Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Tài chính ngân hàng
  4. Năm 2017: lên kế hoạch, cải thiện tài chính

Năm 2017: lên kế hoạch, cải thiện tài chính

18/02/2017
Mức căn bản

Make a plan to improve your finances in 2017

People who make resolutions on money matters tend to feel better about the state of their finances, said Ken Hevert, senior vice president of Retirement at Fidelity. Newslook

With the turn of the calendar, it’s the perfect occasion for many Americans to think about doing things differently starting on Jan. 1.

And while the idea of making a New Year’s resolution may sound hokey or cliché, a recent survey from investing giant Fidelity shows that simply making a plan to improve in the coming year can be an important part of your overall financial health.

Fidelity surveyed more than 2,000 Americans and found that, of those who made financial resolutions, 52% felt they were better off financially, while only 41% of those who didn’t make a plan a year ago felt they got ahead. Similarly, 52% of folks who made a financial resolution in 2016 felt confident about their finances improving in the coming year vs. just 37% of those who didn’t make a plan.

The top resolution cited in the survey was to save more, with half of respondents reaching for that goal. But whatever your plan, the simple act of making any financial resolution is good sign you’re on the path to more secure finances, said Ken Hevert, senior vice president of retirement at Fidelity.

“Sometimes, a financial resolution doesn’t require a cash outlay,” Hevert said, pointing to things like learning more about the investment options in your 401(k) and rebalancing your portfolio.

Other than simply saving more or spending less, which are common and practical goals, here are a few other financial resolutions to consider in 2017:

Save 100% of bonuses and raises: If you want to save for retirement or a new home, the easiest way is to simply divert the extra money you get from raises or bonuses, said Travis Sollinger, director of financial planning at Fort Pitt Capital Groupin Pittsburgh.

Compare insurance quotes: Many folks don’t think about insurance if they’re not filing a claim, but it’s worth comparing rates in 2017 . “Every several years, review insurance policies or shop them around to get bundled or better deals,” said Bill Van Sant, managing director at Girard Partners in Souderton, Pa.

Review documents: If you haven’t made a will or medical power of attorney documents, make this the year you craft them. And if they already exist but you haven’t reviewed them in a decade, then take the time to ensure they reflect your present situation.

Source: usatoday

Lên kế hoạch để cải thiện tài chính của bạn trong năm 2017

Ken Hevert, phó chủ tịch hội hưu trí Fidelity tại Newslook nói rằng những người có giải pháp tài chính cho mình thường có xu hướng an tâm hơn đối với tài chính.

Năm mới, chính là dịp hoàn hảo để các nhà kinh doanh Mỹ nghĩ về việc bắt đầu làm một thứ gì đó khác so với những năm trước vào ngày 1 tháng 1.

Và trong khi những ý tưởng của việc lên kế hoạch cho năm mới nghe có vẻ sáo rỗng và rẻ tiền, thì trong một cuộc khảo sát từ một nhà đầu tư lớn, Fidelity gần đây cho thấy rằng việc đơn giản lên kế hoạch để cải thiện năm mới có thể là một phần quan trọng về tình hình tài chính của bạn.

Sau khi Fidelity khảo sát hơn 2000 người Mỹ và tìm ra, 52%, là những người có những giải pháp tài chính, cảm thấy an tâm hơn đối với tài chính của họ, trong khi chỉ 41% những người không lên kế hoạch cách đây một năm thì lại thấy họ đang dẫn đầu. Tương tự, 52% những người có kinh nghiệm, đã lên kế hoạch vào năm 2016 cảm thấy tự tin rằng tài chính của học sẽ được cải thiện trong năm tới và chỉ 37% là những người không làm điều đó.

Ken Hevert, phó chủ tịch hội hưu trí tại Fidelity cho biết thêm, giải pháp hàng đầu được đề cập trong cuộc khảo sát là tiết kiệm nhiều hơn, chỉ với một nửa số người được hỏi có thể đạt được mục tiêu đó. Nhưng cho dù kế hoạch của bạn là gì, việc lên một kế hoạch đơn giản chính là dấu hiệu tốt. Bạn đang trên con đường đi đến những tài chính an toàn hơn.

Hevert nói " Đôi khi, một giải pháp tài chính không yêu cầu một khoản chi phí bằng tiền mặt",hãy tập trung vào những gì mà bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn về các tùy chọn đầu tư của bạn và làm cân bằng lại danh quản lý doanh mục đầu tư.

Một giải pháp đơn giản khác nữa là tiết kiệm nhiều hơn hoặc chi tiêu ít hơn, giải pháp này là mục tiêu chung và thực tế, và dưới đây là những giải pháp đáng được xem xét để áp dụng vào năm 2017.

Tiết kiệm 100% tiền lương và tiền thưởng: Travis Sollinger, giám đốc tài hoạch định tài chính tại Fort Pitt Capital Groupin Pittsburgh phát biểu rằng nếu bạn muốn tiết kiệm để dùng sau khi nghỉ hưu hay để mua nhà, cách dễ dàng nhất chính là chuyển thêm tiền vào tài khoản từ tiền lương và tiền thưởng

Đối chiếu chi phí bảo hiểm: Nhiều người có kinh nghiệm sẽ không quan tâm đến bảo hiểm nếu chúng không thay đổi các khiếu nại, nhưng nó lại là tỉ lệ so sánh có giá trị đối với năm 2017. Bill Van Sant, giám đốc quản lý tại Girard Partners, Souderton, Pa cho biết " cứ mỗi năm, hãy xem xét lại các chính sách bảo hiểm hoặc mua chúng ở nhiều nơi để có thể mua được những gói bảo hiểm trọn gói hay gói tốt hơn".

Xem xét tài liệu: Nếu bạn vẫn chưa lập di chúc và những văn bản trao quyền chăm sóc y tế, hãy dành năm nay để làm điều đó. Và nếu bạn đã có nó rồi nhưng bạn không xem xét đến chúng trong một thời gian, thì thời gian sẽ phản ánh đúng tình trạng hiện tại của bạn.

 

Dịch bởi: Luuthihongtham

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục