Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Success

Success

How important is success to you? What is success? I suppose it’s different things to different people. For me, success is having good friends, a loving family and doing well in my job. 

For other people, success only means being the best in the world. If a sports star comes second in the world championship, they feel they are not a success. 

I have successes every day, especially at work or in my hobbies. If I learn a new piece of software, that’s a success and I’m happy. 

Recently I have had many successes in the kitchen. I love cooking, so every time someone likes my food, I feel it’s a success. 

I really wish my football team would be more successful. They’re always on the brink of success, but then fail.

Source: Listen A Minute

 

 

Sự thành công

Thành công quan trọng như thế nào với bạn. Thành công là gì? Tôi cho rằng những thứ khác nhau có quan niệm thành công khác nhau. Với tôi, thành công là có những người bạn tốt, một gia đình yêu thương và làm tốt công việc của mình.

Với những người khác, thành công có nghĩa là làm được điều tốt nhất trên thế giới. Nếu một ngôi sao thể thao về nhìn trong cuộc đua vô địch trên thế giới, họ sẽ cảm thấy điều đó không phải thành công.

Tôi đạt được điều thành công mỗi ngày, đặc biệt trong công việc và sở thích của tôi. Nếu tôi học được một phần nhỏ của một ứng dụng nào đó, đó là thành công và tôi cảm thấy hạnh phúc

Gần đây tôi đạt được rất nhìu thành công trong nhà bếp. Tôi thích nấu ăn vì thế mỗi khi ai đó nói rằng thích đồ ăn của tôi, tôi cảm thấy đó là một thành công.

Tôi thực sự ước đội bóng của tôi sẽ thành công hơn nữa. Đội bóng luôn luôn đứng trước ngưỡng cửa thành công, nhưng họ lại thất bại.

 

Dịch bởi: Huyentrang