IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

28/12/2019 Mức cơ bản
IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 
Bài viết khác