Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11)

Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11)

20/11/2017
Mức căn bản

Vietnamese Teacher's Day

Vietnamese Teacher's Day is an annual celebration held on November 20th in Vietnam. This is a celebration which aims to honour all educators.

Teachers' Day allows Vietnamese students to express their gratitude and respect to their teachers. It is usually celebrated with special events held at schools, such as concerts, recitals, and exhibitions. The classes are cancelled for the day. Students typically give their teachers flowers, greeting cards and small gifts. The students also visit their former teachers, either at school or at the teacher’s home to thank them for their hard work and dedication.

Vietnamese Teacher's Day celebrations not only honours teachers. Moral educators, such as those who have been mentoring children and students are also remembered on this day.

The students sing songs which praise their teachers. The educators themselves also get involved by reciting poetry and singing songs about their noble profession.

This Teachers’ Day, forget about the unsupportive teachers who did not do much to encourage and support you. Instead, pay your respects to the people who make your lives richer with knowledge, smarter with skills and wiser with good words about life and how you can become the person have always wanted to be.

Happy Vietnamese Teacher's Day. Wishing all Vietnamese teachers great success and health.

Source: Wikipedia

 

Ngày nhà giáo Việt Nam

Ngày nhà giáo Việt Nam là một lễ kỷ niệm hàng năm được tổ chức vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. Đây là một lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh các nhà giáo dục.

Ngày nhà giáo cho phép sinh viên Việt Nam để bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng của họ cho các giáo viên của họ. Nó thường được tổ chức với sự kiện đặc biệt được tổ chức tại các trường học, chẳng hạn như các buổi hòa nhạc, trình diễn nhạc, và triển lãm. Các lớp học được hủy bỏ trong ngày. Học sinh thường cung cấp cho giáo viên của họ hoa, thiệp chúc mừng và những món quà nhỏ. Các sinh viên cũng ghé thăm thầy cô giáo cũ của mình, dù ở trường hay ở nhà của giáo viên để cảm ơn họ vì công việc khó khăn của họ và sự cống hiến.

Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam không chỉ tôn vinh giáo viên. Giáo dục đạo đức, chẳng hạn như những người đã được tư vấn trẻ em và học sinh cũng được ghi nhớ vào ngày này.

Các học sinh hát những bài hát mà ca ngợi các giáo viên của họ. Các nhà giáo dục bản thân cũng tham gia bằng cách đọc thơ và hát những bài hát về nghề nghiệp cao quý của họ.

Ngày nhà giáo này ", quên đi những giáo viên 'unsupportive' người không làm được gì nhiều để khuyến khích và hỗ trợ bạn. Thay vào đó, tỏ sự kính trọng của bạn đối với những người làm cho cuộc sống của bạn phong phú hơn với kiến ​​thức, thông minh hơn với kỹ năng và khôn ngoan hơn với những lời tốt đẹp về cuộc sống và làm thế nào bạn có thể trở thành người luôn muốn có.

Chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam. Chúc tất cả các giáo viên Việt Nam thành công và sức khỏe tuyệt vời.

 

Dịch bởi (Sưu Tầm)

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục