export- and investment-led stages of China’s growth, when the country was simply catching up with more advanced economies. But to navigate the next phase of consumption and innovation-driven development, China would need a more sophisticated model. The currency could no longer be managed to achieve export competitiveness at the expense of consumers’ purchasing power, and interest rates would have to be liberalised so that capital could be allocated more efficiently than under the old state-directed system.

Of course, such radical reforms would face stiff opposition from entrenched interests: the export lobby which profited from a managed exchange rate, and the state companies which benefited from cheap loans. So Zhou sold his reforms by talking up the supposed glory of SDR membership.

In short, the SDR was a ruse to push through much-needed domestic liberalisation in the teeth of fierce opposition. In large measure the ruse succeeded, but that doesn’t mean the SDR is important, or even relevant. Hopefully, now we can now forget all about it once again.

Tom Holland is a former SCMP staffer who has been writing about Asian affairs for more than 20 years

By: Tom Holland ( scmp.com)

 

 

Lý do thực sự của Trung Quốc khi đưa đồng Nguyên vào rổ tiền tệ của IMF

Thể hiện lòng tôn sùng, phô trương và cỗ vũ cuồng nhiệt. Đó là động thái có thể thấy trên phương tiện truyền thông Trung Quốc đại lục khi họ đã so sánh quan trọng giống như sự gia nhập của Trung Quốc vào WTO năm 2001, và kể từ tháng này, đồng Nguyên trở thành một phần của rổ tiền tệ thế giới (SDR).

Nếu bạn chưa từng nghe về rổ tiền tệ trước khi các quan chức Trung Quốc bắt đầu phô trương về nó, điều đó cũng xem như một điều tốt, bởi vì rổ tiền tệ thế giới hoàn toàn không liên quan gì với nhau. Khoảng 50 năm trước đây, được xem như là một đơn vị tính toán chung cho quỹ tiền tệ thế giới IMF, rổ tiền tệ là một chiếc rổ tượng trưng của những đồng tiền chính như bao gồm đồng USD, đồng Euro, đồng Yên và đồng Bảng Anh. Thật ngạc nhiên, vì sự bất tiện của nó, ý tưởng không bao giờ được thực hiện, và một SDR mất hiệu lực đã bị quên lãng hoàn toàn và hầu như bị phớt lờ đối với các văn phòng của IMF cho các hoạt động kinh tế tài chính.

Việc lờ đi thể hiện ở việc, cho đến 6, 7 năm trước đây, khi thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ông Chu Tiểu Xuyên bắt đầu vận động hành lang mạnh mẽ để đưa đồng Nguyên vào rổ SDR. Vào thời điểm đó, sự nhiệt tình của ông cho các đơn vị bị lãng quên trong một thời gian dài làm ngạc nhiên nhiều nhà quan sát, đặc biệt là vì ông là một người thông minh và cũng hiểu vai trò thấp của SDR. Nhưng ông Chu đã chơi một trò chơi lớn hơn. Ông đã thúc đẩy sự gia nhập rổ tiền tệ của đồng Nguyên không phải vì ông tin rằng đồng tiền này có được quyền lợi như mong muốn, nhưng vì ông ấy muốn thấy nó có thể được sử dụng như là phương tiện cho một kết kục tốt đẹp về chính sách đối nội trọng yếu.

Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên đã vận động cho đồng Nguyên- Ảnh của Xinhua

Tài năng của ông Zhou là lôi kéo được sự ửng hộ của dân tộc và với ngay cả các thành phần bảo thủ của Đảng Cộng sản là những thành viên của giỏ SDR sẽ trao uy tín quốc tế rất lớn vào Trung Quốc. Bao gồm sẽ ủng hộ đồng Nguyên như một đồng tiền quốc tế hàng đầu cấp bậc ngang với đồng đô la Mỹ, khẳng định vị thế của Trung Quốc trên trường thế giới như một siêu cường kinh tế và tài chính.

Các đồng nghiệp của ông Chu đã dự trữ nó rất nhiều, được chuẩn bị kĩ càng ký tắt vào điều kiện của IMF cho thành viên của rổ tiền tệ SDR. Chúng bao gồm các yêu cầu mà thành viên của rổ tiền tệ SDR phải được "tự do sử dụng". Nhưng mặc dù sử dụng đồng Nguyên để thanh toán thương mại nước ngoài của Trung Quốc đã được phát triển trong những năm gần đây, sự kiểm soát vốn chặt chẽ giới hạn sự thích ứng của đồng tiền Nguyên thị trường ngoại hối. Khi Trung Quốc làm cho tiền tệ của mình lần đầu tiên của mình hòa nhập SDR trong năm 2010 cổ phiếu của đồng Nguyên trong giao dịch tiền tệ toàn cầu là rất nhỏ - chỉ 0,3 phần trăm theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, không nhiều hơn đồng ringgit của Malaysia.

Để đạt được sự gia nhập vào rổ tiền tệ SDR, rõ ràng Trung Quốc sẽ phải nghỉ thoáng ra về sự điều hành của họ và cho phép dòng chảy xuyên biên giới tự do của vốn.

Nhưng bộ ba bất khả thi của nền kinh tế thế giới yêu cầu rằng không nước nào có thể cho phép dòng vốn tự do, đồng thời điều hành một chính sách tiền tệ độc lập và duy trì một tỷ giá hối đoái cố định. các nước chỉ có thể có hai trong số ba, nhưng không được đồng thời cả ba điều trên cùng lúc.

Để trở thành một thành viên của rổ tiền tệ, Trung Quốc không những phải mở tài khoản vốn của mình, nó sẽ phải ngừng quản lý tỷ giá đồng Nguyên quá cứng nhắc so với đô la Mỹ, và cho phép đồng tiền của mình di chuyển tự do hơn trong thị trường quốc tế.

Rổ tiền tệ của Quỹ Tiền tệ quốc tế là hoàn toàn không liên quan với nhau. Ảnh: Reuters

Hơn nữa, để bảo vệ sự ổn định của các hệ thống tài chính trong nước trong một môi trường của các dòng vốn tự do và biến động tỷ giá lớn hơn, Trung Quốc sẽ phải hoàn thành việc cải tổ toàn diện hệ thống tiền tệ trong nước, chuyển từ một mô hình mà hẳn ra vốn theo trực thuộc Trung ương hạn ngạch quyết, và hướng tới một mô hình phân bổ vốn theo các lực lượng thị trường.

Đây là điểm nhấn thực sự trong toàn bộ chiến lược của ông Zhou. Một tỷ giá hối đoái cố định và hạn ngạch tín dụng cố định có thể đã làm việc đủ tốt trong giai đoạn xuất khẩu và đầu tư đầu tiên của sự tăng trưởng của Trung Quốc, khi đất nước đã dễ dàng bắt kịp với các nền kinh tế tiên tiến hơn. Nhưng để điều hướng các giai đoạn tiếp theo của tiêu dùng và phát triển đổi mới theo định hướng, Trung Quốc sẽ cần một mô hình phức tạp hơn. Đồng tiền có thể không còn được quản lý để đạt được khả năng cạnh tranh xuất khẩu tại các chi phí của sức mua của người tiêu dùng, và lãi suất sẽ có được nới lỏng để vốn có thể được phân bổ hiệu quả hơn theo hệ thống định hướng nhà nước cũ.

Tất nhiên, những cải cách triệt để như vậy sẽ phải đối mặt với sự phản đối gay gắt từ các lợi ích cố hữu: sảnh xuất khẩu hưởng lợi từ tỷ giá hối đoái được quản lý, và các công ty nhà nước được hưởng lợi từ các khoản vay giá rẻ. Vì vậy, Zhou thể hiện cải cách của ông bằng cách nói lên vinh quang cho là của thành viên SDR

Trong ngắn hạn, rổ tiền tệ SDR là một mưu mẹo để thúc đẩy thông qua tự do trong nước rất cần thiết trong tình trạng phản đối mạnh mẽ. Trong phạm vi rộng lớn các kế hoạch thành công, nhưng điều đó không có nghĩa là SDR là quan trọng, hoặc thậm chí có liên quan. Hy vọng rằng, hiện nay chúng tôi bây giờ có thể quên tất cả về nó một lần nữa.

Tom Holland là một cựu nhân viên của SCMP người đã viết về các vấn đề châu Á trong hơn 20 năm

 

Dịch bởi: thuthao

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục