Xu hướng và triển vọng phát triển hệ thống giao thông vận tải ở Châu Âu

Xu hướng và triển vọng phát triển hệ thống giao thông vận tải ở Châu Âu

28/12/2019 Mức trung cấp
Thật khó có thể tưởng được một nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ nào mà không có một hệ thống giao thông hiệu quả. Mặc dù ngành công nghệ thông tin hiện đại có thể làm giảm nhu cầu vận chuyển vật lý bằng cách tạo điều kiện cho các dịch vụ làm việc từ xa nhưng nhu cầu về giao thông vận tải vẫn luôn tiếp tục tăng. 
Bài viết khác