Xu hướng và triển vọng phát triển hệ thống giao thông vận tải ở Châu Âu

Xu hướng và triển vọng phát triển hệ thống giao thông vận tải ở Châu Âu

05/06/2020 Mức trung cấp
Thật khó có thể tưởng được một nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ nào mà không có một hệ thống giao thông hiệu quả. Mặc dù ngành công nghệ thông tin hiện đại có thể làm giảm nhu cầu vận chuyển vật lý bằng cách tạo điều kiện cho các dịch vụ làm việc từ xa nhưng nhu cầu về giao thông vận tải vẫn luôn tiếp tục tăng. 
Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành kỹ thuật
Bài viết khác
Sự ảnh hưởng của khoai tây

Sự ảnh hưởng của khoai tây

31/01/2019 Mức cơ bản
Kiến trúc - Vươn tới bầu trời

Kiến trúc - Vươn tới bầu trời

11/08/2018 Mức trung cấp