THE MOSQUITO NET

One day David asked his wife to go to the market and buy a mosquito net. His wife went to a shop and asked the shopkeeper to show her the best quality net. 

The shopkeeper showing her a very good net said, "This is the best quality which you won't be able to find elsewhere. Not even a single mosquito can pass through it."

Mrs. David refused to but the net. When the shopkeeper asked the reason, she said, "If a mosquito can't pass through it, then how will we pass through it." Then she returned home and narrated the whole matter to her husband.

Hearing the whole matter, David laughed at his wife's foolishness.

Source: Kids Front

 

 

Mùng chống muỗi

Một ngày nọ, David đã bảo vợ mình đi chợ để mua một cái mùng ngăn muỗi. Cô ấy đã đi đến một cửa hàng và bảo chủ tiệm đưa cho cô ấy chiếc mùng ngăn muỗi chất lượng tốt nhất.

Chủ cửa hàng đưa cho cô ấy một chiếc mùng tốt và nói, " Đây là chiếc mùng ngăn muỗi tốt nhất, cô sẽ không thể tìm được trừ ở đây đâu.

Thế nhưng, cô ấy đã từ chối mua. Khi người bán hàng hỏi lý do thì cô ấy đã nói, " nếu một con muỗi không thể thoát ra, sau đó chúng tôi sẽ làm như thế nào để ra khỏi cái mùng đó". Sau đó cô ấy đã trở về nhà và kể lại toàn bộ câu chuyện cho chồng cô ấy nghe.

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, David đã cười sự ngốc nghếch của vợ mình.

 

Dịch bởi: GiangLe, BUITHILINHTRANG