Bói toán quá khứ, hiện tại và tương lai theo cách của Nhật Bản

Bói toán quá khứ, hiện tại và tương lai theo cách của Nhật Bản

29/12/2019 Mức trung cấp
Từ 'omikuji' truyền thống - quẻ thiêng - mọi người rút ra tại các miếu và đền thờ để tìm hiểu vận may năm mới của họ, cho đến các lá số tử vi hiển thị trên màn hình video và các loại dây bùa, xã hội Nhật Bản đang đắm chìm trong tìm kiếm các vận may.
WTO trở nên rối loạn chức năng

WTO trở nên rối loạn chức năng

28/12/2019 Mức trung cấp
Bài viết khác
Tôi học tiếng Anh như thế nào?

Tôi học tiếng Anh như thế nào?

12/03/2019 Mức trung cấp
Nghệ thuật đúc khuôn sống

Nghệ thuật đúc khuôn sống

17/02/2019 Mức trung cấp
​Phân loại xã hội

​Phân loại xã hội

21/01/2019 Mức cơ bản
Những người hùng thầm lặng

Những người hùng thầm lặng

03/01/2019 Mức trung cấp
Làm thế nào để tránh lũ lụt?

Làm thế nào để tránh lũ lụt?

29/12/2018 Mức trung cấp