Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Hạ tầng - Kỹ thuật
  4. 'Mạng nhện' điện ở Sài Gòn đã trở thành quá khứ

'Mạng nhện' điện ở Sài Gòn đã trở thành quá khứ

24/05/2017
Mức trung cấp

Saigon’s electrical ‘spider webs’ to become thing of the past

Ho Chi Minh City puts as much as 400 kilometers of electrical wiring underground every year, with the goal of clearing the downtown area of its infamous wire ‘spider webs’ by 2020.

By 2020, the entire electrical and telecom wire network of District 1 and District 3 will be underground, while in other districts the aim is to complete between 50 and 80 percent.

Chaotically intertwined electrical wires and telecom cables, locally referred to as ‘spider webs’, have been a characteristic of Ho Chi Minh City for years, providing a sight that awes and terrifies visitors in equal measure.

Since 2015, an ambitious project has been implemented by the city’s administration to get rid of these ‘spider webs’, with the citywide subterranean installment of electrical and telecom wires.

The plan, carried out by state-owned power supply firm Ho Chi Minh City Power Corporation (EVNHCMC) in cooperation with major telecom companies including Viettel, VNPT, SCTV and others, looks to install about 1,800 kilometers of the city’s wires and 2,000 kilometers of cable underground by 2020.

'Sống trong sợ hãi' ở những chung cư cũ nát tại TP.HCM

An intertwining web of electrical wires in Ho Chi Minh City. Photo: Tuoi Tre

Uncluttered streets

Less than three years out from the project’s deadline, many streets and alleys in Ho Chi Minh City have already been freed from the eyesore.

Hoang Oanh, a store owner on Vo Thi Sau Street in District 3, said that the bundle of telecom cables that used to exist in front of her store would sag under their own weight, obstructing the view and leaving locals living in fear of their collapse at any time.

Now that the cables had been cleared, Oanh said that the atmosphere in her neighborhood felt much less claustrophobic.

Hoang Thuong, a resident on Nguyen Dinh Chieu Street in District 3, said he had long been an admirer of the streets in District 7 and District 2, where there were no ‘spider webs’ compared to downtown areas.

“Many areas of the city center remain haunted by these spider webs, making the public space feel cramped and stuffy,” Thuong said. “I hope they will put the electrical wires underground in other streets too.”

Ba năm nữa TP.HCM sạch bóng 'mạng nhện'

Vo Thi Sau Street in District 3, Ho Chi Minh City with no electricity wires in sight. Photo: Tuoi Tre

60-percent completion

According to Nguyen Van Hieu, an official at Saigon Power Company (SPC), a member of EVNHCMC, the electrical wire and telecom cable lines on Vo Thi Sau, Nguyen Dinh Chieu and Dien Bien Phu in District 3 are expected to be fully transferred underground by June.

SPC’s deputy director Tran Van Toan said the company had already put power grids underground in over 40 streets in District 1 and District 3 since the beginning of the project.

The company expects to complete the subterranean installment of wires on over 20 downtown streets this year, including Le Thi Hong Gam, Nguyen Thai Binh, Nguyen Cong Tru, Le Cong Kieu, Pho Duc Chinh, Ky Con and Yersin.

Pham Quoc Bao, deputy director of EVNHCMC, said the corporation was looking to transfer 650 kilometers of medium-voltage power grid underground along with 1,150 kilometers of low-voltage power grid between 2016 and 2020.

This translates to 100 to 150 kilometers of medium-voltage grid and 200-250 kilometers of low-voltage grid being brought below surface every year.

The total cost is estimated to be approximately VND4.300 trillion (US$191.3 million).

As of today, over 60 percent of the goal has been met, Bao stated.

Electrical wires hang low along the Le Van Sy Bridge in Ho Chi Minh City. Photo: Tuoi Tre

Safer electrical enclosures

The project has not been going without criticism however, with locals voicing their concerns about the safety and esthetic of electrical enclosures that have sprung up on streets where electrical wires have been put underground.

The enclosures carry warning labels that read “Do not approach; deadly electric current," prompting locals to question whether placing such ‘dangerous’ objects near their homes is a good idea, not to mention the fact that they also block the pavement.

According to Pham Quoc Bao, these electrical enclosures serve to connect the underground power grid to households on the surface and are therefore an essential part of the network.

As the electrical enclosures are designed to improve safety, in the future the warning labels may be replaced with posters encouraging households to use electricity sparingly, Bao said.

According to Tran Van Toan, aside from major streets, the subterranean installment of the power grid in Ho Chi Minh City will also be extended to the city’s back alleys.

Eight alleys will benefit from the change in 2017, he said, while another 29 alleys in downtown areas are expected be free from visible electrical wires in 2018.

Source: Tuoitre

 

"Mạng nhện" điện ở Sài Gòn đã trở thành quá khứ

Thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm lắp đặt khoảng 400 km dây điện ngầm, với mục tiêu đến năm 2020, sẽ dọn dẹp được khu vực trung tâm thành phố nổi tiếng với "mạng nhện".

Đến năm 2020, toàn bộ mạng lưới điện và viễn thông của quận 1 và quận 3 sẽ được đặt ngầm dưới đất, trong khi ở các quận khác thì hướng đến mục tiêu hoàn thành từ được 50 đến 80 phần trăm.

Các dây điện và dây cáp viễn thông hỗn loạn đan xen vào nhau được dân địa phương gọi chung là "mạng nhện", đây là một đặc điểm của thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua, vừa bày ra một cảnh tượng hãi hùng vừa gây nguy hiểm cho du khách.

Kể từ năm 2015, chính quyền thành phố đã thực hiện một dự án đầy tham vọng để thoát khỏi những "mạng nhện" này bằng hệ thống đường dây điện và viễn thông ngầm trên toàn thành phố.

Kế hoạch này do Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) phối hợp với các công ty viễn thông lớn như Viettel, VNPT, SCTV và các công ty khác tiến hành lắp đặt được khoảng 1.800 km đường dây điện của thành phố và 2.000 km đường dây cáp ngầm vào năm 2020.

'Sống trong sợ hãi' ở những chung cư cũ nát tại TP.HCM

Một mạng lưới các dây điện lộn xộn tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuổi Trẻ

Đường phố đã gọn gàng

Chưa đầy ba năm sau thời hạn của dự án, nhiều đường phố và hẻm ở thành phố Hồ Chí Minh đã được giải phóng tầm nhìn.

Hoàng Oanh, chủ cửa hàng trên đường Võ Thị Sáu, quận 3, nói rằng các bó cáp viễn thông đã từng tồn tại ở phía trước cửa hàng của cô như muốn rơi xuống dưới do quá nặng, cản trở tầm nhìn và khiến người dân địa phương luôn sống trong sợ hãi vì bó cáp có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Bây giờ các dây cáp đã được gỡ bỏ, cô Oanh cho biết bầu không khí trong khu phố của cô bớt đi cảm giác ám ảnh sợ hãi.

Hoàng Thương, một người dân sống trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, cho biết ông từ lâu đã ngưỡng mộ các đường phố ở Quận 7 và Quận 2, so với khu vực trung tâm thành phố, nơi đó không có "nhện".

"Nhiều khu vực của trung tâm thành phố vẫn bị ám ảnh bởi những mạng nhện này, làm cho không gian công cộng có cảm giác thật chật chội và ngột ngạt", ông Thương nói. "Tôi hy vọng họ sẽ lắp đặt đường dây điện ngầm ở các đường phố khác."

Ba năm nữa TP.HCM sạch bóng 'mạng nhện'

Đường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh không nhìn thấy được các dây điện. Ảnh: Tuổi Trẻ

Hoàn thành 60 phần trăm

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, một quan chức của Công ty Điện lực Sài Gòn (SPC), một thành viên của EVNHCMC, dây điện và cáp viễn thông trên các đường Võ Thị Sáu, Nguyễn Đình Chiểu và Điện Biên Phủ ở quận 3 dự kiến sẽ được chuyển sang đặt ngầm hoàn toàn dưới lòng đất vào tháng 6.

Phó giám đốc của SPC, ông Trần Văn Toàn cho biết lưới điện ở hơn 40 đường phố ở quận 1 và quận 3 đã được công ty đặt ngầm xuống đất kể từ khi bắt đầu dự án.

Công ty hy vọng sẽ hoàn thành việc lắp đặt đường dây ngầm ở hơn 20 đường phố trong năm nay, bao gồm các đường Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Công Trứ, Lê Công Kiều, Phổ Đức Chính, Kỳ Con và Yersin.

Ông Phạm Quốc Bảo, Phó giám đốc EVNHCMC cho biết Tổng công ty đang tìm cách chuyển 650km lưới điện trung thế cùng với 1.150km lưới điện hạ thế sang đặt ngầm xuống đất trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2020.

Điều này có nghĩa là từ 100 đến 150km lưới điện trung thế và 200-250km lưới điện hạ thế sẽ được đưa xuống lòng đất mỗi năm.

Tổng chi phí ước tính khoảng 3.400 nghìn tỷ đồng (191,3 triệu đô la Mỹ).

Tính đến hôm nay, hơn 60% mục tiêu đã đạt được, ông Bảo khẳng định.

Dây điện treo thấp dọc theo cầu Lê Văn Sỹ ở thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuổi Trẻ

Vỏ bọc điện an toàn hơn

Dự án này đã không hoạt động nếu như không có những lời chỉ trích, người dân địa phương bày tỏ quan ngại về sự an toàn và thẩm mỹ của những vỏ bọc điện đã bị bung ra nằm trên đường phố nơi các dây điện đã được đặt ngầm dưới lòng đất.

Vỏ bọc điện mang nhãn cảnh báo "Đừng đến gần; dòng điện gây chết người", khiến người dân địa phương nghi vấn liệu đặt vật thể "nguy hiểm" như vậy gần nhà họ có là một ý tưởng tốt, chưa kể đến thực tế là chúng còn cản lối vỉa hè.

Theo ông Phạm Quốc Bảo, những vỏ bọc điện này phục vụ cho việc kết nối lưới điện ngầm với các hộ gia đình, nên đây là một phần thiết yếu của hệ thống.

Vì vỏ bọc điện được thiết kế để cải thiện độ an toàn, trong tương lai các nhãn cảnh báo có thể được thay thế bằng áp phích khuyến khích các hộ gia đình sử dụng điện ít hơn, ông Bảo nói.

Theo Trần Văn Toàn, ngoài các đường phố chính, đoạn ngầm của lưới điện tại thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ được mở rộng ra các hẻm của thành phố.

Tám con hẻm sẽ được hưởng lợi từ sự thay đổi này vào năm 2017, ông nói, trong khi 29 ngõ hẻm khác trong khu vực trung tâm thành phố kỳ vọng sẽ không còn phải nhìn thấy dây điện vào năm 2018.

Dịch bởi: cephan

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục