Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Facebook
  4. Mark Zuckerberg nói về một cập nhật mới của Facebook chống lại các thông tin sai lệch

Mark Zuckerberg nói về một cập nhật mới của Facebook chống lại các thông tin sai lệch

16/12/2016
Mức trung cấp

Mark Zuckerberg metioned a new update to fight misinformation

A few weeks ago, I outlined some projects we're working on to build a more informed community and fight misinformation. Today, I want to share an update on work we're starting to roll out.

We have a responsibility to make sure Facebook has the greatest positive impact on the world. This update is just one of many steps forward, and there will be more work beyond this.

Facebook is a new kind of platform different from anything before it. I think of Facebook as a technology company, but I recognize we have a greater responsibility than just building technology that information flows through. While we don't write the news stories you read and share, we also recognize we're more than just a distributor of news. We're a new kind of platform for public discourse -- and that means we have a new kind of responsibility to enable people to have the most meaningful conversations, and to build a space where people can be informed.

With any changes we make, we must fight to give all people a voice and resist the path of becoming arbiters of truth ourselves. I believe we can build a more informed community and uphold these principles.

Here's what we're doing:

Today we're making it easier to report hoaxes, and if many people report a story, then we'll send it to third-party fact checking organizations. If the fact checkers agree a story is a hoax, you'll see a flag on the story saying it has been disputed, and that story may be less likely to show up in News Feed. You'll still be able to read and share the story, but you'll now have more information about whether fact checkers believe it's accurate. No one will be able to make a disputed story into an ad or promote it on our platform.

We've also found that if people who read an article are significantly less likely to share it than people who just read the headline, that may be a sign it's misleading. We're going to start incorporating this signal into News Feed ranking.

These steps will help make spreading misinformation less profitable for spammers who make money by getting more people to visit their sites. And we're also going to crack down on spammers who masquerade as well-known news organizations.

You can read more about all of these updates here.

This is just one of many steps we'll make to keep improving the quality of our service. Thanks to everyone for your feedback on this, and check back here for more updates to come.

 

Mark Zuckerberg nói về một cập nhật mới chống lại các thông tin sai lệch

Một vài tuần trước, tôi đã phác thảo một số dự án mà chúng tôi đang làm việc để xây dựng một cộng đồng cập nhật thông tin tốt hơn và chống lại các thông tin sai lệch. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ một bản cập nhật về công việc chúng tôi đang bắt đầu tiến hành.

Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng Facebook có tác động tích cực nhất trên thế giới. Bản cập nhật này chỉ là một trong nhiều bước tiên và sẽ có nhiều việc khác nữa.

Facebook là một loại hình mới khác hoàn toàn với bất cứ điều gì trước đó. Tôi nghĩ Facebook là một công ty công nghệ, nhưng tôi nhận ra rằng chúng tôi có nhiều trách nhiệm hơn là việc chỉ xây dựng công nghệ để mang đến nguồn thông tin. Chúng tôi không tự viết những câu chuyện để bạn đọc và chia sẻ, chúng tôi cũng nhận ra rằng chúng tôi không chỉ là một nhà phân phối tin tức. Chúng tôi là một loại nền tảng mới cho thuyết xã hội - và điều đó có nghĩa là chúng tôi có một loại trách nhiệm mới nhằm giúp cho mọi người có những cuộc trò chuyện có ý nghĩa nhất và xây dựng một không gian nơi mà mọi người có thể được cung cấp thông tin.

Với bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi thực hiện, chúng tôi phải chiến đấu để cung cấp cho tất cả mọi người một tiếng nói và chống lại việc trở thành người phân xử. Tôi tin rằng chúng tôi có thể xây dựng một cộng đồng thông tin tốt hơn và duy trì những nguyên tắc này.

Dưới đây là những gì chúng tôi đang thực hiện:

Ngày nay chúng tôi đã làm việc để chức năng báo cáo sự lừa đảo trở nên dễ dàng hơn và nếu nhiều người cùng báo cáo về một câu chuyện, chúng tôi sẽ gửi nó đến bên thứ ba để kiểm tra. Nếu những người kiểm duyệt đồng ý câu chuyện đó là một trò lừa bịp, bạn sẽ thấy một lá cờ được gắn vào câu chuyện nhằm cho biết rằng nó vẫn còn đang được tranh luận và câu chuyện đó ít có khả năng được hiển thị trong News Feed (trang cập nhật). Bạn vẫn có thể đọc và chia sẻ những câu chuyện, nhưng bây giờ bạn sẽ có thêm thông tin về việc liệu câu chuyện đó có chính xác hay không. Không ai có thể tạo ra một câu chuyện gây tranh cãi để quảng cáo hay quảng bá trên ứng dụng web của chúng tôi.

Chúng tôi cũng nhận thấy rằng nếu người đọc thực sự đọc một bài viết thì có ít khả năng họ sẽ chia sẻ bài viết đó hơn là những người chỉ đọc tiêu đề, đó có thể là một dấu hiệu khiến nó gây hiểu nhầm. Chúng tôi sẽ bắt đầu tích hợp tín hiệu này vào bảng News Feed.

Các bước này sẽ giúp việc lan truyền các thông tin sai lệch tạo ra ít lợi nhuận hơn cho những kẻ gửi thư rác nhằm trục lợi bằng cách đưa nhiều người đến xem trang web của họ. Và chúng tôi cũng đang gỡ bỏ các tài khoản giả danh các tổ chức thông tin nổi tiếng.

Bạn có thể đọc thêm về tất cả các bản cập nhật tại đây.

Đây chỉ là một trong nhiều bước mà chúng tôi sẽ làm để tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Nhờ mọi người cho ý kiến ​​phản hồi về điều này và kiểm tra lại để biết thêm về thông tin cập nhật mới.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục