Bài viết liên quan:

LOSS DUE TO NEGLIGENCE

Once there was a woman who had a kitchen garden. She used to take good care of her garden. She even taught her daughter, how to tend a garden.

One day, while walking in the garden, the woman some eggs of insects on the leaves of plants. She asked her daughter to destroy the eggs with insecticides. But the daughter simply ignored her words.

Unfortunately, the mother fell ill. When she got well and went to her garden, she was shocked to see that the insects had damaged the whole garden.

The daughter realized her mistake. The mother made her understand that one should never neglect duty.

Source: Kids Front

 

 

 

Sự mất mát vì bất cẩn

Một ngày xưa, một người phụ nữ có một miếng vườn nhỏ quanh nhà . Bà ta đã từng chăm sóc rất tốt cho khu vườn của mình. Thậm chí, bà ta cũng dạy con gái mình cách chăm sóc nó.

Một ngày nọ, trong khi đi bộ quanh khu vườn, người phị nữ thấy trứng của một số côn trùng trên những lá cây. Bà ấy bảo con gái mình tiêu diệt những quả trừng bằng thuốc trừ sâu. Nhưng cô con cái ấy nghĩ đơn giản như phớt lờ đi.

Thật không may, bà mẹ của cô gái bị ốm. Sau khi khỏe lại, bà ấy đã đi đến khu vườn, bà ấy đã bị sốc khi thấy những con sâu bọ đã làm hư hỏng toàn bộ khu vườn .

Cô con gái nhận ra lỗi của mỉnh, người mẹ đã khiến cô ấy hiểu rằng mỗi người không nên hờ hững quên đi nhiệm vụ của mình.

 

Dịch bởi: nguyenthao