A sad story at Phu Dinh Market

One morning when I went shopping as everyday, I casually asked one stallholder who was selling small plastic containers in Phu Dinh market what his eldest son does. He happily replied that his son had graduated from a college after studying Refrigeration Electrical Engineering and Sciences. His son worked on probation for 2 months at big suppermarket but now he stayed at home to help his father in business. Michel asked the boss stallholder the reason why his son left his work and he sadly replied: "When my boy went to that company, he was forced to work at night from 7pm until 2 am the next morning. The salary was about 6 million VND a month but he had to clean and maintain the devices in the supermarket freezer."

This cold storage system includes: warehouse freezer (-35°C to -40°C), frozen storage warehouse (-5°C to -25°C) and vegetable cold storage (-2°C to +12°C). After two months of working in a such harsh environment, the young guy had a bad cold and he needed a medical treatment for nearly 3 months. In the 2 months at that company, he earned 12 million VND but after that it costs him about 27 million VND to treat his illness!

By this story, I recognized that there are so many in a poor situation like that, especially some young and newly graduated people without knowing how to find a good job and that they even have to work in a environment that is dangerous to their health. I just hope that everyone will be willing to help those poor people.

Khoa is a friend of Ce Phan, one of the founder of IOT (www.ieltsonlinetest.com). He contributes this story for the Christmas & New year's magazine which will be released on January 2017.

By: Phạm Đăng Khoa

 

 

Một câu chuyện buồn tại chợ Phú Định.

Một buổi sáng khi tôi đi chợ như mọi ngày. Tôi thử hỏi một người chủ cửa hàng đang bán những chiếc xô nhựa nhỏ ở chợ Phú Định, những cái do người con trai cả của ông làm. Ông đã vui vẻ trả lời rằng con ông đã tốt nghiệp một trường cao đẳng sau khi học ngành Cơ điện lạnh và Khoa học. Con ông đã thực tập 2 tháng tại một siêu thị lớn nhưng bây giờ anh ấy ở nhà để giúp công việc kinh doanh của bố anh ấy. Michel đã hỏi chủ cửa hàng lý do tại sao con trai ông lại nghỉ việc và ông đã buồn bã trả lời:"Khi con tôi đến công ty đó, nó đã bị ép làm buổi tối từ 7 giờ tối đến 2 giờ sáng hôm sau. Lương cũng chỉ khoảng 6 triệu đồng một tháng nhưng nó phải lau chùi và bảo trì các thiết bị tủ đông trong siêu thị."

Hệ thống kho lạnh bảo gồm: tủ đông kho hàng (-35°C to -40°C), tủ đông trữ hàng (-5°C to -25°C) và tủ đông kho lạnh rau (-2°C to +12°C). Sau hai tháng làm việc trong một môi trường khắc nhiệt, chàng trai trẻ đã mắc bị bệnh cảm lạnh và anh ấy cần cần chữa trị đến gần 3 tháng. Trong 2 tháng làm việc tại công ty, anh ấy đã kiếm 12 triệu đồng nhưng sau đó chi phí để chữa trị cho anh ấ khoảng 27 triệu đồng.

Qua câu chuyện này. Tôi đã nhận ra rằng có quá nhiều trường hợp khó khăn giống như vậy, đặc biệt là bạn trẻ và những người sắp tốt nghiệp không biết làm như thế nào để tìm một công việc tốt và rằng thậm chí họ phải làm việc trong một môi trường nguy hiểm tới sức khỏe của họ. Tôi hi vọng rằng mọi người sẽ sẵn lòng giúp đỡ những người khó khăn.

Khoa là một người bạn của Ce phan, một trong những người sáng lập IOT. Anh đóng góp câu chuyện này cho tạp chí Giáng sinh & Năm mới và sẽ được phát hành vào tháng 1/2017.

 

Dịch bởi: GiangLe