Tương lai của Facebook có thể giống như quá khứ của Microsoft

Tương lai của Facebook có thể giống như quá khứ của Microsoft

09/05/2018 Mức cơ bản
Tương lai của Facebook có thể giống như quá khứ của Microsoft. Các cuộc đánh giá và các quy định đã tấn công và đè bẹp giá cổ phần của công ty phần mềm của Bill Gates trong gần hai thập kỷ trước. Mạng xã hội trị giá 463 tỷ đôla của Mark Zuckerberg đang phát triển nhanh chóng. Mặc dù vậy, không có lý do gì để đảm bảo rằng Facebook sẽ miễn nhiễm với một rủi ro tương tự.
Bài viết khác