Lương thực hay năng lượng

Lương thực hay năng lượng

28/12/2019 Mức nâng cao
Hệ thống sản xuất lương thực của thế giới có thể sắp rơi vào khủng hoảng, và chính sách năng lượng của chính phủ Mỹ có thể là thủ phạm phần nào gây nên tình trạng này.
Biến sóng biển thành điện năng

Biến sóng biển thành điện năng

28/12/2019 Mức cơ bản
Bài viết khác