A Heartwarming Friendship

Imagine loving someone so much that you’d swim more than 5,000 miles to see them. Dindim manages to swim that far every single year to visit his friend Joao Pereira de Souza in Brazil.

This is heartwarming, not only because of the love between the two friends, but because Dindim is actually a penguin.

Joao found Dindim covered in oil, barely alive on a beach near his home in a small island village outside of Rio de Janeiro, Brazil. He picked him up, cleaned him off and brought him to his house where he nursed him back to health. Joao named him Dindim.

After a week, he brought the penguin back to the beach and tried to release him, but Dindim refused to leave Joao. Joao, a retired fisherman and Dindim, a penguin lived together for the next 11 months. Then, Dindim disappeared.

Sadly, Joao thought he’d never see his friend again.

But just a few months later, Dindim was back. He found Joao on the beach, and followed him home. Each year, he disappears for four months to mate on the Patagonia coast of Argentina. For the other eight months, he lives with Joao. Every year, people say he won’t return, but that was five years ago, and he keeps coming back.

Joao says that each time they reunite, Dindim becomes more affectionate and seems happier to see him. He says he loves the penguin as if it were his own child. He feels certain that Dindim loves him in the same way.

Ecologist Carl Safina says that animals can and do love humans. He writes and speaks a lot about animals and their feelings. He loves to use an example of a killer whale, who led disoriented researchers on a boat through a thick fog all the way to their destination at the shore.

According to Carl, it’s obvious that animals feel love for humans. What’s less obvious is whether or not humans love animals enough to protect them. Hundreds of thousands of animals are killed by the same oil that covered Dindim when Joao found him.

Fifty percent of wildlife has disappeared in the last 40 years because of humans destroying their habitats. Scientists say we’re in a new mass extinction period. In the next two generations, they predict that we’ll lose 75 percent of the remaining species on earth.

People can debate whether animals like Dindim can truly love humans, but the real question is whether humans can love animals enough to save them.

Source: Deep English

 

 

Một tình bạn chân thành

Hãy mường tượng việc yêu ai đó nhiều sẽ khiến bạn phải bơi hơn 5.000 dặm để gặp họ. Dindim thường bơi với khoảng cách đó mỗi năm để gặp bạn của anh đấy là Joao Pereira de Souza ở Brazil.

Điều đó là chân thành không chỉ bởi vì tình cảm giữa hai người bạn mà bởi vì Dindim thực sự là một chú chim cánh cụt.

Joao đã tìm thấy Dindim dính đầy dầu và nằm hấp hối trên bãi biển gần nhà trong một làng đảo nhỏ bên ngoài vùng Rio de Janeiro ở Braxin. Anh ấy đã bế nó lên, lau chùi sạch cho nó và mang nó vào nhà chăm sóc cho tới khi khỏe lại. Joao đã đặt tên cho nó là Dindim.

Sau một tuần, anh ấy mang trả chú chim cánh chụt Dindim về với biển và cố thả nó ra thế nhưng Dindim không chịu rời Joa. 11 tháng sau đó, Joao -ngư dân đã nghỉ hưu và chú chim cánh chụt Dindim đã sống cùng nhau. Và sau đó, Dindim biến mất.

Buồn thay, Joao đã nghĩ rằng anh ấy hẳn sẽ không được gặp lại người bạn bé nhỏ của mình.

Tuy nhiên một vài tháng sau, Dindim đã quay trở lại. Dindim thấy Joao trên bãi biển và đi theo sau anh ấy về nhà. Mỗi năm, chú chim cánh cụt đều biến mất 4 tháng để tìm bạn đời ở bờ biển Patagonia thuộc Argentina. Trong 8 tháng còn lại thì Dindim ở củng với Joao. Năm nào mọi người cũng nói Dindim sẽ không quay trở lại đâu, vậy mà đã năm năm rồi chú chim Dindim luôn quay trở lại.

Joao chia sẻ rằng, mỗi khi họ gặp lại nhau thì Dindim trở nên tình cảm hơn và dường như hạnh phúc hơn mỗi khi nhìn thấy anh ấy. Anh ấy nói Anh yêu chú chim cánh cụt này như chính con đẻ của mình vậy . Anh cũng cảm nhận chắc chắn rằng Dindim cũng yêu anh theo cách ấy.

Nhà sinh thái học Carl Safina nhận định rằng các loài động vật có thể rất yêu quý loài người. Ông ấy viết và nói rất nhiều về những loài động vật và những cảm xúc của chúng. Ông ấy thích cách sử dụng ví dụ về một con cá heo đã dẫn những nhà nghiên cứu lạc đường trên chiếc thuyền đi qua sương mù dày đặc để đến địa điểm của họ tại bờ biển

Thông qua ông carl, rõ ràng động vật có tình cảm với loài người. Một điều ít rõ ràng nhất ở đây là liệu tình cảm của con người với động vật có đủ lớn để bảo vệ chúng hay không. Hàng trăm hàng ngàn các động vật đã bị giết bởi cùng một thứ dầu đã tìm thấy trên thân chú chim cánh cụt Dindim mà Joao cứu.

Năm mươi phần trăm số động vật hoang dã đang dần biến mất trong vòng bốn mươi năm qua bởi sự phá hủy môi trường sống của con người. Các nhà khoa học cho biết họ đang trong một giai đoạn tuyệt chủng hàng loạt mới. Trong vòng hai thế hệ kế tiếp, họ tiên đoán rằng chúng ta sẽ mất 75% số sinh vật còn lại trên trái đất này.

Con người có thể tranh luận liệu các động vật như Dindim có thực sự yêu quý loài người hay không nhưng câu hỏi thực sự có lẽ là liệu tình yêu của loài người đối với các loài động vậ có đủ để cứu lấy chúng hay không.

 

Dịch bởi: nguyenthiviphuong